România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Ei sunt mesagerii graiului şi credinţei neamului românesc

     La o săptămână de la Înviere, duminică 12 mai 2002 enoriaşii Misiunii Sf. Nicolae din Ottawa au avut prilejul să vadă o piesă religioasă inspirată din Biblie. Cu acest prilej actorii le-au reamintit celor prezenţi de evenimentele petrecute în timpurile celei mai sfinte minuni a creştinătăţii, Învierea Domnului.

     Sub îndrumarea religioasă a părintelui paroh Gabriel Curpene, enoriaşii de la Misiunea Sf. Nicolae din Ottawa îşi respectă tradiţiile şi credinţa întru Hristos.

     Scriitoarea Mia Pădurean a scris în memoria tatălui ei Aurel Pădurean piesa religioasă “Isus, Lumina Lumii”, care a oferit posibilitatea talentaţilor şi entuziaştilor tineri români ai comunităţii noastre şi neobositului grup “Româncuţele” să realizeze un spectacol original. Dialogul dintre apostolii: Petru (Victor Tăzlăuanu), Ioan (Ana Călin), Andrei (Ilinca Călin), Filip (Denisa Pădurean), Toma (Vlad Păcurar), au urmărit cu acuitate firul evenimentelor prin care Isus a îndeplinit voia Tatălui dăruind urmaşilor lui Adam un nou destin de împlinit.

     Ioana Nicolau (Fecioara Maria) prin interpretarea sa a exprimat durerea sfâşietoare a mamei în faţa pierderii fiului mult iubit dar şi tăria celei care ştie şi respectă cu evlavie predestinarea fiului de către Tatăl.

     Alexandra Olteanu (Marta) este cea care prin prezenţa sa evidenţiază rolul deosebit al Maicii Domnului care trebuie să facă faţă propriei Golgote, cea a morţii Fiului iubit. Dramatismul replicilor Martei i-a făcut pe mulţi dintre cei prezenţi să simtă apăsarea amintirii celor dragi plecaţi dintre cei vii.

     Aurelia Pădurean Brazdău (Maria Magdalena) prin trăirile sale le-a transmis celor prezenţi bucuria plină de speranţă şi credinţă, a celei care mai întâi a primit vestea cea mare de la Îngerul Domnului (Vlad Tăzlăuanu) că Isus a înviat, ca după aceea să fie unul dintre martorii preţioşi a minunii Dumnezeieşti a Învierii.

     Îngerii (Roxana Gheorghe, Gabriela Cernea, Diana Trif, Florentina Cernea, Anita Popescu, Gabriela Nicolau), mesageri ai gândurilor oamenilor, expresia purităţii şi graţiei divine, acţionează ca un liant pentru realizarea întregului piesei; ei sunt cei care transfigurează cuvintele personajelor prezente dându-le o forţă şi o lumină surprinzătoare. Ei fac posibil neprevăzutul. Copilele pline de graţie şi inocenţă au umplut inima spectatorilor de căldură şi duioşie, căci în sufletul fiecăruia dăinuieşte, încă, copilul care a spus cu credinţă Înger, Îngeraşul meu şi a fost pururea protejat de Dumnezeu prin însăşi revelaţia miracolului vieţii.

     La succesul spectacolului inedit al piesei “Isus, Lumina Lumii”, au contribuit şi costumele adecvate epocii, ce au oferit actorilor şansa de a contura mai bine personajele, acestea fiind realizate de Dorina Ana Pădurean şi de autoarea prezentului articol Dana Tăzlăuanu. Atmosfera de sărbătoare sfântă plină de strălucire şi mister a fost rodul efectelor speciale, a muzicii alese cu mult talent şi fantezie de Dorina Ana Pădurean, şi a regiei doamnei Mia Pădurean. Modul spectacular în care se împleteau vorbele cu dansul pur al îngerilor, au transpus spectatorii într-o lume divină. Vizionarea acestei piese deosebite le-a încălzit inimile celor prezenţi amintindu-le toată frumuseţea, toată durerea caldă şi sfâşietoare a jertfei lui Isus. Meditând asupra vorbelor rupte din Scriptură pe care le-au rostit în timpul spectacolului protagoniştii, spectatorii şi-au reamintit de nevoia sfântă de a hrăni şi spiritul nu numai trupul.

Dana Tăzlăuanu

Ottawa Canada