România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

 

 

 

 

 

TATOMIRESCU, Ion Pachia

 

 

 

 

 


 

 

Numele şi prenumele: PACHIA, Ion.

Pseudonime literare: Prof. Aethicus, Ana Arnika, Dacian Bradua, Anca Brandusia, Marin Brădilă, I. D. Breianu, Decebal Bucurescu, Tomiria Bodiana, Ioan Cârssia, Dochiana Dunăreanu, Brânduşa Ghionescu, Mugur Murgescu, Ion Pachia-Tatomirescu, Sarmis Pordu / Porduma, Ioan Viespan etc.

Poet, prozator, autor de literatură pentru copii, eseist, istoric şi critic literar, publicist

Data şi locul naşterii: 16 februarie 1947, în localitatea Tatomireşti, judeţul Dolj.

Studii:

Şcoala de 4 ani din localitatea Tatomireşti, raionul Filiaşi, regiunea Oltenia;

Şcoala de 7 ani din comuna Brădeşti, regiunea Oltenia;

Şcoala Medie Mixtă/Liceul Real-Umanist (secţia

„real“/matematică) din reşedinţa raională Filiaşi, regiunea Oltenia;

Facultatea de Filologie - Universitatea din Timişoara, regiunea Banat / judeţul Timiş;

Doctor în filologie cu teza Generaţia resurecţiei poetice din 1965 1970, susţinută la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Profesii şi locuri de muncă

Redactor la secţia culturală a ziarului Înainte din Craiova

Profesor de limba şi literatura română la şcoli/ licee (colegii) din judeţele Dolj şi Timiş: Şcolile Generale din Tatomireşti, Brădeşti, Răcarii de Sus

Profeor la Liceul Agricol Filiaşi Liceul Real- Umanist din oraşul Filiaşi, jud. Dolj, Liceul Industrial Nr. 10 / Auto Timişoara, Liceul Industrial C. F. R., Timişoara şi la Colegiul Naţional Bănăţean din Timişoa.

Director al Editurii Aethicus din Timişoara

Redactor-şef la trimestrialul Caietele Dacoromâniei (Timişoara),


 

 

Redactor la revistele de cultură / literatură: Dreptul la timp, Rostirea Românească (Timişoara), Orient latin (Timişoara),

Redactor al revistei de cultură, Lamura (Craiova), Membru al consiliului de redacţie al revistei

Lumina, din Novi Sad / Panciova-Serbia.

Anul debutului în literatură : 1966, în revista Ramuri (Craiova), nr. 10 (27) / 15 septembrie 1966. Anul debutului editorial: Munte (poeme),

Bucureşti, Editura Eminescu, 1972.

Anul primirii în Uniunea Scriitorilor: 1980.

Colaborări: Agero (revistă online, Stuttgart

/ Germania, 2006 2012), Al cincilea anotimp (Oradea, 2001, 2002;), Amfiteatru (Bucureşti, 1968), Annales de l’Academie des Lettres et des Arts du Perigord (Revue Littéraire et Artistique, Bordeaux

/ Franţa, 1991), Art et Poésie (Pagny sur Meuse / Franţa, 2002), Banchetul (Petroşani, 2016), Caietele / Les Cahiers / Notebooks „Tristan Tzara“ (Moineşti), Cafeneaua literară (Piteşti, 2006 2009), Cetatea culturală (Cluj-Napoca), Clarin (Bilbao / Spania, 2009), Clio (revistă a Asociaţiei Istoricilor Bănăţeni, Timişoara, 1992 1994), Contemporanul (Bucureşti,

1968, 1969), Contraatac (Adjud, 2012), Contrapunct (Bucureşti, revistă a Uniunii Scriitorilor, 1991), Convergenţe Româneşti / Romanian Convergences (Londra, 1985 1987), Destine literare (revistă

„pe suport de hârtie“ şi online, Montreal / Canada, 2010 2012), Familia (Oradea, 1971; 2005

