România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Protopopul Nicolae Raţiu

 duhovnicul eroilor martiri Horia , Cloşca şi Crişan

     Protopopul Nicolae Raţiu a fost duhovnicul eroilor martiri pentru neam şi credinţa Horia , Cloşca şi Crişan , pe care i-a spovedit şi cuminicat înainte de a fi zdrobiţi cu roata. Tot atunci , protopopul a scris testamentul lui Horea şi a asistat la execuţia lor , la data de 28 februarie 1785 pe Dealul Furcilor din Alba Iulia unde au fost zdrobiţi cu roata din ordinul Curţii Imperiale a Habsburgilor . Protopopul ortodox al Bălgradului , Nicolae Raţiu , fiind în preajma eroilor , le-a întărit curajul condamnaţilor martiri în faţa cumplitei morţi care-i aştepta .

     Sărutându-l pe obraz pe Horea, de despărţire, protopopul Nicolae Raţiu i-a zis: "Prin mine te săruta un neam întreg". Când a vazut în ce chinuri groaznice îl omoară pe Horea, protopopul a leşinat şi astfel s-a încheiat o dramă sângeroasă a neamului românesc din Transilvania. Protopopul Nicolae Raţiu a fost ctitorul celor doua biserici ortodoxe construite în sec.  XVIII - lea în Alba Iulia, biserica Buna Vestire din centrul oraşului între anii 1783 - 1787, după care a construit biserica ortodoxă din cartierul Maieri în anul 1795, cu hramul "Sfânta Treime". Toate acestea s-au petrecut determinat de faptul ca primul episcop greco-catolic Anastasie Anghel, cu sprijinul autorităţilor habsburgice, care deşi erau la începutul stăpânirii in Transilvania, au izgonit pe credincioşii ortodocşi din cele doua biserici româneşti existente la data respectiva în Alba Iulia şi timp de 86 ani, au rămas fără lăcaş creştin pentru închinăciune

Ec . Ioan Străjan