România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

“Masă rotundă” a societăţilor, asociaţiilor şi fundaţiilor cultural-patriotice neguvernamentale din ţară şi a românilor de peste hotare la Alba Iulia

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României şi împlinirii a 82 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România, Fundaţia “Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României” a organizat la Alba Iulia, în ziua de 30 noiembrie 2000, o “masă rotundă”, la care au fost invitate să participe toate societăţile, asociaţiile şi fundaţiile cultural-patriotice neguvernamentale din ţară şi ale românilor de peste hotare. Scopul acestei întruniri a fost de a se cunoaşte reciproc conducătorii şi membrii acestor asociaţii, de a participa împreună la marea sărbătoare şi de a împărtăşi din experienţa fiecăreia în problemele privind organizarea, funcţionarea, finanţarea, precum şi modalităţile de exprimare a activităţii acestora, în vederea organizării de acţiuni comune pentru promovarea culturii, a ştiinţei naţionale şi atragerea oamenilor, în special a tineretului, la activităţi cultural-patriotice. O altă problemă care s-a pus în discuţie cu această ocazie s-a referit la ajutorul pe care asociaţiile şi fundaţiile din ţară trebuie să-l dea românilor de peste hotare, în special celor din Basarabia de Sud şi Bucovina de Nord.

La această “masă rotundă” au participat următoarele asociaţii şi fundaţii: Asociaţia ASTRA, Sibiu, prin Domnul prof. univ. Dumitru Acu, preşedintele asociaţiei, precum şi despărţămintele: Sibiu, prin prof. univ. V. Grecu, preşedinte; Făgăraş, prin prof. Mihaela Gârlea, preşedinte şi Bărbuţ Ioan, primarul oraşului; Blaj, prin prof. Silvia Pop; Iaşi, prin doamna Mihăian Maricica; Liga Tineretului Creştin Ortodox din Bucovina de Nord, prin Studenţii Bandura Ştefan şi Cărăuşu Cristian; Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina, filiala Iaşi, prin studentul Tătaru Nicolae; Societatea pentru Cultură Românească “Mihai Eminescu” Cernăuţi, prin domnul Arcadie Opaiţ, preşedintele organizaţiei şi redactorul revistei “Plai Românesc”, Cernăuţi, domnul Broască Ştefan; Asociaţia Creştin-Democraţilor Români din Basarabia de Sud (A.C.D.R.), (Ucraina) prin doamna prof. Pinteac Zenaida, vicepreşedintă şi Pinteac Aurelia, membru; Radio Iaşi pentru minorităţi prin Merişca Lucian; Liceul Românesc “Gheorghe Asachi” din Herţa prin prof. Apetri Elena şi Şpac Elena, studentă din Culiceni (Bucovia de Nord); Societatea cultural-patriotică “Avram Iancu”, Cluj-Napoca, prin domnul col.(r) Cristea Vasile, secretar general, împreună cu filialele: Cluj Napoca, ing. Toma Priada, preşednte; Alba Iulia, prof. Emil Jurcă, preşedinte; Aiud, prof. Jenica Sătmărean, preşedinte; Cîmpeni, prof. Bud Vasile, preşedinte; Societatea Cultul Eroilor Bucureşti prin col.(r) Madru Ioan; Fundaţia cultural-patriotică Mărăşeşti-Oituz prin domnul Alexandru Crihană, preşedinte; Fundaţia “ Ştefan cel Mare”, Suceava, prin prof. Ciprian Bojescu; Asociaţia cadrelor militare în rezervă şi retragere jud. Alba, prin col(r) Ţuia Ioan; Filiala veteranilor de război din M.I. jud. Alba, prin maior(r) Corodeanu Ioan; Vatra Românească, filiala Alba prin col.(r) Miron Vasile; Societatea cultural-patriotică A.T.C. Aiud, prin domnul Călin Lobonţ; Inspectoratul pentru Cultură al jud. Alba, prin prof. Mărginean Ioan. Au mai participat cadre didactice din învăţământul universitar şi liceal, muzeografi şi persoane ce activează în domeniile istoriei, artei şi culturii.