2008), Francisletras (Goiânia / Brazilia, 2007), Haiku (Bucureşti, revistă de interferenţe culturale româno-japoneze, 1990 1999), Inédit (La Hulpe/ Belgia revue mensuelle du Groupe de Reflexion et d’Information Littéraires, 1997 2011), Jalons (Paris/Franţa, 2001 2009), Jornal O Capital («Jornal de resistęncia ao ordinário», Aracaju/ Brazilia, 2010), Lamura (Craiova, 2005 2016), Limba română (Chişinău / Republica Moldova, 2009


 

  2015), Limbă şi literatură (Bucureşti, trimestrial al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, 1981), Luceafărul (Bucureşti, 1968 1969; 1981 1989;

2005 2007), Lumina (Pančevo / Serbia, 1995 2016), Lumină Lină/Gracoius Light (New York, 1998 2010), Mouvances (revistă online, Québec/ Canada, 2006 2010), Mozaicul (Craiova, 2005

   2007), Oglinda literară (Focşani, 2005 2016), Orient Latin (Timişoara, 1996 2012), Orizont (Timişoara, 1968 1969; 1971; 1983 1989), Orte

(Elveţia / Zürich; 2005 / 2006), Ramuri (Craiova, 1966 1969; 1977; 1980 1987), Renaşterea

bănăţeană (26 octombrie 1991 23 noiembrie 1996; 2004), Rivista Internazionale di Letteratura/ Revue Internationale de Littérature/International Review of Literature „Fleurs de Lune“ (La Spezia / Italia, 2000), Rostirea românească (Sibiu / Timişoara, 1995 2006), Saeculum (Sibiu, 2009 2011), Scrisul Românesc (Craiova, 2012), Steaua (Cluj-Na-poca, 2002), Transilvania (Sibiu, 1983 1988; 2003), Vatra

veche (Târgu-Mureş, 2010 – 2016) etc.

Volume de autor publicate :

Munte, poeme, Bucureşti, Editura Eminescu, 1972;

Crocodilul albastru, poezii pentru copii, Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1975;

Încântece, poeme, Bucureşti, Editura Litera, 1979;

Zoria, poeme, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1980;

Lilium breve, poeme, Bucureşti, Editura Eminescu, 1981;

Peregrinul în azur, poeme, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1984;

Verbul de rgărint, poeme, Timişoara, Editura Facla, 1988;

Dumnezeu între sălbatice roze (micropoeme: haiku, salmi, trisalmi), Timişoara, Editura Hestia, 1993;

Haiku (în româneşte, în franceză versiunea autorului şi în neerlandeză versiunea lui Florimond Van de Velde; ilustraţii: „foto-sculpturi“ de Monique Deryckere), Bruxelles / Porto, Editura Fundaţiei Fernando Pessoa, 1994;

Nichita Stănescu şi paradoxismul, eseu monografic, Timişoara, Editura Arutela, 1994; ediţia a doua, revăzută şi augmentată, la Editura Aethicus, în anul 2000;

Împăratul din Munţii de Azur / The Tale of the Emperor in the Azure Mountains, versuri şi proză, plachetă pentru copii (versiunea în limba engleză:


 

Gabriela Pachia), Timişoara, Editura Aethicus, 1996; Mihai  Eminescu  şi  mitul  etnogenezei dacoromâneşti, eseu de istorie literară şi de istorie

a civilizaţiilor, Timişoara, Editura Aethicus, 1996;

Bomba cu neuroni, poeme, Timişoara, Editura Aethicus, 1997;

Zalmoxianismul şi plantele medicinale, studii de etimologie, de etnoiatrie, sau de medicină pelasgo- dacă, sau valahică (arhaic-dacoromânească), vol. I – II, Timişoara, Editura Aethicus, 1997;

Stelele dalbe... dintr-o Colindă la Timişoara în Decembrie Însângerat, la anul 1989“, poeme pentru copii, Timişoara, Editura Aethicus, 1998;

