România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Cele şapte grade ale ORDINULUI FERDINAND I conferite unor patrioţi cu merite deosebite în înfăptuirea UNITĂŢII NAŢIONALE

     După forma şi importanţa lor, decoraţiile româneşti sun clasificate în următoarele patru categorii: Ordine; Madalii; Cruci şi Insigne (1

     ORDINELE sunt decoraţii care conferă celor distinşi cu ele, calitatea de membri ai unei organizaţii proprii: ORDINUL. Acesta are mai multe grade care se deosebesc prin metalul însemnului, prin mărimea şi prin modul de a fi purtat. Aceste grade, în ordine descrescătoare sunt: Cavaler, Ofiţer, Comandor, Mare ofiţer; Cruce şi Colan.

     Unul din cele mai importante Ordine este FERDINAND I. El a fost înfiinţat cu scopul perpetuării amintirii regelui care a realizat întregirea României. A fost conferit, cu o singură excepţie, exclusiv românilor care au contribuit, prin activitatea lor, la înfăptuirea Unităţii Naţionale.

     Numărul membrilor acestui Ordin este împărţit în şase grade şi anume: Cavaleri 100, Ofiţeri 75, Comandor 60, Mari Ofiţeri 40 şi Mari Cruci 15.

     Însemnul cel mai înalt al Ordinului Ferdinand I este Colanul. El este alcătuit din Crucea de aur, cu email verde, cu capetele braţelor despicate în formă de două litere mari F ataşate şi cu Coroana  regală de aur, cu email roşu, vizibil deasupra. Cordonul Colanului este format din inele late de aur, câte două, alternând cu Cruci ale ordinului şi anume, 6 de email verde şi 6 de email albastru. De lanţul coldonului atârnă Crucea Ordinului, din email verde.

Fig 1

     Aceasta este de forma unei stele rombice de vaze de aur pe care este aplicată Crucea Ordinului. Gradul Colan are şi Cordonul şi Placa de Mare Cruce.

Fig 2

       Înaltul Ordin Mare Cruce cu Colan a fost conferit generalului Berthelor (singurul strein), Reginei Maria, lui Iului Maniu, Ştefan Cicio Pop şi lui Nicolae Iorga.

     Placa de Mare Cruce a fost conferită lui Theodor Mihali, Patriarhului Miron Cristea, Mitropolitului Vasile Suciu şi lui Nicolae Titulescu.

     Deosebirea dintre aceste ordine şi celelalte grade ale Ordinului este următoarea: la cavaleri, marginile crucii şi coroana sunt din argint.

 

Fig 3

fig. 4

     Ordinul Mare ofiţer şi Mare Cruce de argint a fost conferit următoarelor personalităţi marcante: Vasile Goldiş, I.C. Duca, Aurel Vlad, Ioan Suciu şi Ioan Nistor (din Bucovina).

     Cu ordinul Comandur au fost decoraţi Pantelimon Halipa şi Caius Brediceanu.  

     Ordinul Ofiţer a fost conferit unor mari personalităţi şi anume: Silviu Dragomir, Ion Agârbiceanu, Iosif Blaga, Ion Băluţă, Zenovie Pâclişan, Eugen Goga şi alţii.

Fig. 5

Fig. 6

     Cu ordinul Cavaler au fost decoraţi Zaharia Bârsan, Anastasie Mârza şi Teodor Niculescu (din Basarabia).

     O mare parte din aceste Ordine se află expuse în Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, căruia i-au fost predate de către posesori.

Notă

Enciclopedia României, vol. I, 1936, p. 88, I. Ordinele naţionale nr. 4, Ferdinand I (1929), V. Ivănceanu, P. Sterescu, P. Ionescu, C. Tâmpeanu, Ordine, cruci şi medalii române, Bucureşti, 1927