“Masa rotundă” s-a desfăşurat în sală de lectură a Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia la care au participat circa 70 de persoane.

În deschiderea lucrărilor dr. Gheorghe Anghel şi Ion Pleşa au salutat prezenţa reprezentanţilor asociaţiilor, societăţilor şi fundaţiilor amintite, precizând că Alba Iulia a fost onorată să fie gazdă la manifestările prilejuite de împlinirea a 82 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România şi sărbătorirea Zilei Naţionale a României. Cu acest prilej s-a precizat scopul fundaţiei noastre, privind apărarea unităţii şi suveranităţii statului naţional Român, enumerându-se şi câteva acţiuni importante pe care fundaţia “Alba Iulia 1918”, le-a organizat în anul 2000. Între acestea s-a amintit publicarea revistei “Dacoromania”, din care au apărut 5 numere, organ de opinie şi presă al fundaţiei, prin care se urmăreşte cunoaşterea istorie naţionale, fără cenzură, prin publicarea de articole şi documente ce atestă drepturile inalienabile ale poporului român asupra teritoriilor sale istorice. Se doreşte prin aceasta să trezească interesul tuturor românilor din ţară şi străinătate de a cultiva sincere sentimente patriotice, fără idei şovine, în vederea apărării moştenirii lăsate de moşii şi strămoşii noştri prin actul de la 1 Decembrie 1918. Un alt deziderat al fundaţiei a fost şi rămâne acela de a ajuta cu cărţi de artă, literatură şi ştiinţă şi manuale şcolare cu grafie latină şcolile româneşti încorporate la Ucraina, respectiv Bucovina de Nord şi Basarabia de Sud. În acest scop au fost colectate peste 1000 cărţi care au fost trimise sau urmează să fie expediate în diferite şcoli din zona menţionată.

O relaţie specială s-a stabilit între fundaţia noastră şi Liceul românesc “Gheorghe Asachi” din Herţa care a fost vizitat în toamna trecută de o delegaţie formată din I. Străjan, Gh. Anghel şi I. Munteanu, ocazie cu care a fost predat un prim lot de cărţi pentru biblioteca şcolii. Alte acţiuni ale fundaţiei s-au materializat în ajutorarea unor studenţi basarabeni şi bucovineni care studiază în Alba Iulia şi în alte centre, ca şi prin susţinerea materială a apariţiei unor reviste româneşti în teritoriile mai sus menţionate. S-a participat, de asemenea, la acţiuni organizate de Asociaţia ASTRA şi Avram Iancu şi dorim, în continuare să organizăm şi alte acţiuni comune cu toate asociaţiile şi fundaţiile româneşti din ţară şi străinătate. Dorim de asemenea să aducem mulţumiri pe această cale doamnei prof. univ. Reta Moşu, preşedinta societăţii ASTRA, despărţământul Iaşi, care ne-a ajutat să stabilim legături cu românii de peste hotare. Aducem mulţumiri de asemenea domnului primar ing. Mircea Hava şi altor persoane fizice şi juridice care ne-au sponsorizat în vederea organizării acestei “mese rotunde”.

Din partea Inspectoratului pentru cultură al jud. Alba, domnul prof. Mărgineanu Ioan a salutat prezenţa oaspeţilor noştri la Alba Iulia şi a adresat în mod special un cuvânt de bun venit oaspeţilor români de peste hotare exprimându-şi speranţa că vom putea trăi clipa când vom putea fi din nou împreună. În final, poetul Ion Mărgineanu ne-a delectat cu o poezie dedicată momentului pe care îl sărbătorim.