Mărul din Rai cu stelele Crăciunului dacoromânesc (antologie de colinde culese de Ion Pachia-Tatomirescu din sate de pe văi de râuri ale Valahimii carpato-dunărene Amaradia, Gilort, Jiu, Motru, Mureş şi Olt, între anii 1966 şi 1986), Timişoara, Editura Aethicus, 1998;

Dacoromânia (Dacia) lui Regalian / Regalianus’ Dacoromania The Independent State of Dacia (258 270), Founded by Regalianus, the Great Grandson of the Hero-King Decebalus (traducerea în limba engleză: Gabriela Pachia), Timişoara, Editura Aethicus, 1998;

Aforismele Apei/Aphorismes de l’Eau (versiunea în limba franceză aparţine autorului), Timişoara, Editura Aethicus, 1999;

Colegiul Bănăţean, monografie, Timişoara, Editura Aethicus, 1999;

Fulgerul sferic/Éclair sphérique, poeme (versiunea în limba franceză: Chantal Signoret şi Ion D. Pachia), Timişoara, Editura Aethicus, 1999;

Salmi pentru „Premiul Nobel“ al rândunicilor / Salmes pour „Prix Nobel“ des hirondelles / Salms for

„the Nobel Prize“ of the Swallows / Salms für „den Nobel Preis“ der Schwalben (distihuri superparadoxiste, sau „tele-texte“ versiunea franceză: autorul ce semnează cu pseudonimul Dacian Bradua; versiunea în engleză: Gabriela Pachia; versiunea în germană: Mihaela Gherasim), Timişoara, Editura Aethicus, 2000;

Istoria religiilor, vol. I, Timişoara, Editura Aethicus, 2001;

Dicţionar termeni estetici/literari pentru Bacalaureat, Timişoara, Editura Aethicus, 2001;

Ultimele poeme hadronice, Timişoara, Editura Aethicus, 2002;

Cereasca horă din carul cu doisprezece brebenei, poeme pentru copii, Timişoara, Editura Aethicus, 2002;


 

Dicţionar estetico-literar, lingvistic, religios, de teoria comunicaţiei..., Timişoara, Editura Aethicus, 2003;

Povestea celor trei mustăţi de fier, Timişoara, Editura Aethicus, 2003;

Compostorul de nori, poeme, Timişoara, Editura Aethicus, 2004;

Generaţia resurecţiei poetice, o istorie a poeziei valahe din secolul al XX-lea, Timişoara, Editura Augusta, 2005;

Despre fructul curcubeului/On the fruit of the Rainbow, poeme (versiunea în limba engleză: Gabriela Pachia), Timişoara, Editura Aethicus, 2007; Argumente interne «Te Deum laudamus...»

Internal Arguments (tâlmăcirea din limba latină:

I. D. Pachia; traducerea în limba engleză: Gabriela Pachia), Timişoara, Editura Aethicus, 2009;

Întâiul dadaism Le premier dadaďsme The First Dadaism (versiunea franceză: Eugenia Faur şi Dacian Bradua; versiunea engleză: Gabriela Pachia), Timişoara, Editura Aethicus, 2009;

Elegii din Era Arheopterix, poeme, Cluj-Napoca, Editura Dacia XXI, 2011.

Comete-n cea de-a 65-a vale (oranj-poemele toamnei), Timişoara, Waldpress, 2012;

La început fost-au sâga, sîgetul, siginii, apoi Sarmisegetusa... (studii interdisciplinare de istorie, lingvistică, etnologie etc.), Timişoara, Waldpress, 2012;

Urzici prin verze de Paris (epigrame, parodii şi alte aspersoare de verde...“), Timişoara, Waldpress, 2013;

Caligraful de salmi, micropoeme în formă fixă (distih însumând doar şase silabe), Timişoara, Waldpress, 2013;

Pagini de istorie literară valahă de mâine, vol. I III, Timişoara, Waldpress, 2014 (I), 2015 (II + III).

