România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Apelul lui Ştefan Cicio Pop adresat naţiunii române

Cătră Naţiunea Română!

     Răsboiul lung şi sângeros început din interese streine, s’a sfârşit. A învins idea, că fieşte care naţiune să dispună liber asupra sorţii sale, să fie egal îndreptăţită şi fiecare om să aibă tot aceleaşi drepturi. Soarta naţiunilor mici este pusă în mânile cele mai bune, şi cele mai mari naţiuni culte ne garantează realizarea idealurilor noastre.

     Durere, s’au ivit veşti triste şi din satele româneşti, cari ne vorbesc despre jefuiri, fărădelegi şi volnicii comise nu numai din partea poporului cinstit şi a românilor de bine, ci de oameni destrăbălaţi şi beţivii satelor.

     Fraţi Români! Fraţilor noşti, cari v-aţi întors după atâtea suferinţi lungi şi grave la vetrele voastre, voi cari cu gurile mute a-ţi fost purtaţi prin toate câmpurile de răsboiu, pline de sânge şi suferinţe, voi cari venind acasă a-ţi aflat poate familiile voastre flămânzite şi neîndreptăţite: ascultaţi de sfatul conducătorilor voştri de un sânge şi o lege!

     Fraţi şi soldaţi români, fiţi cu răbdare! Fiţi cu atragere şi iubire cătră neamul vostru, cari în zilele aceste a intrat în rândul naţiunilor libere, fiţi mari la suflet în ceasurile aceste grele ale anarhiei şi vă arătaţi demni de încrederea şi srijinul anticipat de naţiunile mari culte, fţi demni de iubirea desinteresată a celui mai mare om de astăzi, al preşedintelui republicei americane: Wilson, care ca un al doilea Mesia a dus la învingere idea, că fiecare popor şi fiecare individ să fie egal îndreptăţit şi stăpân pe soarta sa.

     Consilul Naţional Român, compus din următorii bărbaţi: dr. Teodor Mihai, Vasile Goldiş, dr. Alexandru Vaida-Voievod, dr. Ştefan C. Pop, dr. Aurel Vlad şi dr. Aurel Lazar, - apoi dintre reprezentanţii patridului social democrat român: Ioan Flueraş, Iosif Jumanca, Aenea Grapini, Tiron Albani şi Iosif Rănoi, - reprezentă astăzi întreg neamul românesc din Ungaria şi Ardeal, este recunoscut nu numai de puterile mari ale lumei, ci şi de guvernul unguresc revoluţionar.

     Fiecare soldat român, deslegat de jurământul dat împăratului, are liberă voie să intre în sfatul militar naţional român (garda naţională română), să poarte simbolul mândru al suveranităţii lui naţionale, tricolorul şi este supus numai şi numai consiliului naţional român.

     Fraţi români! Încurând o să apară între voi bravi soldaţi şi oficeri ai gardei naţionale române. Alăturaţi-vă către ei şi daţi-vă braţele şi inimile voastre române întru ajutorul şi sprijinul lor.

     Consiliul Naţional Român se adresează către voi, şi vă cere următoarele lucruri:

     1. Daţi mâna toţi cei buni şi cinstiţi, fără deosebire de neam şi de lege, şi susţineţi ordinea, apăraţi vieaţa şi avutul oamenilor.

     2. Primiţi cu încredere bărbaţii trimişi de Consiliul Naţional Român între voi cu scopul de a vă luminŕ şi ajutŕ.

     3. Constituiţi-vă imdeiat în gardă locală, în care poate fi primit fiecare om de cinste, fără deosebire de neam şi lege.

     4. Să luaţi la cunoştiinţă, că jafuri şi omoruri compromit cauza sfântă a democraţiei nouă, care este chemată a închiegŕ întreaga lume într’o singură societate, unde vor domni cele mai curate idei a libertăţii, frăţietăţii şi egalităţii.

     5. Fiecare ofiţer şi soldat român care  încă nu s’a anunţat şi nu are împărţire are datorinţa a se prezentŕ fără amânare la biroul Consiliului Naţional Român (Arad, strada Fábián Gábar nr. 7)

     Fiecare Român are datorinţa să contribuie la susţinerea ordinei. Jefuitorii sunt cei mai mari duşmani chiar a poporului românesc. Daţi-ne mână ne ajutor ca să putem prezenta înaintea lumei tinera şi frumoasa naţiune română în deplina ei curăţenie, nepătată, în întreaga ei splendoare. 

Pentru Consiliul Naţional Român:

                                                                                                            Dr. Ştefan C. Pop