Domnul Arcadie Opaiţ, poet şi preşedintele Societăţii pentru Cultura Românească “Mihai Eminescu” din Cernăuţi, aduce un salut tuturor românilor, indiferent unde se află şi adresează un cuvânt de mulţumire pentru preşedintele ASTREI, domnul prof. univ. Acu Dumitru. Domnul Opaiţ s-a referit la situaţia deosebit de grea a românilor din Ucraina, arătând că neînţelegerile dintre partidele şi grupările de la Bucureşti se repercutează şi asupra românilor din Bucovina de Nord şi Basarabia. Arată că decât să se cheltuiască o mulţime de bani cu tot felul de delegaţii guvernamentale sau ale diferitelor partide din ţară, care merg în vizită la ei, ar fi mai bine ca aceşti bani să ajute publicaţiile şi acţiunile culturale ale românilor de peste hotare. Recomandă tuturor asociaţiilor culturale de peste hotare să fie echidistante faţă de partidele politice din România. Domnul Opaiţ ne-a informat că nu poate edita regulat revista “Plai românesc” din lipsă de fonduri, iar sediul societăţii “Mihai Eminescu” nu poate fi încălzit din aceleaşi motive. Ei se consideră în continuare copiii României şi nimeni nu poate să-i abandoneze. Îşi imaginează România ca o pasăre cu aripile tăiate, acestea fiind Basarabia şi Bucovina, fără de care ea nu poate să zboare. În momentul de faţă idealul tuturor românilor este să se sacrifice pe altarul reîntregirii ţării şi păstrării sfintei limbi româneşti.

Din partea revistei “Plai Românesc” a luat cuvântul Ştefan Broască. Mulţumeşte organizatorilor pentru invitaţia primită de-a participa la sărbătorirea Zilei Naţionale a României. E evocat momentul 28 noiembrie 1918, actul unirii Bucovinei cu România şi consideră că personalităţile care l-au realizat pot constitui exemple pentru politicienii României contemporane “Venim cu dureri multe şi suntem puşi la mari încercări. Se tinde să ni se ia fiinţa noastră naţională. Ne cerşim drepturile care ni se cuvin, limba, credinţa şi biserica. Se urmăreşte să ni se extirpe conştiinţa istorică, mistificându-ne istoria naţională. Noi ne luptăm cu cuvântul adevărului, iar ei vin cu măsuri administrative drastice pentru a ne îndepărta de limba maternă”. Ne-a relatat apoi acţiunile întreprinse pentru ridicarea statui lui Mihai Eminescu în Cernăuţi. În încheiere domnul Broască ni se confesează: “Nici Austria şi nici Rusia nu ne-au putut asimila, dar mă tem că Ucraina va reuşi să facă acest lucru”. A făcut de asemenea un apel fierbinte la unitatea tuturor românilor şi ajutorarea celor în suferinţă.

Invitat special al fundaţiei noastre a fost prof. univ. Silviu Nistor din Cluj Napoca. Domnia sa a abordat două probleme privind istoria poporului român: corectarea stemei naţinale şi problema manualelor alternative. În legătură cu stema a arătat că în 1922 când    s-a alcătuit stema României Mari a fost introdusă, fără o analiză pertinentă şi stema Transilvaniei aşa cum a fost ea alcătuită în secolele XVI-XVIII. În această stemă sunt reprezentate doar trei naţiuni privilegiate: ungurii, saşii şi secuii (vulturul negru de stepă, simbol al comitatelor ungureşti, cele şapte înălţimi transformate în şapte cetăţi ale saşilor şi soarele şi luna ale secuilor), dar românii majoritari şi vechii locuitori ai Transilvaniei nu au fost reprezentaţi, fiind considerat un popor tolerat. Dacă mai menţionăm că stema României din 1921-1922 a fost alcătuită de către doi heraldişti Paul Gore din Basarabia şi Joszef Sebastyen din Cluj, comentariile sunt de prisos. Greşeala a fost perpetuată şi în noua stemă a României de după 1992. Profesorul univ. Silviu Nistor împreună cu participanţii la “masa rotundă” de la Alba Iulia, propun introducerea în noua stemă a României, în partea care se referă la Transilvania, a unui simbol care să reprezinte poporul român. Propunerea de preluare a unor elemente simbolice din stema lui Mihai Viteazul ar putea fi luată în consideraţie, dacă nu se vor găsi şi alte soluţii. Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor menţionate i-au propus domnului prof. univ. Silviu Nistor să alcătuiască o documentaţie aprofundată în această problemă care va fi înaintată cu un referat organelor în drept în vederea corectării stemei naţionale, în conformitate cu realitatea şi dreptul istoric al naţiunii române.