Prezenţa în antologii :

Poarta cuvintelor, antologie de poezie, întocmită de Ion Potopin, cu un Cuvânt înainte, de Alexandru Philippide şi cu o Prefaţă, de Şerban Cioculescu, Bucureşti, Editura Litera, 1971, pp. 131 – 139;

Poeţi olteni (1944 1980), antologie de poezie întocmită de Justin Constantinescu şi Ion Deaconescu, cu o Prefaţă, de Marin Sorescu, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1982, pp. 321 – 323;

Glasul Cetăţii, antologie de poezie şi proză, întocmită de Marian Odangiu, Timişoara, Editura Facla, 1986, p. 151 sq.;

Timişoara 16 22 decembrie 1989, antologie întocmită de Ion Anghel, cuprinzând „reportaje“,


 

„însemnări“, „radiografi de la faţa locului“, din diferite arii timişorene ale declanşării Revoluţiei Valahe Anticomuniste din Decembrie 1989, Timişoara, Editura Facla, 1990, pp. 152 – 164;

Umbra libelulei, antologie de micropoeme-haiku întocmită de Fl. Vasiliu, Bucureşti, Editura Haiku, 1993, pp. 166 – 168;

Casa Faunului / The Fauns House / La Maison du Faune / Haus des Faunus 40 de poeţi contemporani transpuşi în engleză, franceză şi germană… (de Carmen D. Blaga, Ilse Hehn, Hans Mokka, Gabriela Pachia, Balthasar Waitz ş. a.);

O sută de catarge / One Hundred Masts micro- antologie a haiku-ului românesc, întocmită de Florin Vasiliu şi Şerban Codrin, Bucureşti, Editura Haiku, 1997, p. 91;

Luna în ţăndări poeţi români 10 ani de haiku, antologie întocmită de Florin Vasiliu şi M. Gheorghe, Bucureşti, Editura Haiku, 2000, p. 59;

Eficienţa în învăţământ sesiune anuală de comunicări, antologie de articole şi studii de didactică novatoare întocmită de un colectiv coordonat de Al. Moţ, Timişoara, Editura Presa Universitară Română, 2001, pp. 315 – 339;

Tratat de melancolie, antologie de referinţe critice despre Anghel Dumbrăveanu, întocmită de V. Dumbrăveanu, Timişoara, Editura Eurostampa, 2001, pp. 358 383; The Loga Anthologies of Romanian Poetry I Ars Poetica, întocmită şi tâlmăcită în engleză de Gabriela Pachia, Timişoara, Editura Aethicus, 2003, pp. 148 – 163;

Povos e Poemas / Peuples et Počmes („Popoare şi poeme“), antologie, în portugheză şi în franceză, cu întocmire şi tălmăcirim, de Jean-Paul Mestas, Lisboa, Universitária Editora, 2003, pp. 509 – 511;

Fenomenul Nichita Stănescu, volum omagial întocmit de Anghel Dumbrăveanu, Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2003, pp. 130 şi 131;

Surâsul crizantemei, antologie a haiku-ului românesc, întocmită de Ioan Găbudean, Târgu- Mureş, Editura Ardealul, 2004, p. 168;

Tentaţiile textului, 2, antologie de exegeze şi comentarii, sub egida Academiei Române Filiala Timişoara Institutul „Titu Maiorescu“, coordonată de prof. univ. dr. Crişu Dascălu şi îngrijită de Delia Badea, Ed. Brumar, 2005, pp. 209 – 219;

Caietele / Cahiers / Notesbooks Tristan Tzara“, vol. / vols. 3 4, no. 5 12, 2005, pp. 48 51 / 273

– 275;

Der Blues von meinen Grossvater, Rumänische Gedichte, ausgewählt von Peter K. Wehrli und Ueli


 

Schenker, în volumul 143, al periodicului Orte– Schweizer Literaturzeitschrift (Zürich, ISSN 1016 7803), pe decembrie 2005 ianuarie 2006, pp. 33 sq.; Mărturisirea de credinţă literară scrisul ca religie la Români, în preajma Anului 2000, vol. I, „document de conştiinţă colectivă“ conceput şi orânduit de Artur Silvestri, Bucureşti, Carpathia

