România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Programul

     marei adunări naţionale constituante a românilor din Transilvania şi Ungaria, care se va ţinea duminică în 1 Dec. st. n. (18 novembre st. v.) 1918.

     1.La orele 7 dimineaţa serviciu divin, celebrat de Archierei în bisericile protopopeşti.

     2.La orele 10 dimineaţa deschiderea adunării în sala casei militare din cetate.

     3.Cetirea rezoluţiunei votată şi propusă de conferinţa prealabilă a marelui sfat naţional.

Se observă:

     Că, fiecare comună, în frunte cu stegarul şi tăbla cu numele comunei, va parcurge în rânduri de 4 piaţa oraşului, va trece pe sub poarta Carol în cetate şi prin poarta lui Mihaiu Viteazul va ieşi pe terenul adunării, (locul de exerciţii militare, în apropierea pământului sfinţit cu sângele lui Horia şi Cloşca).

     De pe 4 tribune se va explica poporului însemnătatea istorică a zilei, iar de pe tribuna presidenţială, din centru, se va ceti rezoluţiunea constituantei.

     Se observă mai departe, că pentru incvartirare să se adreseze fiecare la comitetul naţional din Alba Iulia (Telefon 97).

     Locuinţa fiacăruia se va aduce la cunoştinţă la gară, de cătră comisia de incvartirare (semnul: tricolor la braţul stâng).

     Tot pentru incvartirare: cei ce nu sosesc cu trenul să se adreseze la biroul comitetului naţional român din loc, în piaţă.

     Comunele cari vin în grup formate şi ceilalţi din jurul Alba- Iuliei îşi aduc alimente de lipsă.

     Banchete sau mese comune nu vor fi.

     Pentru cei din depărtări s`a făcut tot posibilul, ca să fie provăzuţi cu alimente, în resturantele din loc, în parte şi la găzduitori.

     Fraţi Români!

     Locul cel mai istoric al neamului vă aşteaptă cu braţele deschise

     Veniţi deci şi-l atingeţi cu pasul vostru, ca să simţiţi fiorul ce l`a mişcat odată pe marele voievod cu nume de arhanghel, pe martirii Horia, Cloşca şi Crişan, pe craiul munţilor Avram Iancu, şi pe toţi cari au început şi lucrat la realizarea visului de veacuri, pe care noi cei de azi îl vedem şi-l salutăm, ca pe răsăritul cel mai strălucit al celei mai senine zile a neamului românesc.

Comitetul aranjator.

Tipografia F. Schaser Alba-Iulia