În ceea ce priveşte manualele alternaţive de istorie, domnul profesor este în principiu de acord cu ele, dar acestea trebuie alcătuite după o altă tematică,  în care să se introducă problematica esenţială a istoriei românilor. Unele dintre manualele alternative de istorie elaborate în prezent nu servesc cu nimic interesele istorice ale poporului român, ci dimpotrivă, minimalizează personalităţile şi evenimentele importante ale istorie naţionale.

Cuvântul doamnei profesoare Cristea Floare din Alba Iulia s-a referit la aceleaşi manuale alternative. Având o experienţă pedagogică îndelungată a constatat că aceste manuale nu-şi îndeplinesc scopul. Copiii din clasele V-VIII nu pot să-şi înşuşească materia din aceste manuale, deoarece nu au încă formată o gândire abstractă. Propune predarea istorie, cel puţin la clasele V-VIII, în forma clasică, evenimenţială şi în ordine cronologică şi abia în liceu să se facă sinteze abstracte pe teme date.

Domnul Alexandru Crihană, preşedintele “Fundaţie Cultural-Patriotice, Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz” în cuvântul său s-a referit la activitatea obştească a fundaţiei pe care o conduce, având ca scop servirea cauzei naţionale care necesită simţire şi dăruie totală din partea fiecăruia. Trebuie să aducem omagiile noastre pentru aceia care au luptat şi s-au jertfit pentru cauza naţională.

Arborarea steagului naţional este o altă problemă importantă. Unele instituţii politice, întreprinderi şi cetăţeni ai României nu arborează steagul naţional nici cu ocazia sărbătorilor naţionale, ceea ce este un lucru deosebit de grav. Trebuie să luăm ca exemplu instituţiile din statele civilizate care arborează drapelul lor naţional în fiecare zi, acesta nelipsind nici din birourile conducătorilor şi funcţionarilor publici. Propune alcătuirea unui apel al societăţii civile către partidele politice care au câştigat alegerile ca în numele şi spre binele naţiunii să se dedice unei muncii asidue pentru a scoate ţara din această situaţie degradantă. Să fie înlăturaţi oamenii necorespunzători, incapabili şi corupţi, din posturile de conducere, din administraţie, economie, puşi pe baza algoritmului politic. Fundaţia pe care o conduce apără valorile spirituale ale poporului român, organizează simpozioane, publică un supliment anual şi are filiale în trei oaraşe ale ţării.

Doamna prof. Silvia Pop, preşedinta despărţământului Blaj al Astrei,  mulţumeşte organizatorilor pentru invitaţia de a participa la această “masă rotundă” de la Alba Iulia. Energica profesoară de la Blaj a arătat că în acest oraş au existat multe societăţi cu caracter cultural-patriotic şi personalităţi deosebite ale culturii şi ştiinţei româneşti. Cunoaşterea şi cultul pentru aceste personalităţi slujeşte direct cauza naţională. Nu ne respectă Europa, dacă noi nu ne respectăm personalităţile culturii naţionale. Menirea intelectualităţii noastre este de a-şi servii neamul, de-al instrui şi educa în spirit naţional.

În continuare doamna profesoară prezintă activitatea despărţământului pe care îl conduce şi cele 13 cărţi publicate în editură proprie şi dedicate personalităţilor şi evenimentelor istorice ale Blajului. Din vânzarea acestor lucrări şi din sponsorizări organizează acţiuni de amploare, cum sunt cele dedicate zilei de 3-15 mai 1848 la Blaj.