Press, 2006, pp. 134 – 137;

Marian Barbu, Alexandru Gheorghe, Medalionul literar structură permanentă de cultură şi educaţie, vol. I, Craiova, Ed. „Ramuri“, 2006, pp. 383 – 386; Caietele / Cahiers / Notesbooks Tristan Tzara“,

vol. / vols. 5 – 6, no. 13 – 20, 2006, pp. 142 – 144;

Voices of Contemporary Romanian Poets, antologie în limba engleză, întocmită de Dan Brudaşcu, Cluj-Napoca, Editura Sedan, 2007, p. 195 sq.;

«Lumina» brend, antologie de articole/eseuri, întocmită de Ioan Baba, Panciova-Serbia, Editura Libertatea, 2007, p. 31 sq.;

Printre epigramiştii olteni, antologie, întocmită de Petre Gigea-Gorun, cu un Cuvânt înainte de George Corbu preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România –, Craiova, Editura Fundaţiei Scrisul Românesc, 2008, p. 276;

Caietele / Cahiers / Notesbooks Tristan Tzara, tom I, vol. XI XIV, nr. 31 60, 2010, pp. 140 sq. / 294 – 298 / 532 – 540 / 611 – 621;

Amurgul zeilor… olografi, antologie, întocmită / publicată de Marian Barbu, Craiova, Editura Sitech, 2011, pp. 451 – 456;

Marian Barbu, Trăind printre cărţi, volumul VI, Craiova, Editura Sitech, 2012, pp. 478 – 713;

Izvorul cu firul de aur/Loves Golden Thread, antologie din lirica românească de dragoste, întocmită şi tălmăcită în limba engleză de Gabriela Pachia, Timişoara, Waldpress, 2016, p. 424. Etc.

Scenarii, librete, filme :

Libretul operei dadaiste a lui I. Pop, La Deuxičme Aventure (céleste) de Monsieur Antipyrine, după piesa omonimă a lui Tristan Tzara.

Ediţii îngrijite :

Sfântul Ioan Cassian, A douăzeci şi patra convorbire duhovnicească (în colecţia Sfinţii Dacoromânilor / Valahilor), Timişoara, Editura Aethicus, 1999;

Mihail Kogălniceanu, Unirea Principatelor a fost visul de aur (în colecţia Biblioteca Absolventului), Timişoara, Editura Aethicus, 2004;

Mihai Eminescu, Luceafărul (în colecţia Biblioteca Absolventului), Timişoara, Editura Aethicus, 2004;


 

Nichita Stănescu, Omul-Fantă (în colecţia Biblioteca Absolventului), Timişoara, Ed. Aethicus, 2004.

Traduceri în limba română din autori străini :

Gilbert Stenfort, Poeme ornitologice, Timişoara, Editura Paradox, 1990;

Ivo Andrić, Curtea blestemată, roman, Timişoara, Editura Uniunii Sârbilor din România, 2005.

Premii, titluri onorifice, medalii, distincţii etc.:

Diplomă de Excelenţă (Certificat for Excelence

- International Writer (University of Colorado at Boulder – U. S. A.)

Locul 1 la Festivalul Internaţional „Drumuri de Spice“ - Societatea Literar-Artistică „Tibiscus“ din Uzdin-Serbia (Iugoslavia)

III-čme Prix Vitrail Francophone - Société des Počtes et Artistes de Franc

Prix Colportage-2002 acordat de revista Rétro- viseur, din Lille / Franţa;

Diploma de Excelenţă «pentru studiile sale de dacoromânistică şi pentru activitatea sa de editor naţional»; Asociaţia Română pentru Patrimoniu din Premiul pentru Eseu - Biroul de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova şi Salonul Internaţional de Carte de la Chişinău (a XV-a ediţie Diploma  Gheorghe  Lazăr  clasa  a  II-a,

