România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Românii din nordul Bucovinei sub steaua spirituală a lui Eminescu

     “Anul Eminescu” s-a finalizat coincizând în chip miraculos dar emblematic şi simbolic cu anul de la confluenţa de secole şi milenii. La 150 de ani din ziua când a răsărit Steaua lui Eminescu, românii au conştientizat, în sfârşit, însă nu pe deplin, rolul mesianic al acestui Poet care exprimă acum, atât de plenar şi de desăvârşit, spiritualitatea noastră. Anume, de acest adevăr s-au pătruns în acest an emblematic, 2000, foarte mulţi români din nordul Bucovinei. Foarte mulţi, dar nu zic toţi. S-au pătruns odată cu dezvelirea statuii lui Eminescu la Cernăuţi, în chiar centrul acestei vechi urbe moldave întemeiate de un înţelept voievod - Alexandru cel Bun. După ani de aşteptare, de zbateri, de polemici, dar nu numai cu oponenţi din rândul populaţiei majoritare care s-au împotrivit cu îndârjire ridicării acestui monument, după ani de luptă, în cele din urmă, fiindcă a fost şi este o luptă continuă în această frântură de nord a Bucovinei, pentru demnitatea naţională şi pentru drepturile istorice ale noastre, iar statuia Luceafărului Poeziei Române de la Cernăuţi constituie poate unica victorie, şi cea mai importantă în această luptă.

     Această sintagmă, “armă de luptă”, ar putea trezi la unii critici şi esteticieni, mai subţiri, nedumeriţi, crispare, ironie, ceea ce nu ne afectează pe noi, românii din regiunea Cernăuţi, fiindcă Eminescu este într-adevăr arma de luptă şi totodată scut în apărarea istoriei noastre, mândrie de neam, sentimentului şi încrederii de stăpâni ai pământurilor locuite şi stropite nu numai cu sudoare, ci şi cu sânge de-a lungul secolelor, mileniilor. Prin Eminescu ca simbol al spiritualităţii româneşti noi ne afirmăm originile noastre vechi, foarte vechi, dintotdeauna în acest spaţiu, ne fortificăm rădăcinile atât de adânci în acest sol. Prin Eminescu ne afirmăm demnitatea de neam, fiindcă Eminescu este chintesenţa acestei demnităţi. Iată de ce forţele extremiste sau radicale ucrainiene, forţele antiromâneşti, dar mai bine spus neprietenii noştri, care îşi manifestă o atitudine foarte ostilă, constantă faţă de românii din nordul Bucovinei în primul rând, dar şi faţă de întreg poporul român, încearcă să conteste vechimea noastră aici, istoria milenară a neamului daco-latin, singularitatea şi demnitatea noastră naţională, încercând să ne umilească prin a-l ataca, înainte de toate, pe Eminescu, încercând să-l defăimeze ca mare poet, ca gânditor de valoare universală, ca extraordinară personalitate culturală. În acest scop se recurge la cele mai diferite şi nedemne metode, înventându-se minciuni sfruntate care sunt apoi tirajate în ziarele de limbă ucrainiană.

     Pentru noi, intelectualii din nordul Bucovinei, această intenţie este evidentă, fiindcă este o intenţie făţişă de a ne umili, de a ne leza demnitatea naţională. Dar aceste ofense mai au şi un alt aspect la fel de dureros, la fel de dăunător, fiindcă sunt folosite pentru a provoca la populaţia majoritară un sentiment de suspiciune şi neîncredere faţă de români, pentru a crea în sânul ucrainienilor o opinie ostilă şi defavorabilă faţă de revendicările legitime ale societăţii româneşti referitoare la drepturile naţionale, care ne sunt încă nesocotite, ca să mă exprim mai atenuat, mai diplomatic. Se încearcă astfel a se trezi la ucrainienii de rând, la ucrainienii simpli, o atitudine de suspiciune şi intoleranţă în ultimă instanţă, o animozitate de cavernă, de ură rasială, folosind în acest sens numele lui Eminescu, biografia lui Eminescu, cu opera lui.