Domnul col.(r) Vasile Cristea, secretar general al Societăţii “Avram Iancu” salută participarea la “masa rotundă” şi mulţumeşte pentru invitaţia trimisă. Apreciază în mod deosebit iniţiativa fundaţiei noastre de-a organiza o întâlnire cu toate asociaţiile, societăţiile şi fundaţiile din ţară şi ale românilor de peste hotare, fiind un bun şi util prilej de cunoaştere şi de a organiza în viitor mai bine acţiunile culturale şi patriotice. A elogiat activitatea domnului prof. univ. Silviu Nistor în cadrul Asociaţiei “Avram Iancu” şi susţine iniţiativa sa de modificare a stemei de stat în sensul arătat mai sus. Ne-a prezentat apoi organizare a Asociaţiei “Avram Iancu” care are în frunte un consiliu naţional cu sediul la Cluj şi 36 de filiale în întreaga ţară. În judeţul Alba funcţionează filialele la Alba Iulia, Cîmpeni, Blaj şi Aiud ale căror preşedinţi sunt de faţă. A enumerat apoi principalele acţiuni anuale ale societăţii cum sunt cele de la Ţebea şi După Piatră, publicaţia “Iancule Mare” şi alte manifestări care cuprind o arie largă, atât tematică cât şi teritorială. În anul 2001 se pregăteşte dezvelirea unui bust al lui Avram Iancu la Alba Iulia, de care a fost atât de legat în timpul revoluţiei cât şi după aceea. Este de acord să se elaboreze un apel către ţară din partea celor prezenţi adresat parlamentarilor şi guvernanţilor în vederea stârpirii marilor corupţi şi stăvilirii crizei economice în care se află ţara.

Din partea Asociaţiei Creşitin Democraţilor Români din Ucraina (Basarabia de Sud) a luat cuvântul doamna profesoară Zenaida Pinteac. Mulţumeşte din inimă organizatorilor acestei “mase rotunde" pentru invitaţia primită de a fi prezentă, în sfârşit la Alba Iulia oraşul Marii Uniri, oraş pe care îl venerează şi îl salută în ajunul Zilei Naţionale a României. “Noi suntem cei mai oropsiţi. Se ţin scai de noi, nu poţi respira de greutăţile pe care ni le pun ucrainienii şi alţii de a nu putea învăţa în limba română”.

Arată că în Basarabia de Sud în cele 18 şcoli în care se învaţă în limba română se pun mereu piedici şi sunt schimbaţi mereu directorii şi profesorii care militează pentru a se preda materiile şcolare în limba maternă. Doamna Pinteac ne-a declarat că a fost eliberată din post pentru că a dorit să predea în limba română la şcoala unde învaţă numai copii de români. Pentru aceasta se judecă cu statul ucrainean, pentru câştigarea acestui drept, conform prevederilor din Carta Drepturilor Omului. A ajuns cu protestele până la Kiev şi a constatat că autorităţile fac presiuni mari asupra juristului care-i apără cauza. Nimeni dintre români nu poate ocupa un post dacă nu vorbeşte limba ucraineană. Domnia sa a arătat că minorităţile din România nu au de ce se plânge deoarece se scaldă în drepturi, dar nu se ştie dacă aceştia înţeleg că au şi obligaţii faţă de statul român. “Noi am cerut puţin şi nici acela nu-l avem”. Crede că minoritatea română din Ucraina trebuie apărată de statul român. De asemenea propune să se instituie o campanie continuă prin toată mass media şi pe cale diplomatică pentru a obliga statul ucrainean de a respecta clauzele din tratatul încheiat între cele două ţări. De câteva ori aceste acţiuni au dat unele rezultate.

Domnul prof. univ. Grecu V. preşedintele despărţământului Astra din judeţul Sibiu, mulţumeşte organizatorilor pentru invitaţie, şi crede că în viitor vom putea organiza acţiuni importante în contextul sărbătoririi Zilei Naţionale a României. Propune tuturor asociaţiilor, societăţiilor şi fundaţiilor să aleagă un for de conducere a acestora la nivel naţional, de care să nu se substituie organele conducătoare ale acestora ci să aibă doar un caracter consultativ şi orientativ. Sediul acestui for să fie la Alba Iulia cu misiunea de a aduna într-o bibliotecă toate publicaţiile editate ale societăţilor cultural patriotice din ţară şi să editeze un buletin informativ al acestora spre a fi cunoscute de toţi românii din ţară şi străinătate. Aceste propuneri ar urma să fie trimise în scris organelor conducătoare ale societăţilor pentru a se pronunţa.

Domnul Cornel Nemeş din Alba Iulia, membru al fundaţiei noastre, a arătat că în România nu este asuprită nici o minoritate şi acest lucru ar trebui să fie respectat de statele vecine unde există minoritate românească. A mai arătat că fundaţia noastră ţine permanent legături cu românii din străinătate pentru ca aceştia să-şi poartă cultiva limba şi tradiţiile.

