Fixându-şi ca scop fundamental apărarea unităţii şi integrităţii Statului naţional român, prin puterea de convingere a cuvântului spus sau scris, fundaţia şi-a propus, prin articolul 6 al Statului  său, posibilitatea instituirii unui organ propriu de presă. Şi iată, într-un timp relativ scurt, prin eforturile proprii, şi prin bunăvoinţa unor distinşi colaboratori din afara cercului organizatoric al Fundaţiei, cu toate mijloacele financiare modeste de care am dispus, am reuşit să dăm tiparului acest prim număr, festiv, al revistei noastre, pe care-l dedicăm Zilei Naţionale a României, 1 Decembrie 1999.

        După cum se poate observa, din cauza timpului scurt care ne-a stat la dispoziţie,  în acest număr festiv ne-am limitat la publicarea unor studii istorice de importanţă locală, regională şi naţională, pe bază de documente autentice şi în lumina adevărului istoric, a unui grupaj de documente ce ilustrează condiţiile concrete în care s-a realizat Marea Unire din anul 1918 şi, odată cu ea, Statul naţional român unitar, a câtorva biografii de personalităţi uitate, de pe meleagurile Albei şi a câtorva creaţii poetice. Tematica generală corespunde întru totul scopurilor fundaţiei de evidenţiere a adevărului şi dreptăţii.

       Conform celor stabilite prin statutul fundaţiei, în viitoarele numere ale revistei "Dacoromania" ne propunem să cuprindem opinii şi studii de istorie locală, naţională şi internaţională temeinic documentate, care să ilustreze adevărul istoric, cu aspectele sale pozitive şi negative, seturi de documente şi ilustraţii pe diferite momente istorice aniversare, recenzii de publicaţii cu referire la istoria românilor, biografii ale unor personalităţi locale, monografii de localităţi, instituţii, societăţi, asociaţii, etc., acţiunile de depistare şi salvare a vestigiilor istorice, de protejare şi restaurare a monumentelor istorice, creaţii literare sau artistice cu caracter patriotic şi altele.

      Toate acestea au scopul de a reabilita istoria naţională, de a retrezi interesul pentru ea în rândurile tineretului şi, implicit, sentimentele lui patriotice, de a apăra moştenirea sacră de la 1918 lăsată nouă de către moşii şi părinţii noştri.

      Pentru atingerea scopurilor propuse adresăm tuturor persoanelor care nutresc aceleaşi sentimente ca şi noi să adere la fundaţia noastră, iar specialiştilor din domeniul ştiinţelor sociale, al istoriei în special, al literaturii şi artei să ne contacteze cu scopul de a le asigura colaborarea la publicaţia noastră.

      Fie ca revista noastră "Dacoromania" să ne asigure o deplină reuşită a scopurilor propuse iar viaţa ei sa fie cât mai lungă. Să fie într-un ceas bun!

 
prof. Ioan PLEŞA,

preşedinte


     
This site is © Copyright Fundatia Alba-Iulia 1918 pentru unitatea si integritatea Romaniei 2006, All rights reserved.