România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Horia, Cloşca şi Crişan, Oglindiţi în manifestări filatelice din Judeţul Alba

     În contextul momentului istoric “Răscoala populară condusă de Horea, Cloşca şi Crişan (1784-1785)”. Asociaţia filateliştilor din judeţul Alba, în spirit profund patriotic a realizat în municipiul Alba Iulia, în ultimele două decenii, trei expoziţii filatelice omagiale interjudeţene, de înaltă ţinută, ca organizare şi număr de participanţi (filatelişti din judeţele ţării), precum şi o manifestare filatelică locală, fără palmares.

     Cu aceste ocazii, s-au emis şi s-au decernat participanţilor premii, constând în diplome, medalii jubiliare (comandate la Monetăria statului) şi materiale filatelice (plicuri filatelice, ilustrate, maxime, întreguri filatelice şi cartoane omagiale), emise de asociaţia noastră şi omologate de Federaţia Filatelică Română.

     În pregătirea acestor manifestări şi elaborarea materialelor respective, un aport deosebit l-a adus inimosul nostru preşedinte, prof. Gh. Hendrea, persoană marcantă a activităţii filatelice din judeţul Alba şi din tară.

     Între anii 1980-1995, în municipiul Alba Iulia s-au organizat următoarele expoziţii filatelice închinate memoriei lui Horea, Cloşca şi Crişan;

Plic filatelic omagial, emis de A.F.R.-Alba cu ocazia expoziţiei filatelice "250 de ani de la naşterea lui Horea 1980"
 

 

Întreg filatelic maxim, realizat la oficiul poştal din satul Horea (com. Albac) cu ştampila de zi a poştei, datată 11.10.1980
 

 

Plicul expoziţiei filatelice "200 ani de la răscoala populara din Transilvania, condusă de Horia, Cloşca şi Crişan " (2.07.1984)
 

 

Aversul şi reversul medaliei omagiale "Bicentenarul morţii lui Horia, Cloşca şi Crişan- Alba Iulia, 1785-1985"
 

 

Întreg filatelic maxim, realizat cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la martiriul lui Horia, Cloşca şi Crişan- Alba Iulia, 1785-1985

     1. 11 -17 octombrie 1980- expoziţia filatelică interjudeţeană “Omagiu lui Horea”, în memoria conducătorului răscoalei populare din Transilvania, născut în 11 octombrie 1730.

     2. 02-08 noiembrie 1984 - expoziţia filatelică interjudeţeană “200 de ani de la răscoala populară din Transilvania, condusă de Horea, Cloşca şi Crişan (1784-1984)."

     3. 26-28 februarie 1985, expoziţia interjudeţeană “200 de ani de la martiriul lui Horea, Cloşca şi Crişan”.

     4. În anul 1995, filateliştii din judeţul Alba, au marcat la 28 februarie, martiriul lui Horea, Cloşca şi Crişan, printr-o manifestare filatelică locală şi emiterea unui întreg filatelic, stampilat cu o stampilă omagială.

     Întrucât spaţiul alocat nu permite prezentarea tuturor materialelor filatelice emise cu ocazia acestor manifestări, prezentăm mai jos câteva realizări filatelice mai sugestive.

     Pe viitor, ne propunem continuarea acestei rubrici.

Sing. Alexandru Cadariu Vicepreşedinte A.F.A