România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Mesaj către generaţiile viitoare

 

Cei dinaintea noastră ne-au lăsat un neam şi o ţară pe care au apărat-o cu enorme sacrificii, fiind mereu la datorie, îndeplinind misiunile cu profesionalism şi dăruire pentru prevenirea oricărui pericol şi acţiuni duşmănoase îndreptate împotriva identităţii, suveranităţii şi independenţei patriei noastre. 

Am credinţa că cei de azi vor dovedi aceiaşi dăruire şi abnegaţie pentru apărarea moştenirii naţionale, a fiinţei neamului nostru şi vor fi exemple demne de urmat pentru cei ce vor veni în viitor.

Generaţia noastră să nu uite niciodată faptul că în istoria poporului român, anul 1918, reprezintă anul triumfului naţional, anul încununării victorioase a lungului  şir de lupte şi sacrificii umane şi naţionale pentru făurirea statului naţional unitar.

În prezent suntem bucuroşi de faptul că am moştenit o ţară bogată cu câmpii mănoase, cu munţi înalţi şi semeţi de o rară frumuseţe, brăzdaţi de ape limpezi, cu multe bogăţii în adâncuri, toate stăpânite de poporul nostru, paşnic şi harnic, cu o cultură multimilenară şi o istorie bogată în fapte şi evenimente cu care ne mândrim.  

Să ne aducem aminte de Burebista şi Decebal, de domnitorii şi voievozii Dragoş şi Bogdan, Basarab I şi Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir şi Constantin Brâncoveanu care s-au opus în faţa celor ce voiau să cotropească mândrele plaiuri româneşti lăsate nouă de moşii şi strămoşii noştri.     

Să nu-i uităm niciodată pe martirii Horia, Cloşca şi Crişan, revoluţionarii Nicolae Bălcescu, Tudar Vladimirescu, Avram Iancu şi încă mulţi alţii, să ne închinăm cu evlavie şi să-I pomenim pe Mihai Viteazul, care pentru prima dată în anul 1600 a realizat unirea teritoriilor istorice româneşti sub un singur drapel, pe Alexandru Ioan Cuza care la 24 ianuarie 1859 a unit Moldova cu Ţara Românească.

Să sărbătorim în fiecare an, cu emoţie justificată şi mândrie naţională, ziua de Întâi Decembrie a anului 1918, când românii adunaţi la Alba Iulia au realizat prin voinţa lor România Mare.   

Să-i comemorăm şi să-i cinstim pe toţi cei care au căzut eroic, de-a lungul istoriei, în marile conflagraţii duse pentru apărarea gliei străbune şi a fiinţei neamului românesc.

Să consemnăm pentru generaţiile viitoare locul marilor bătălii duse pentru întregirea şi apărarea pământului nostrum strămoşesc: Posada, Podul Înalt, Călugăreni, Şelimbar, Plevna, Vidin, Rahova, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, dar şi Oarba de Mureş unde în anul 1944 au căzut eroic 11.000 de ostaşi români în luptele împotriva armatei hortisto-fasciste, pentru refacerea frontierei de vest a României, aşa cum a fost stabilită prin actul istoric de la Trianon.

În anul 2019 sărbătorim treizeci de ani de la importantele schimbări economice, politice şi sociale care au avut loc în Europa centrală şi de est, care au cuprins şi România, moment crucial pentru destinul viitor al României. Să-i cinstim pe participanţii la evenimentele din 1989, care ne-au dat speranţe în viitor.          

Să păstrăm această moştenire cu frumoasele ei tradiţii, cu tot ce este frumos şi modern în ţara noastră - România!

Col. (rtg) Ioan TODERICIU

Preşedinte de ooare al

Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”