România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Adeziunea albaiulienilor la “voinţele, dorinţele şi cererile românilor” cuprinse în Memorandum

P.O. DOMN Dr. IOAN RAŢIU

PREŞEDINTELE COMITETULUI PARTIDULUI NAŢIONAL

Cluj

     Situaţiunea poporului român în patria sa a devenit insuportabilă prin apăsările zilnice ce îndură.

     Comitetul în fruntea căruia eşti chemat înţelegând durerile poporului s-a făcut interpretele simţămintelor tuturor românilor, când a luat hotărârea ca să presenteze în formă de memorand gravamintele legitime ale noastre. Postulatele depuse în memorand sunt postulate drepte, juste şi ele formează drepturile inprescritibile ale poporului român.

     Pentru eluptarea acestora comitetul este tras înaintea barei judecătoreşti.

     Să poate că orbiţi de patimi şi şovinism, judecătorii voştri să vă arunce în întunerecul temniţei, să poate ca să fiţi siliţi a gusta din paharul amaraciunei, ba chiar să vă amărască zilele persecutându-vă pentru o causă dreaptă, pentru causa poporului român.

     Rogămu-vă să aveţi curagiu, căci causa românilor ce apăraţi e causă dreaptă şi cu voi astăzi este tot poporul român şi cu noi simpatia Europei culte. Alipirea către causa naţională nicicând nu a luat forme mai concrete ca acum, nicicând poporul nu a fos pătruns de sânţenia causei mai cu entusiasm şi dovadă este că a părăsit coarnele plugului ca să vie să vă întâmpine în calea triumfală ce aţi făcut la Cluş.

     Ne alăturăm la simţămintele de alipire manifestate de poporul nostru în aceste zile grele şi trăim în convingerea că D-zeu este cu voi şi cu causa noastră şi izbândă are să urmeze în butul tuturor forţărilor duşmanilor noştri seculari.

Nicolae Ivan

protopresbiter gr. ort. al Albei Iulia

Matei Nicola

advocat

George Filip

advocat

Simeon Micu

protopop. gr. cat.

Florian Rusan

paroch

Nicolae Barbu

advocat ...

 

1894 (aprilie 23)/mai 5, Alba Iulia

Arhivele Statului, Bucureşti, fond Ioan Raţiu, dosar nr. 574/1894