Domnul prof. Emil Jurcă, preşedintele filialei “Avram Iancu” a jud. Alba a prezentat succint din realizările filialei conduse de domnia sa. Între alte realizări apreciem iniţiativa dezvelirii a 30 de plăci comemorative în locuri şi case unde au vieţuit personalităţi ale culturii şi luptei naţionale a românilor din Munţii Apuseni. A amintit că în 1865 a avut loc la Abrud una din primele adunări generale ale Astrei şi intenţionează să organizeze la Abrud o filială a Asociaţiei “Avram Iancu”. Ne-a anunţat că sunt în curs de finalizare lucrările pentru turnarea unui bust al lui Avram Iancu la Alba Iulia, ce va fi amplasat în zona Casei de Cultură a Sindicatelor.

Doamna prof. Mihaela Gârlea, preşedinta despărţământului Astra din Făgăraş, felicită organizatorii acestei “mase rotunde” la care s-au reunit majoritatea asociaţilor şi fundaţiilor cultural-patriotice din România şi ale românilor de peste hotare. Apreciază în mod deosebit această acţiune şi propune ca aceasta să se permanentizeze în fiecare an în Alba Iulia cu ocazia sărbătoriri Zilei Naţionale a tuturor românilor. Apreciază de asemenea acţiunile fundaţiei noastre de a sprijini pe românii din străinătate, deoarece ştie ce greutăţi au de întâmpinat conaţionalii noştri din Bucovina de Nord şi Basarabia de Sud. Propune ca şi celelalte asociaţii şi fundaţii să sprijine pe românii din teritoriile menţionate.

Doamna prof. Elena Apetri de la Liceul Românesc ”Gheorghe Asachi” din Herţa, mulţumeşte călduros organizatorilor că a avut ocazia să participe la această întrunire a bunilor români care promovează cultura naţională şi sentimente patriotice adevărate. Domnia-sa se află pentru prima data în acest minunat oraş al unirii tuturor românilor şi este copleşită de emoţie şi de înalte sentimente patriotice alături de toţi fraţii noştri. Mulţumeşte fundaţiei noastre pentru cărţile donate liceului la care profesează şi speră ca elevii să înveţe mai bine limba maternă citind aceste cărţi. Arată cum profesorii de la liceul din Herţa, cu toate greutăţile, luptă pentru folosirea limbii materne şi pentru depăşirea greutăţilor economice care sunt mult mai grele decât cele din România. “Noi totuşi credem în vitorul poporului român care de atâtea ori în decursul istorie a renăscut ca pasărea Phoenix. Strămoşii noştri şi noi am plătit la toţi: turcilor, austriecilor, ruşilor şi altora şi tot nu ne-au putut asimila. Trebuie să învăţăm şi noi de la ucrainieni să fim naţionalişti ca ei şi să le dăm replicile cuvenite”. Apreciem curajul şi optimismul manifestat de această profesoară din Herţa, încât trebuie să-i urmăm exemplul.

 
Începută la orele 16 “masa rotundă” de la Alba Iulia s-a încheiat la orele 20. A urmat o cină festivă la Liceul Economic din Alba Iulia. Programul oaspeţilor pentru ziua de 1 Decembrie s-a desfăşurat conform dorinţelor majorităţii. S-a vizitat Muzeul Naţional al Unirii, s-au depus coroane de flori la monumentul lui Mihai Viteazul şi s-a oficiat o slujbă de pomenire la mormântul eroului naţional Ion Arion, împuşcat de garda maghiară în gara Teiuş în drum spre Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia în 1918. Oaspeţii au fost invitaţi la recepţia dată de autorităţile locale în cinstea Zilei Naţionale a României.

Comemorare Ioan Arion

“Masa rotundă” organizată la Alba Iulia s-a încheiat cu următoarele concluzii rezultate din propunerile celor care au luat cuvântul şi din discuţiile purtate de participanţi la aceste zile memorabile.

