România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Mihail Sadoveanu şi Adrian Păunescu, omagiaţi la Alba Iulia

 

Cele două evenimente cu o participare umană mai redusă din cauza restricţiilor impuse de pandemia Covit-19, au avut loc aproape simultan  şi au fost organizate de regulă de către organizatorul de serviciu, fundaţia „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” - preşedinte ing. Vasile Todor şi a revistei „Dacoromania” - director ec. Ioan Străjan. Fiecare din cele două evenimente au avut loc la busturile celor două personalităţi. La aceste manifestări culturale de aducere aminte şi cinstire au participat membrii fundaţiei „Alba Iulia 1918.....” şi ai altor ONG-uri cultural - patriotice albaiuliene, primarul municipiului Alba Iulia Gabriel Pleşa însoţit de viceprimarul Emil Popescu şi de câţiva consilieri şi alţi iubitori de cultura românească. La busturile celor doi titani ai literaturii române flancate de drapele tricolore au fost depuse coroane de flori din partea Primăriei şi Consiliului Local Alba Iulia; a fundaţiei  „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” şi a revistei „Dacoromania” precum şi din partea Partidului Romilor.

După momentele de pioşenie, au avut loc evocări referitoare la viaţa şi activitatea literară atât de prolifică a celor două personalităţi:

I. REFERITOR LA MIHAIL SADOVEANU (n. 5 noiembrie 1880 la Paşcani, jud. Iaşi - d.  19 octombrie 1961 la Vânători, jud. Neamţ):  vorbitorii:  1. Scriitorul Ion Mărgineanu a precizat că Sadoveanu a populat literatura şi limba română producând reviste luterare, înflorind atmosfera luterară peste tot, la cenacluri, la vânătoare, în politică etc. A deţinut funcţii uriaşe în societate. A fost cel mai prolific romancier din perioada sa. Prin talentul său tempera literatura vremii. În coloana dezvoltării limbii române a fost un  stâlp important. Astăzi cânt limba română este puternic atacată din toate părţile prin pătrunderea multor termeni din limbile străine, membrii fundaţiei „Alba Iulia 1918....” sunt la datorie, şi-au dat  şi îşi dau sufletul pentru a da viaţă personalităţilor ce alcătuiesc Aleea Scriitorilor din parcul M. Eminescu Alba Iulia, prin organizarea acestor reuniuni de cinstire a acestor  personalităţi.  2.  Ing. Vasie Todor scoate în relief activitatea bogată a lui Sadoveanu pe toate planurile şi că a fost un encicloped de înaltă ţinută. Subliniază că membrii fundaţiei s-au născut cu ADN-eul patriotismului şi cu ataşamentul faţă de valorile româneşti.   3. Primarul Gabriel Pleşa a trecut în revistă marile realizări pe plan literar, politic, social a lui Sadoveanu, iar ca noutate a venit cu ştirea că Aleea Scriitorilor va fi reamenajată, prevăzându-se iluminat la fiecare bust pe timp de noapte.   4.  Ec. Ioan Străjan, a arătat legătura de suflet a lui Sadoveanu cu Alba Iulia prin fiul acestuia Paul - Mihu Sadoveanu, născut în anul 1920, autorul romanului „Ca floarea câmpului”, fiu a cărui oseminte odihnesc în Cimitirul Eroilor din Alba Iulia, în urma unui sfârşit tragic prematur  în anul 1944 pe Frontul  de Vest, dar şi prin ataşamentul lui Sadoveanu de zona Valea Frumoasei (Valea Sebeşului) unde umbla la vânătoare, meleaguri care l-a inspirat în scrierile sale.  5. Prof. Adrian Simion - istoric, consilier local şi Directorul Centrului Cultural de Excelenţă, a amintit despre romanele cu caracter istoric şi rolul lor pentru îmbogăţirea evenimentelor istorice ale poporului român.  6.  Juristul Claudiu Dărămuş şi teologul Rimo Vlonga au citit scurte fragmente din romanul Fraţii Jderi.

   II.  REFERITOR LA POETUL ADRIAN PĂUNESCU, (n. 20 iulie 1943  în com. Copăceni - Sângerei Republica Moldova - d. 5 noiembrie 2010 la Bucureşti):  vorbitorii : 1   Scriitorul Ion Mărgineanu a precizat că Adrian Păunescu, pe unde a călcat a lăsat un lirism deosebit împletit cu un patriotism liberal;   2.  Primarul Gabriel Pleşa a recitat poezia „Eu sunt bolnav” - „Această boală e o boală rară....”etc. ;   3.  Ec. Ioan Străjan, a amintit rolul lui Adrian păunescu în mutarea Congresului Spiritualităţii Româneşti de la Băile Herculane la Alba Iulia.  Deasemenea apreciază rolul pe care l-a avut prof. Ioan Bâscă - istoric şi artistul plastic prof. Romi Adam - sculptor în realizarea bustului lui Adrian Păunescu aflat pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia;   4. Teolog Rimo Vlonga, aminteşte şi de legăturile cordiale de prietenie dintre Adrian Păunescu şi Episcopul Emilian Birdaş şi a sprijinului pe care l-a  avut Episcopia Alba Iulia în rezolvarea unor probleme clericale şi administrative, datorită influienţei şi personalităţii lui Adrian Păunescu în statul român la acea vreme. Aminteşte de fenomenul Cenaclului „Flacăra” şi rolul acestuia în culturalizarea, sădirea patriotismului în rândul tinerilor şi în descoperirea şi lansarea talentelor muzicale.

Dragomir  VLONGA