contact Fundatie:

nelustrajan@yahoo.com

---------------------------------------------------------------------------------
 

REVISTA "DACOROMANIA"
SERIE NOUĂ, FONDATĂ ÎN ANUL 1999
de Fundația "ALBA IULIA1918 PENTRU UNITATEA ȘI INTEGRITATEA ROMÂNIEI", președinte prof. loan PLEȘA

                              

                                

Redacția DACOROMANIA:
 
Director: ec. Ioan STRĂJAN
Redactor șef: scriitor Ion MĂRGINEANU
Secretar de redacție:   prof. Georgeta CIOBOTĂ
prof. Ioan Dorin POPESCU
Colegiul de redacție: prof. Ioan PLEȘA
prof. dr. Gheorghe ANGHEL
prof. Ilie FURDUIU
ing. Valentin PAȘCA
Consultanți științifici și colaboratori: prof. Mihai BLĂJAN
prof. univ. dr. Anna Eva BUDURA
acad. Gheorghe BUZATU
prof. dr Ioan CORNEANU
prof. univ. dr. Mircea DOGARU
prof. univ. dr. Ovidiu DRIMBA
ec. Melania FOROSIGAN
pr. Eugen GOIA
col.(r) Constantin GOMBOȘ
col.(r) Ioan Galdea
prof. dr. Vasile MĂRCULEȚ
prof. univ. dr. I. Silviu NISTOR
acad. Constantin MARINESCU
prof. Pantilimon POPOVICI
prof. dr. Ioan RANCA
ing. Aurel SÂNTIMBREANU
Grafică și foto: prof. Ilie FURDUIU
Coordonator de număr: Ioan MĂRGINEANU - scriitor
prof. Georgeta CIOBOTĂ
ec. Ioan STRĂJAN
prof. Ilie FURDUIU
Culegere, tehnoredactare:

 
ing. Daniela METEȘ
ing. Alexandru NAGYI

 

 

 


EDITURA "ALTIP" Alba lulia
ISSN 1222-8753

 

  
This site is © Copyright Fundatia Alba-Iulia 1918 pentru unitatea si integritatea Romaniei 2006, All rights reserved.