Iniţiativa fundaţiei noastre de a organiza anual o întâlnire a asociaţiilor, societăţiilor şi fundaţiilor cultural-patriotice din România şi a românilor de peste hotare să se permanetizeze la Alba Iulia sau în alte oraşe, în vederea armonizării în alcătuirea unor programe şi în manifestări comune de amploare şi importanţă naţională pentru promovarea culturii, ştiinţei şi artei naţionale şi formarea sentimentelor patriotice alese, fără a leza sentimentele minorităţilor naţionale din România.

Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor prezente la Alba Iulia au hotărât să iniţieze, în numele societăţii civile, un apel preşedintelui, guvernului şi parlamentului ţării, în legătură cu deteriorarea situaţiei economice, sociale şi culturale a majorităţii locuitorilor ţării, pentru scoatarea României din această criză acută. Asociaţiile, societăţiile şi fundaţiile enumerate mai sus sprijină orice iniţiativă a guvernului ţării în legătură cu combaterea sărăciei şi a corupţiei precum şi măsurile ce privesc aderarea României la UE şi NATO.

Au hotărât de asemenea să acorde prin toate mijloacele sprijin cultural şi material tuturor asociaţiilor, şcoliilor şi publicaţiilor românilor de peste hotare în vederea cultivării limbii şi tradiţiilor strămoşeşti.

În legătură cu stema României, cei prezenţi la masa rotundă la Alba Iulia, au hotărât să întreprindă un demers pe lângă parlament, însoţit de studiul documentat, întocmit de prof. Silviu Nistor, în vederea corectării greşelilor mai vechi prin introducerea în stema Transilvaniei a unui simbol care să reprezinte pe poporul român.

Reprezentanţii fundaţiilor şi asociaţiilor au luat act şi propun Ministerului Învăţământului şi Educaţiei reviziurea manualelor alternative de istorie şi literatură şi alcătuirea altor tematici pe baze ştiinţifice, după care elevii să înveţe adevărata istorie a patriei, ţinându-se seama de vârsta copiilor şi puterea lor de asimilare şi abstractizare. Se recomandă reducerea numărului de manuale alternative pentru fiecare clasă. Abia am scăpat de internaţionalismul socialist şi acum se doreşte de către unii “savanţi intereasaţi” înlocuirea lui cu alt internaţionalism, nenumit încă, în care idea de patrie şi patriotism, este considerată perimată, dovadă fiind unele dintre actualele manuale alternative. Se pot lua ca exemplu manualele de istoria ale Ungariei şi Bulgariei.

Problema arborării steagului naţional constituie o preocupare importantă pentru participanţii de la “masa rotundă” de la Alba Iulia. Se constată cu tristeţe că instituţiile statului nu arborează drapelul naţional, nici în contextul sărbătorilor naţionale. În acest caz ar trebui să luăm exemplu de la statele occidentale, unde instituţiile publice sunt reprezentate chiar prin drapelul naţional care flutură zi de zi deasupra lor, indiferent de originea etnică.

Participanţii la “masa rotundă” de la Alba Iulia propun şi roagă mass-media să susţină permanent o campanie decentă în vedere apărării drepturilor minorităţii române de peste hotare de a-şi putea păstra limba, şcoala şi biserica în conformitate cu Carta Drepturilor Omului.

În legătură cu propunerea de a se alege un organ consultativ al tuturor fundaţiilor, societăţiilor şi asociaţiilor din România s-a hotărât ca în prealabil să se consulte membrii acestora şi la viitoarea întâlniure să se ia o hotărâre definitivă.

În încheiere conducerea şi membrii Fundaţie “Alba Iulia 1 Decembrie 1918 pentru unitatea şi integritatea României” mulţumeşte participanţilor prezenţi la masa rotundă organizată în oraşul nostru cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale îşi exprimă de asemenea regretul că nu toate asociaţiile şi fundaţiile invitate au răspuns acestei chemări. Rugăm conducerile societăţilor care nu au putut participa să ia legătura în viitor direct cu fundaţia noastră pentru a se putea informa corect asupra rolului şi conţinutului statutului nostru, precum şi a manifestărilor organizate.

 

A consemnat dr. Gh. Anghel

1 Decembrie 2000, invitaţii Fundaţiei