     Luceafărul poeziei române este văzut prin optica deformată, perversă, chiar monstruoasă a acestor apologeţi ai extremismului ucrainian drept “duşman al poporului ucrainian” renegat şi transfug din sânul poporului ucrainian, care s-a pus în slujba românilor...

     Comitem o mare blasfemie la adresa Poetului repetând aceste inepţii şi absurdităţi! Dar trebuie să le spunem. Eminescu, zic ei, ar fi un “geniu rău” sau “un rău cu raţiune”, după cum a fost chiar intitulat un articol în ziarul “Ceas”, de fapt a fost un apel semnat de mai multe formaţiuni politice şi organizaţii neguvernamentale (O.N.G.), cum se spune acum, împotriva ridicării statuii lui Eminescu la Cernăuţi, apel difuzat la manifestarea de inaugurare în ziua de 15 iunie 2000.

     Asupra celor ce nu cunosc istoria, asupra ignoranţilor “argumentele”, desigur false, necorespunzătoare realităţii, citate trunchiate din Eminescu, interpretări premeditat răuvoitoare ar putea să aibă un anumit impact şi, indiscutabil, că are. În sarcina noastră, a intelectualilor români, este să combatem elucubraţiile otrăvitoare la adresa fiinţei noastre spirituale, să demascăm “argumentele” lor, în ghilimele, înainte de toate cititorilor de limbă ucrainiană.

     Din acest imbold s-a scris un articol extins în care au fost demolate, aş zice, toate atacurile ofensatoare la adresa lui Eminescu, dar era prea puţin ca acest articol intitulat “Răul cu raţiune” sau “Raţiunea răului şi a urii?” să fie publicat numai în ziarele româneşti “Plai românesc” şi “Zorile Bucovinei” după cum s-a întâmplat, obiectivul primordial fiind totuşi ca el să fie adus şi la cunoştinţa cititorilor ucrainieni, adică a celor ce citesc numai “Ceas”, “Molodii bukovinet” etc, şi nu deţin alte surse de informare. De aceea articolul a fost tradus în limba ucrainiană şi trimis la toate publicaţiile de limbă ucrainiană cu solicitarea de a fi oferit abonaţilor spre lectură, motivând într-o scrisoare aparte dreptul acestora de a cunoaşte şi poziţia intelectualilor români, de a cunoaşte adevărul. Desigur, nu ne-am făcut prea mari iluzii, cel puţin referitor la “Ceas”, hotărând că am putea convinge redactorul acestui infam ziar să publice articolul nostru numai prin intermediul organelor ce stau la protecţia legii în Ucraina, adică a Procuraturii, a Comitetului de stat pentru informaţii... Răspunsul primit de la Procuratură a fost pe măsura ziarului “Ceas”; Dacă Eminescu se simte calomniat nu are decât să acţioneze în judecată respectiva publicaţie... Adevărat tupeu de lacheu devenit peste noapte stăpân! La fel au procedat şi celelalte ziare ucrainiene, adică nici unul dintre ele nu a binevoit să publice articolul respectiv, gest foarte elocvent şi promiţător... de noi ofense şi atacuri. A mai fost o picătură care ne-a umplut amarul!

     Însă cea mai tristă amintire din “Anul Eminescu” la Cernăuţi, şi cred că trebuie s-o spunem şi pe aceasta cât de regretabil ar fi, e legată tot de nişte falsuri, ce se înscriu în acelaşi context cu “apelurile” antiromâneşti deja menţionate ale ucrainienilor, falsuri comise de această dată de români... dat în numele evreilor. Avem suficiente dovezi, din păcate, că anume aşa au stat lucrurile. Eminescu a fost denigrat ca fiind antisemit, ceea ce n-a fost în realitate decât o altă tentativă de denigrare a valorii şi importanţei pe care o are Poetul pentru românii din nordul Bucovinei. Chipurile, evreii, foşti deţinuţi ai lagărelor de concentrare naziste şi ai ghetourilor, ar protesta împotriva amplasamentului statuii, deoarece acolo ar fi fost cândva împuşcaţi oameni, ceea ce constituie o abjectă minciună. Pe de altă parte, aceeaşi autori reali ai falselor scrisori care “deplângeau” antisemitismul lui Eminescu, i-au incriminat de antisemitism şi pe intelectualii români care au insistat ca statuia să fie totuşi înălţată acolo unde se află acum, chiar în centrul oraşului, în vecinătatea fostului Palat cultural al românilor (fac aici o paranteză ca să spun că şi acest patrimoniu românesc este în pericol, fiindcă va fi în curând scos la mezat), au insistat pentru că este, într-adevăr, un loc reuşit, dar şi pentru că altfel statuia lui Eminescu nu ar fi fost niciodată. A fost, de fapt, o provocare... Evreii din Cernăuţi, însă, au dat dovadă de multă înţelepciune (înţelepciune care ne lipseşte nouă) şi trebuie să le fim recunoscători că şi-au făcut publică poziţia lor, cu ajutorul nostru, într-o scrisoare deschisă, în care au subliniat un mare adevăr “Un monument al unui poet de mărimea lui Eminescu nu poate jigni memoria victimelor Holocaustului, iar statuia sa va onora orice loc din Cernăuţi”.

