România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Articolul “A sunat toximul, a sosit ceasul dezrobirii”, apărut în gazeta «America».  

(1916, august, 31, Clevelend, Ohio)

     Sus s-avem inimile. A sunat Toximul. A sosit ceasul dezrobirii şi idelul nostru scump, unirea neamului, străluceşte viu înaintea noastră.

     România a declarat război Austro-Ungariei. Armata română, cu braţul ei de fier, va zdrobi lanţurile seulare ale robiei ungureşti.

     Plaiurile române se vor uni. Carpaţii nu vor despărţi un neam care este unit sufleteşte (...) Trăiască România Mare. Trăiască România Mare una şi nedespărţită. Sus să avem inimile. Tot ce este român şi simte româneşte să salute cu bururie ziua cea mare, ziua cea frumoasă şi sfântă când a sunat buciumul de alarmă chemând la arme plăieşii lui Ştefan şi dorobănţimea lui Mihai.

     Bucură-te Mihai (...) că visul tău se va realiza pe deplin şi pentru vecie. Bucuraţi-vă Horea, Cloşca şi Crişan, eroi legendari, că urmaşii voştri nu vor suferi mai departe lanţurile robiei împotriva cărora v-aţi răzvrătit. Bucură-te şi tu, Iancule, iubite şi scumpule erou al Ardealului că vei fi răzbunat. Împăratul (Francisc Iosif I) care te-a răsplătit cu ingratitudine pentru credinţa ta va ispăşi păcatul şi va vedea surparea împărăţiei sale şubrede.

     Bucură-te şi tu, Bărnuţiu, tribunul poporului, care ai semănat sămânţa unirii neamului şi tu, nemuritorule Mureşan, bucură-te că în anul mîntuirii 1916 s-a deşteptat românul.

(“America”, Cleveland, Ohio, nr. 70, din 31 august 1916, p.1)