«pentru merite deosebite în activitatea la catedră şi rezultate remarcabile obţinute în formarea şi educarea tinerilor»;Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România, conferă d-lui dr. Ion Pachia Medalia de Aur Lumina 1947 2007 acordat

de redacţia revistei de literatură, artă, de cultură transfrontalieră, Lumina, şi Cercul Honoris Causa, din Novi Sad / Panciova-Serbia

Referinţe critice în volume:

Miron Radu Paraschivescu, Poezie şi arheologie, postfaţă la volumul de versuri, Încântece Demon, Graal, Sobor, de Ion Pachia-Tatomirescu, Bucureşti, Editura Litera, 1979, pp. 68 75 (dar integral, textul,

„necenzurat dictatorial-ceauşist“, a văzut lumina tiparului, între cele din „pentaedrul prefaţator“ al „antologiei de autor“, Compostorul de nori, Timişoara, Editura Aethicus, 2004, pp. 8 21); Florea Firan, De la Macedonski la Arghezi, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1975, p. 421; Vl. Streinu, Pagini de critică literară, vol. IV, Bucureşti, Editura Minerva, 1976, pp. 90 93; Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Albatros, 1977, p. 553; Nicolae Pop, Perimetru sentimental, volum de interviuri, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1980, pp. 294


 

299; Constantin M. Popa, Clasici şi contemporani, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1987, pp. 139 142; Florin Vasiliu, Brânduşa Steiciuc, Interferenţe lirice

constelaţia haiku, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1989,

p. 264; Alexandru Ruja, Parte din întreg, Timişoara, Editura de Vest, 1994, pp. 276 279; Laurenţiu Ulici, Literatura română contemporană, I promoţia 70, Bucureşti, Editura Eminescu, 1995, p. 315 sq.; Florea Firan, Ramuri studiu monografic, corespondenţă, manuscrise, antologie, bibliografi , Craiova, Ed. Macedonski, 1996, p. 107; Olimpia Berca, Dicţionar al scriitorilor bănăţeni, Timişoara, Ed. Amarcord, 1996, p. 160 sq.; Constantin M. Popa, Noaptea lui Vincent, Craiova, Editura Aius, 1998, pp. 145 sq.; Florin Grigoriu, Lecţii de haiku, Bucureşti, Editura Amurg Sentimental, 1999, p. 157; Florin Vasiliu, Universul paradoxurilor, Buc., Ed. Eficient, 1999,

p. 323 / 345 sq.; Ion Rotaru, O istorie a literaturii române, vol. 5, Buc., Editura Niculescu, 2000, p. 553 sq. / 583; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni (1945 1999) dicţionar bibliografic, Timişoara, Ed. Marineasa, 2000, p. 215 sq.; Marian Barbu, Trăind printre cărţi, Petroşani, Ed. Fundaţiei Culturale Ion D. Sârbu, 2002, p. 68 sq.; Florea Firan, Profiluri şi structuri literare, vol II (M Z, contribuţii la o istorie a literaturii române), Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2003, pp. 285

287; Jean-Paul Mestas, Povos e Poemas / Peuples et Počmes, Lisboa, Universitária Editora, 2003, pp. 509 511; Marian Barbu, Trăind printre cărţi, vol. IV, Petroşani, Editura Fundaţiei Culturale „Ion D. Sârbu“, 2005, pp. 57 60; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române (DBLR), vol. 2, M Z, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006, p. 269; Sorina Ianovici- Jecza, Dicţionarul general al literaturii române, P / R, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006, p. 3; Ion Rotaru, O istorie a literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, Editura Dacoromână, 2006, pp. 935, 939, 952, 1319; Paul Eugen Banciu, Aquilina Birăescu, Timişoara literară dicţionar biobibliografi   al membrilor Uniunii Scriitorilor

