România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Ziua Limbii Române s-a sărbătorit la bustul poetului Mihai Eminescu din Alba Iulia

 

MOTTO:

„Nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră” (Mihai Eminescu )

„Trăiască frumoasa şi cumintea limbă românească!” ( I.L. Caragiale )

 

În ziua de 31 august 2021, la apelul lansat de fundaţia „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” - preşedinte ing. Vasile Todor şi a revistei „Dacoromania” - director ec. Ioan Străjan, membrii mai multor ONG-uri cultural-patriotice din Alba Iulia şi alţi iubitori a limbii române şi a României, s-au adunat în jurul bustului lui Mihai Eminescu situat pe Aleea Scriitorilor din parcul ce-i poartă numele, din Oraşul de Jos Alba Iulia de lângă Casa de Cultură a Studenţilor, pentru a sărbători Ziua Limbii Române, care din anul 2013 se sărbătoreşte anual la data de 31 august. La bust fundaţia şi revista amintită a arborat mai multe drapele tricolore şi au depus coroane şi jerbe de flori.

Festivitatea a debutat în mod fericit cu prezenţa curioasă în jurul bustului a unor copii însoţiţi şi supreavegheaţi de părinţi sau bunici, care se aflau la joacă în parc şi care s-au adunat în jurul bustului perntru a fi pozaţi şi a afla motivul pentru care s-au adunat atâţia oameni la bust. Momentul a fost special cu impact de mare folos pentru mai târziu referitor la preţuirea limbii române ce o vorbim, atât pentru ei cât şi pentru cei care i-au însoţit la joacă în parc..

O parte dintre participanţi au luat cuvântul, vorbind despre importanţa şi istoricul limbii române în dezvoltarea românismului, în identitatea şi unitatea poporului român, citind şi recitând versuri prin care poeţii români au cinstit şi slăvit limba română. Dintre vorbitori pot fi evidenţiaţi: 1. Ing. Vasile Todor care pe lângă elogiile aduse limbii române, a făcut constatarea că la această manifestare lipsesc reprezentanţii instituţiilor publice şi de cultură locale, ceea ce nu-i firesc; 2. Teologul Rimo Vlonga, a precizat că, cu ocazia Zilei Limbii Române, sunt organizate activităţi online de către Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia şi lansarea a două cărţi a omului de cultură Ioan Bâscă care va avea loc în curtea bibliotecii judeţene. Legat de manifestările sărace prilejuite de Ziua Limbii Române, a relatat o discuţie avută în timp ce se deplasa la acest eveniment, cu prof. Aurora Marcu, care o perioadă de câţiva ani a trăit în Spanie şi care zicea: „ În Spania am participat în mai mulţi ani la sărbătoarea Limbii Spaniole, care se sărbătoreşte oficial şi anual începând cu anul 2010, pe data de 23 aprilie, dată la care în anul 1616, a murit marele scriitor spaniol Miguel de Cervantes Saavedra. Aici erau organizate ample manifestări cu acest prilej, cu care ocazie cu o săptămână înainte şi una după, toate televiziunile, posturile de radio şi presa scrisă vorbeau doar desre acest eveniment. Oamenii de rând puteau să vorbească şi să se exprime la televiziune în legătură cu evenimentul, lucru pe care l-am făcut şi eu” Dacă comparăm cu acţiunile noastre timide ne dă de gândit şi trebuie să ne schimbăm atitudinea faţă de acest fagure de miere care este limba română,limba oficială a României.

A urmat un adevărat recital în care s-a recitat şi citit versuri aparţinând mai multor poieţi români pentru a întări preţuirea faţă de limba română, limba maternă a românilor.; 3. Col. (r.) Ioan Brad - scriitor a amintit rolul ASTRA în dezvoltarea limbii române atât în România cât şi în ţările unde există comunităţi româneşti, amintind şi de manifestările în domeniu organizate şi desfăşurate în zona Blajului sub egida ASTREI Blaj.; 4. Prof. Maria Cioica - preşedinta despărţământului ASTRA „Eugen Hulea” Alba Iulia, a recitat versuri eminesciene şi a vorbit desre preocupările ASTREI pentru salvarea şi dezvoltarea limbii române în Republica Moldova; 5. ec. Ioan Străjan, a spus că după contribuţia scriitorilor şi poeţilor care prin busturile lor populează Aleea Scriitorilor, prin opera şi contribuţia lor la salvarea şi îmbogăţirea limbii române, ar merita la fiecare să depunem coroane de flori şi să aducem cinstirea cuvenită cu acest prilej. Am ales bustul lui Eminescu, că el este scriitorul scriitorilor şi poetul poeţilor şi prin el sunt cinstiţi şi veneraţi toţi cei care au dat valoare limbii române. A amintit de contribuţia fundaţiei şi a revistei care a pus umărul la înfinţarea bibliotecii „Alba Iulia” din Chişinău, punând la dispoziţie un bogat fond de carte în limba română spre a potoli dar şi a incita setea de românism în rândurile fraţilor de peste Prut. Au mai vorbit elogios referitor la limba română şi au recitat versuri pe această temă. Col. (r.) Constantin Gomboş -istoric, Dorin Oaidă - scriitor, Ioan Jelea, Ion Ţuie, aviator Moise Cotuna, ec. Ioan Bălgrădean, prof. Constantin-Aurel Opincariu, jr. Claudiu Dărămuş care a spus că: „ scopul unei sărbători a limbii oficiale este de a spori atenţia acordată istoriei şi culturii poporului pe care îl slujeşte”. Au mai fost şi alţi vorbitori şi recitatori cărora organizatorul - fundaţia le mulţumeşte pentru participare. Trăiască şi înflorească în pace LIMBA ROMÂNĂ!

Dragomir VLONGA