România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Revoluţia Română din Transilvania de la 1848, oglindită în manifestările omagiale ale filateliştilor din judeţul Alba

Activităţile specifice ale filateliştilor din judeţul Alba s-au concretizat în perioada anilor 1979-1999 prin acţiuni multiple cu caracter istoric – educativ, ce au marcat o mare parte a momentelor aniversare, în contextul Revoluţiei Române de la 1848-1849, din Transilvania.

Figura proeminentă în tradiţia românilor ardeleni, române Crăişorul Munţilor – Avram Iancu, personalitate devenită legendară, ce şi-a închinat întreaga viaţă nobilelor idealuri de luptă pentru libertate socială şi Unitate Naţională.

În continuare voi încercă să prezint în scris şi ilustrativ o parte din manifestările filatelice şi materiale mai sugestive emise de Asociatia Filateliştilor din judeţul Alba (fosta Filială A.F.R. Alba), spaţiul alocat nepermiţând prezentarea lor integrală (subiectul rămâne deschis pentru alte ocazii):

1.Expoziţia filatelică interjudeţeană “Tribunii Revoluţiei din Transilvania (1848-1849)” Alba Iulia, 15-20.09.1979, organizată de Filiala A.F.R. Alba, cu ocazia comemorării a 153 de ani de la naşterea lui Avram Iancu.

Cu acest prilej, s-au emis şi s-au distribuit participanţilor diplome, catalogul expoziţiei şi un set de 5 plicuri filatelice omagiale, înfăţişând pe principalii tribuni ai Revoluţiei Române din Transilvania, atât pe ilustraţia acestora, cât şi pe ştampilele omagiale aplicate.

Foto 1 - Avram Iancu, (1824-1872) – tribun general, prefect al Legiunii a II-a “Auraria Gemina” cu sediul la Câmpeni, conducător al Revoluţiei Române din Transilvania (1848-1849). A fost denumit şi tribunul poporului.

 

Foto 2 – Petru Dobra, tribun – prefect al Legiunii a VI-a “Submontana”, cu sediul la Zlatna, dezmembrată la sfârsitul lunii octombrie 1848, când s-a alăturat prefecturii lui Avram Iancu. A fost prins şi ucis la Abrud în 8 mai 1849.

 

Foto 3 – Simion Balint, preotul la Roşia Abrudului, cel mai apropiat colaborator al lui Avram Iancu, tribun – prefect al Abrudului, Rosiei şi Văii Arieşului.

 

Foto 4 – Nicolae Solomon, tribun – prefect al Legiunii a V-a “Ulpia Traină” din Ţara Haţegului şi ţinuturile hunedorene de la Mureş.

 

Foto 5 – Ioan Buteanu, tribun – prefect al Legiunii din Ţara Zarandului. A fost prins la Abrud şi omorât prin spânzurătoare, la Iosăşel lângă Gurahont, la 23 mai 1849.

 

2.Expoziţia filatelică omagială omagială “150 de ani de la al Revoluţiei Române din Transilvania (1848-1849)” – Blaj, 15-18 mai 1998

 A.F.A. a organizat această expoziţie omagială în municipiul Blaj, localitate legată de cultura şi istoria românilor, unde a avut loc cu 150 de ani în urmă, Marea Adunare Naţională din 3-5/15-17 mai 1848, momentul crucial al Revoluţiei Române din Transilvania, la care 50.000 de participanţi, împreună cu conducătorii revoluţionari transilvăneni, moldoveni şi munteni au strigat într-un glas unitar: “Noi vrem să ne unim cu ţara”, hotărând deasemenea ca locul de desfăşurare să se numească “Câmpul Libertăţii”, pentru ca generaţiile viitoare să-şi amintească că în acel loc s-a desfăşurat un eveniment istoric de excepţie.

Cu această ocazie, s-au emis 2 plicuri filatelice, care s-au distribuit participanţilor la vernisaj, împreună cu o plachetă de porţelan, o frumoasă medalie jubiliară, o cocardă cu imaginea lui Avram Iancu şi cartea “Câmpia Libertăţii în literatură”, de Ioan Buziaşi, acestea fiind oferite din partea primăriei din Blaj.

Expoziţia fiind montată în holul Casei de Cultură din Blaj, a fost vizitată de oficialităţile prezente din partea guvernului, parlamentari şi preşedinţie, lăsând o frumoasă impresie. Prezint mai jos plicurile filatelice omagiale emise cu această ocazie:

 

 Foto 6 – Plic francat cu timbru de 900 lei “Ziua Tricolorului” – desprins din colecţia dantelară (L.P. 1999, Nr. 1448), - în tiraj foarte limitat. Ştampila omagială reprezintă partea centrală a ansamblului statuar “Gloria”, de pe “Câmpul Libertătii” din Blaj, în varianta actuală (dezvelit în anul 1977), Ilustraţia plicului reprezintă “Adunarea Naţională de pe Câmpul Libertăţii din 3/15 mai 1848” (în medalion, Avram Iancu, reproducere după pictura lui Barbu Iscovescu). Plicul poartă ştampila de zi a poştei, datată 15.05.98, oferind un plus de frumuseţe şi autenticitate filatelică, fiind efectiv circulat poştal.

 

Foto 7 – Plic omagial în triplă concordanţă (imagine şi ştampilă omagială). Reprezintă pe Avram Iancu pe timbru, ştampila omagială şi ilustraţie, unde este încadrat de tribunii săi mai apropiaţi: I. Buteanu, S. Balint, P. Dobra, şi N. Solomon. De asemenea poartă ştampila de zi a poştei din Blaj, fiind efectiv circulat poştal, cu data aniversală (15.05.98).

 

 Foto 8 – Carte poştală cu timbru imprimat (sec). În imagine, este reprezentat portretul lui Al. Popiu Ilarian (1828-1878), revoluţionar paşoptist ardelean. Imaginea ştampilei este în concordanţă cu cea a timbrului imprimat. Poartă ştampila de zi a poştei din Blaj din ziua aniversară (15.05.98).

 Alexandru Cadariu

 Vecepreşedinte A.F.A.

 

Bibliografie:

 Silviu Dragomir, “Avram Iancu”, ediţia a II-a, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1698, pag. 231-240

Florian Dudas, “Avram Iancu în tradiţia poporului român”. Editura Facla, Timişoara, 1989, pag. 45-56, 67-93, 175-179

Gheorghe Hendrea, “Avram Iancu în filatelie, cartofilie şi numismatică”, Editura Altip, Alba Iulia, pag. 28-30, 32-34, 63.