România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Început de drum

        Revista "Dacoromania", organul de opinie şi de presă al Fundaţiei "Alba Iulia pentru unitatea şi integritatea României", este la primul său număr de apariţie. Îi urăm viaţă lungă pe ogorul presei militante româneşti.

        Fixându-şi ca scop fundamental apărarea unităţii şi integrităţii Statului naţional român, prin puterea de convingere a cuvântului spus sau scris, fundaţia şi-a propus, prin articolul 6 al Statului  său, posibilitatea instituirii unui organ propriu de presă. Şi iată, într-un timp relativ scurt, prin eforturile proprii, şi prin bunăvoinţa unor distinşi colaboratori din afara cercului organizatoric al Fundaţiei, cu toate mijloacele financiare modeste de care am dispus, am reuşit să dăm tiparului acest prim număr, festiv, al revistei noastre, pe care-l dedicăm Zilei Naţionale a României, 1 Decembrie 1999.

       După cum se poate observa, din cauza timpului scurt care ne-a stat la dispoziţie,  în acest număr festiv ne-am limitat la publicarea unor studii istorice de importanţă locală, regională şi naţională, pe bază de documente autentice şi în lumina adevărului istoric, a unui grupaj de documente ce ilustrează condiţiile concrete în care s-a realizat Marea Unire din anul 1918 şi, odată cu ea, Statul naţional român unitar, a câtorva biografii de personalităţi uitate, de pe meleagurile Albei şi a câtorva creaţii poetice. Tematica generală corespunde întru totul scopurilor fundaţiei de evidenţiere a adevărului şi dreptăţii.

Conform celor stabilite prin statutul fundaţiei, în viitoarele numere ale revistei "Dacoromania" ne propunem să cuprindem opinii şi studii de istorie locală, naţională şi internaţională temeinic documentate, care să ilustreze adevărul istoric, cu aspectele sale pozitive şi negative, seturi de documente şi ilustraţii pe diferite momente istorice aniversare, recenzii de publicaţii cu referire la istoria românilor, biografii ale unor personalităţi locale, monografii de localităţi, instituţii, societăţi, asociaţii, etc., acţiunile de depistare şi salvare a vestigiilor istorice, de protejare şi restaurare a monumentelor istorice, creaţii literare sau artistice cu caracter patriotic şi altele.

       Toate acestea au scopul de a reabilita istoria naţională, de a retrezi interesul pentru ea în rândurile tineretului şi, implicit, sentimentele lui patriotice, de a apăra moştenirea sacră de la 1918 lăsată nouă de către moşii şi părinţii noştri.

      Pentru atingerea scopurilor propuse adresăm tuturor persoanelor care nutresc aceleaşi sentimente ca şi noi să adere la fundaţia noastră, iar specialiştilor din domeniul ştiinţelor sociale, al istoriei în special, al literaturii şi artei să ne contacteze cu scopul de a le asigura colaborarea la publicaţia noastră.

       Fie ca revista noastră "Dacoromania" să ne asigure o deplină reuşită a scopurilor propuse iar viaţa ei sa fie cât mai lungă. Să fie într-un ceas bun!

Prof. IOAN  PLEŞA

 preşedintele Fundaţiei

 

Extras din Statutul Fundaţiei "Alba Iulia - 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României"

     Art. 1. Denumirea fundaţiei este: "Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României"

     Art. 2. Forma juridică: Fundaţia "Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României este persoană juridică de drept privat român, organizaţie apolitica, non-guvernamentală şi non-profit.

     Fundaţia îşi desfăşoară activitatea în mod independent în conformitate cu legislaţia în vigoare, actul de constituire şi prevederile prezentului statut.

      Art. 3. Fundaţia fiind o iniţiativă colectivă, se constituie ca o fundaţie deschisă, care va accepta şi membrii asociaţi ulterior, pe baza liberului consimţământ.

     Art. 4. Sediul fundaţiei este : Alba Iulia, str. Mărăşeşti nr. 9, judeţul Alba, cu posibilităţi de schimbare, în funcţie de nevoi şi alte posibilităţi. Fundaţia poate înfiinţa filiale şi poate desfăşura activităţile cuprinse în statut în orice localitate din România şi din străinătate respectând legile în vigoare.

      Art. 5. Fundaţia se constituie pe o perioadă de timp nelimitată. În caz de desfiinţare, conform legislaţiei în vigoare, patrimoniul va fi donat unei alte persoane juridice de drept privat din ţară cu scop identic sau apropiat.

     Capitolul II - Scopul şi obiectul Fundaţiei: "Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României":

     Art. 6: Scopul fundaţiei. Fundaţia îşi propune desfăşurarea de activităţi cu privire la apărarea unităţii şi integritaţii României printre care

     - Conferinţe publice

     - Simpozioane cu tematici variate

     - Organizarea de expoziţii documentare

     - Constituirea unei biblioteci documentare de profil

     - Luarea unor poziţii active în presa centrală, locală şi proprie

     - Demonstraţii ale tăcerii sau expuneri publice cu respectarea legislaţiei în vigoare.

     - Intervenţii la organele locale şi sprijinirea lor pentru apărarea şi îngrijirea monumentelor, mormintelor eroilor şi a vestigiilor istorice.

     - Popularizarea pe diferite căi şi reabilitarea unor personalităţi istorice şi de cultură care au fost neglijate sau prezentate denaturat pâna la evenimentele din decembrie 1989.

     - Se va insista pe acţiunile necesare privind completarea monografiilor localităţilor din cadrul judeţului Alba, precum şi pe completarea sau întocmirea istoricului instituţiilor româneşti de bază din fiecare localitate: biserică, şcoală, etc.

     - Se vor sesiza organele competente cu privire la eventualele manifestări antinaţionale ce vor apărea

     - Fundaţia va milita pentru Simbolurile Naţionale ale României.

     - Fundaţia va acţiona pentru arborarea drapelului României la anumite instituţii, stabilite prin legile statului român, precum şi pentru arborarea drapelului României cu ocazia zilei naţionale a României de către persoanele fizice care locuiesc în case individuale şi de către responsabilii de blocuri.

     - Se va lua legătura cu românii din diaspora în vederea dezvoltării relaţiilor reciproce.

     Pentru realizarea scopului propus fundaţia va solicita şi ajutorul instituţiilor specializate din România: Institutul Naţional de Istorie Nicolae Iorga, Arhivele Naţionale, biserici, Arhiepiscopia Ortodoxă şi Mitropolia Greco-Catolică din cadrul Judeţului Alba.

     În toata activitatea ce se va desfăşura, fundaţia va avea la bază şi va milita pentru "Adevăr şi Dreptate" ţinând cont de morala creştină, iar membrii fundaţiei trebuie să fie cetăţeni cinstiţi, incoruptibili, drepţi şi cu o conduită demnă în societate, contribuind direct, fiecare dintre ei, la consolidarea Fundaţiei.