Filiala Timişoara, Editura Marineasa, 2007, pp. 213 215; Marian Barbu, Trăind printre cărţi, vol. V, Craiova, Editura Sitech, 2008, pp. 257 262; Florin Paraschiv, O hermeneutică a Duhului Oltean, Focşani, Ed. Andrew, 2008, pp. 10, 11 sq., 32 sq., 34,

39 sq., 41, 45, 50 sq., 80 sq., 108 şi 117 sq.); Petre Gigea-Gorun, Printre epigramiştii olteni, Craiova, Fundaţia „Scrisul Românesc“, 2008, pp. 275 sq., 345; Marian Popa, Istoria literaturii romane de azi pe maine, vol. II, Bucureşti, Editura Semne, 2009,


 

p. 489; Marian Barbu, Trăind printre cărţi, vol. VI, Craiova, Editura Sitech, 2012, pp. 79 82; Iulian Chivu, Lecturi intermitente, Iaşi, Ed. Tipo Moldova (colecţia Opera omnia), 2013, pp. 96 – 106. Ş.

Referinţe critice în presă :

Mircea Iorgulescu, Mărturia unei erupţii lirice de mare autenticitate, recenzie la volumul de debut în poezie, Munte, de Ion Pachia-Tatomirescu, publicată în revista Luceafărul (Bucureşti), anul XV, nr. 32 / 536, 5 august 1972, p. 6; Paul Dugneanu, Între manieră şi originalitate, recenzie la volumul de poeme, Zoria, de Ion Pachia-Tatomirescu, publicată în Luceafărul (Bucureşti), anul XXIII, nr. 39 / 961, 27 septembrie 1980, p. 2; Ioan Buduca, „Zoria“ este un spaţiu de oficieri grave..., recenzie la volumul de poeme, Zoria, publicată în România literară (Bucureşti), anul XIV, nr. 6, 5 februarie 1981, p. 5; Artur Silvestri, O altfel de poezie tânără, I, în Flacăra (Bucureşti), anul XXXI, nr. 38 / 1424, 24 septembrie 1982, p. 10; Adrian Dinu Rachieru, Un împătimit al izvoarelor“, în Luceafărul (Bucureşti), anul XXXI, nr. 31 / 1368, 30 iulie 1988,

p. 6; Paul Van Melle, Ŕ tous les échos le temps des aphorismes, în Inédit revue mensuelle du Groupe de Reflexion et d’Infornmation Littéraires, La Hulpe- Belgique / Belgia, nr. 134, noiembrie, 1999, p. 17; Paul Courget, Sous le signe d’Eau du Verseau..., în trimestrialul Rivista Internazionale di Letteratura / Revue Internationale de Littérature / International Review of Literature «Fleurs de Lune» (La Spezia / Italia), nr. 15, aprilie 2000, p. 14; Eugen Dorcescu, Scrisori la un prieten: Poezie şi cosmografi , în ziarul timişorean, Renaşterea bănăţeană nr. 3478

suplimentul Paralela 45, 3 iulie 2001, p. 6; Paul Van Melle, Salmes est fait uniquement de počmes ŕ forme fixe de ce nom, plus brefs encore que le haďkou japonais, în revista Inédit (La Hulpe- Belgique / Belgia), nr. 153, april, 2001, p. 28; Jean- Claude George, Salmes d’Ion Pachia Tatomirescu, dans la revue trimestrielle, Art et Poésie (France / Pagny sur Meuse), 44e année, no 177, janvier 2002,

p.  67; Claudine Bertrand, Ion Pachia Tatomirescu spécialiste des questions dadaďstes, în revista online, Mouvances (Québec / Canada), numéros 3 4 / mars novembre, 2006; Theodor Codreanu, Elegii paradoxiste, în revistele: Poezia (Iaşi), anul XVII, nr. 1 / 59 primăvară, 2012, pp. 230 234; Lumina (Novi Sad / Panciova-Serbia), anul LXV, seria nouă, nr. 1 / 2012, pp. 43 – 49. Ş. a. / Etc.

 

 

Sursa: uniuneascriitorilortm.ro