     Este cunoscut acum rolul fatidic pe care l-au avut politicienii în destinul lui Eminescu, în boala Poetului, înainte de toate pentru implicarea sa în problemele românilor înstrăinaţi de Imperiul Habsburgic din Bucovina, ale celor din Basarabia, cauza cărora a apărat-o întotdeauna, până la sacrificiul de sine. Se politizează şi în prezent destul de mult în jurul numelui lui Eminescu, fiindcă sunt încă destui politicieni care doresc să-şi lustruiască sau să-şi facă o imagine cu ajutorul lui Eminescu. Anume, în acest context a căzut victimă, a unei politizări excesive, şi statuia lui Eminescu. Cineva, vorbesc de Bucureşti, a ţinut mult, în interese de imagine personală, să-şi lege numele de statuia Lucefărului de la Cernăuţi, să-şi manifeste în acest fel grija faţă de românii din nordul Bucovinei, după ce s-au semnat tratate şi convenţii care i-au aruncat pe aceşti români, ce insistau cu tot dinadinsul să rămână români, într-o neagră deznădejde iar când nu s-a reuşit ca statuia lui Eminescu să lucreze în favoarea imaginii acestor politicieni, s-a lucrat, din păcate, împotriva acestei statui...

     Statuia tânărului Eminescu de la Cernăuţi, aşa cum a fost el în anii săi petrecuţi aici, este sublimă, simbolică, revelatorie. Eminescu va rămâne veşnic în centrul Cernăuţiului, acolo pe unde şi-a purtat zilnic paşii, într-o poză meditativă, interiorizată, îndemnat spre sferele înalte ale spiritualităţii de Luceafărul ce l-a făcut nemuritor. Astfel, viaţa noastră se va petrece sub tutela spirituală a poetului, sub nemărginirea geniului românesc, iar statuia sa le va reaminti mereu, tuturor, că spiritul neamului românesc nu va putea fi izgonit de aici oricât ar dori unii.

     Acum, la un an de la dezvelirea acestei statui, putem spune cu siguranţă că ea a devenit un punct de atracţie nu numai pentru români, care în mod firesc îşi îndreaptă paşii mai întâi încoace. Aici au venit absolvenţii multor şcoli româneşti ca să pornească apoi în viaţa lor de sine stătătoare călăuziţi şi ocrotiţi de spiritul Luceafărului. Aici vin familii de cernăuţeni, de bucovineni, nu doar de români, să se fotografieze la statuia Poetului, care a devenit, într-o oarecare măsură, o carte de vizită a oraşului. Acest spaţiu eminescian emană energii miraculoase şi în acest sens s-a exprimat foarte frumos un român vârstnic, un om simplu, pe care l-am întâlnit la statuia lui Eminescu şi care mi-a spus că venind aici întinereşte! Este cea mai extraordinară apreciere a Poetului Mihai Eminescu!.

     Parafrazând o celebră expresie a unui gânditor francez modern despre secolul XXI, suntem îndreptăţiţi să spunem că românii din nordul Bucovinei vor fi în secolul XXI, în mileniul III, sub steaua lui Eminescu sau nu vor fi deloc...

Ştefan BROASCĂ

Redactor şef al ziarului, “Plai românesc”, Cernăuţi