România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

ALBA IULIA - Alba lui Iuliu

     În oraşul Hull din Canada, Ziua Natională a României a constituit atât pentru grupul folcloric "Româncuţele" cât şi pentru tinerii români de la Misiunea Ortodoxă Sfântul Nicolae din Ottawa ocazia de a-i invita în seara zilei de 30 noiembrie 2001, în primitoarea sală Jean Desprez a primăriei oraşului, pe toţi cei dornici de a petrece câteva momente de autentică sărbătoare românească.

     Spectatorii români şi canadieni au venit în număr mare să asiste la acest eveniment deosebit, deşi vremea neprielnică - ploaie cu gheaţă şi vânt - i-a silit să facă faţă unei circulaţii rutiere grele. La acest spectacol unic, au fost prezente şi oficialităţi din partea Ambasadei României şi a Primăriei oraşului Hull. Întreaga seară culturală s-a desfăşurat într-o atmosferă de caldă sărbătoare.

     Sunt mulţi români rezidenţi în regiunea capitalei Canadei care şi-au sărbătorit la Hull patria, căci 1 decembrie 1918 este ziua oficială de naştere a României, zi de o importanţă unică pentru toţi cei ce s-au născut pe acea bucată de pământ pe care moşii şi strămoşii lor au simţit-o ca pe o gură de rai, unde însă mai mult decât în oricare altă parte a lumii omul e sub vremi şi nu vremurile sub om.

     Teribilă soartă: să te afli în rai şi să trebuiască să te supui regulilor implacabile ale vieţii cu toate suişurile şi coborâşurile ei.

     Atunci, cum să nu admirăm extraordinarele personalităţi ale poporului român, ce nu de puţine ori au forţat uşile grele ale destinului deschizându-le cu putere, curaj şi eroism pentru a face posibile speranţa şi credinţa fără de care ne-am fi pierdut în timp. Toţi aceştia sunt acei oameni pururea vi pe care trebuie să-i sărbătorim cu ocazia fiecărei zile naţionale.

     În anul 2001 s-au împlinit 400 de ani de la tragicul sfârşit al Domnitorului Mihai Viteazul, de aceea serata culturală organizată la Hull pentru sărbătorirea României a fost dedicată acestuia. Înălţat deasupra scenei portretul Domnitorului Mihai Viteazul, aşa cum ni-l arată gravura lui Aegidus Sadeler din 1601, a fost icoana sub care artiştii i-au făcut pe cei prezenţi să se lase purtaţi într-o lume plină de poezie, dulce muzică şi dansuri sprintare şi ritmate, cu alte cuvinte în acel spaţiu specific guvernat de legile culturii şi civilizaţiei româneşti.

     Grupul Româncuţele format din cele patru surori Pădurean (Mia, Denisa, Aurelia şi Dorina) au prezentat un mănunchi de cântece populare şi patriotice ce au amintit atât de viaţa împlinită a satului românesc cât şi de momentele extraordinare ce au făcut posibilă Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

     Imaginea vieţii româneşti tradiţionale, evocată de cântecele prezentate, a fost completată de dansurile "Hora", "Ciuleandra" şi "Fetele de la Căpâlna" interpretate de Grupul Româncuţele împreună cu tinerele Alexandra Olteanu şi Ioana Nicolau şi de executarea plină de candoare şi talent a dansului Căluşarul, realizată de micuţa Gabriela Nicolau.

     Minunatele momente folclorice au fost întregite armonios prin interpretarea la pian şi solo voce a unui potpuriu de muzică clasică şi de Crăciun de către Ioana şi Gabriela Nicolau, la aceasta s-a adăugat clipa de tandră duioşie trezită de Alexandra Olteanu prin prezentarea poeziei "Acasă".

     Lucian Ion şi Vlad Tăzlăuanu au recitat traducerile unor poezii filozofice ale poeţilor G. Cosbuc şi L. Blaga, ceea ce a permis publicului francez şi englez Canadian să fie mai aproape de sărbătorescul eveniment.

     Unul dintre momentele speciale ale spectacolului a fost evocarea lui Mihai Viteazul de către Victor Tăzlăuanu care a interpretat cu un deosebit talent poeziile lui V. Gherghinescu, D. Bolintineanu şi G. Coşbuc.

     Serata culturală organizată de grupul Româncuţele împreună cu prietenii lor a reuşit să trezească interesul pentru valorile culturii române ce au fost apărate de invazii, asupriri şi umilinţe timp de peste 2000 de ani, pentru a putea fi păstrate şi transmise din generaţie în generaţie până în zilele noastre. La Hull în 30 noiembrie 2001, departe de locurile lor natale, pentru o seară, românii au fost uniţi în faţa mândrului lor domnitor Mihai Viteazul, dorul îndepărtatei lor ţări, Dulcea Românie.

Dana Tâzlăuanu  - Ottawa, Canada