România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Comemorarea la 155 de ani a ostaşilor români căzuţi în luptele de la Custozza din nordul Italiei, din 24 iunie 1866

 

Luni 24 iunie 2021, la orele 17,00 (5 după amiază), de Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele), Fundaţia „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”, preşedinte ing. Vasile Todor şi Revista „Dacoromania”, dir. ec. Ioan Străjan, organizează şi invită ONG-urile cultural-patriotice şi alţi iubitori de istorie adevărată, să participe la monumentul Custozza din parcul cu acelaş nume din Cetate Alba Iulia situat în faţa Muzeului Principia de lângă Sala Unirii, pentru a comemora la 155 de ani ostaşii români căzuţi în bătălia din 24. 06. 1866 de la Custozza din Italia de lângă Verona, oraşul artelor.

Istoria Bătăliei de la Custozza, ne arată că în data de 20 iunie 1866, Regatul Italiei, a declarat război Imperiului Austriac, cu scopul de a cuceri Veneţia (oraş şi capitală a provinciei italiene cu acelaş nume, al regiunii Veneto), parte a Imperiului Austriac la acea vreme. În bătălia care a avut loc la Custozza din 24. iunie 1866, a luptat şi Regimentul 50 Infanterie Alba Iulia (format în anul 1851 prin desfinţarea în acelaşi an a Regimentului II Românesc, de graniţă de la Năsăud, fiind cartiruit cu efectivele rămase în Cazarma mare a infanteriei din Cetatea Bastionară Alba Iulia),compus în majoritate din români transilvăneni, sub conducerea comandantului de origine croată Josip Maroicic, care a dobândit victoria, răsplătit cu decoraţia „Ordinul Maria Tereza”.

Această bătălie în care s-au confruntat 74.000 militari austrieci şi 84.000 militari italieni, câştigată de austrieci, au căzut mulţi ofiţeri şi ostaşi din ambele tabere. Din tabăra italiană pierderile au fost de 8147 morţi, răniţi, dispăruţi şi prizoneri, iar din tabăra austriacă pierderile au fost 4650 morţi, răniţi, dispăruţi şi prizonieri. Dintre pierderile austriece, în urma bătăliei, Regimentul 50 Infanterie Alba Iulia, a înregistrat 133 luptători, din care: 10 ofiţeri şi 123 soldaţi. Dintre cei 133, un număr de 86 au murit pe parcurs din cauză rănilor în timpul cît erau internaţi în spitalele militare, iar dintre cei morţi la locul luptei, un ofiţer Gheorghe Popp şi 29 soldaţi sunt români, iar restul maghiari şi austrieci. 

Toate pierderile în oameni şi de altă natură înregistrate în lupta de la Custozza încheiată cu victoria austriacă, au fost zadarnice, întrucât bucuria austriacă a fost de scurtă durată, de numai o săptămână, deoarece, avându-se în vedere Alianţa Italiei cu Prusia, în aceiaşi perioadă în bătălia de la Koniggratz din 3 iulie 1866, prusacii au învins armatele Imperiului Austriac, care au fost nevoite să cedeze Veneţia Italiei.

Ca urmare a evenimentelor descrise, ofiţerii Regimentului austriac de la Alba Iulia au venit cu iniţiativa ridicării la Alba Iulia a unui monument dedicat celor 133 de soldaţi şi ofiţeri căzuţi în luptele de la Custozza din 24 iunie 1866, iniţiativă care s-a concretizat în anul 1906 la 4o de ani de la acele lupte.

Monumentul amplasat în parcul Custozza, este realizat din piatră cioplită, are înălţimea de 4 m. de forma unui obelisc ( monument al vechilor egipteni, format de regulă dintr-o singură piatră monolit, ca un stâlp în patru colţuri şi mai ascuţit cu cât înainta spre vârf (trunchi de piramidă), cu baza patrată, originea acestora înainte de epoca lui Moise, 1570 î. Hr.) şi este decorat în vârf cu un glob metalic înaripat. Este împrejmuit cu două rânduri de lanţuri masive în care sunt intercalaţi stâlpişori cu ghiulele de tun în vârf.

Pe trei dintre plăcile din marmură, comemorative amplasate la baza monumentului, sunt inscripţionate numele ofiţerilor şi soldaţilor care şi-au pierdut viaţa în bătălia din 1866, scrise în limbile germană, maghiară şi română. Numele celor 10 ofiţeri căzuţi în bătălie, dintre care şi românul Gheorghe Pop sunt trecute pe placa din faţă. Pe plăcuţele din stânga şi dreapta, figurează numele soldaţilor care şi-au pierdut viaţa în acest conflict militar. Ofiţerii sunt în majoritate de origine germană, soldaţii în schimb, sunt în majoritate români.

Pe placa din spatele monumentului, se află un text în limba germană, care evocă credinţa şi spiritul de sacrificiu al părinţilor şi care , spune:„ Fiţi devotaţi şi statornici ca părinţii voştri!”

Informaţia pe care o prezintă monumentul, este una specifică începutului de secol XX. Transformarea în eroi, ca şi simpla menţionare a sacrificiului unor soldaţi de rând, este un demers modern, de reconsiderare a contribuţiei celor mulţi la mersul istoriei.

Monumentul Custozza a fost restaurat recent, odată cu ampla lucrare de punere în valoare a Cetăţii Alba Carolina.

Dragomr VLONGA