România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

120 de ani de la naşterea istoricului David Prodan sărbătoriţi la Săliştea şi Alba Iulia

 

Duminică 13 martie 2022, la iniţiativa şi cu implicarea fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României„ au avut loc atât în comuna natală cât şi în Alba Iulia activităţi dedicate istoricului, academicianului, profesorului universitar şi bibliotecarului David Prodan, la 120 de ani de la naşterea istoricului, care s-a născut la 13 martie 1902 la Cioara (azi Săliştea), jud. Alba şi a decedat la 11 iunie 1992 la Cluj Napoca. Scopul evenimentului a fost acelaşi, însă activităţile s-au petrecut simultan în două locuri difereite, motiv pentru care sunt prezentate separat.

I. LA SĂLIŞTEA, O parte din ONG-urile cultura-patriotice: 1. Fundaţia „ Alba Iulia 1018 pentru Unitatea şi Integritatea României”, reprezentată prin ing. Vasile Todor - preşedinte, însoţit de membrii prof. Constantin-Aurel Opincariu, jr. Claudiu Dărămuş şi ec. Ioan Bălgrădean; 2. ASTRA, Despărţământul „Eugen Hulea” Alba Iulia, reprezentată de prof. Maria Cioica - preşedinte şi 3. Cultul Eroilor „Regina Maria” filiala Alba Iulia, reprezentată de col. (retr.) Nicolae Lupu -preşedinte, au participat alături de enoriaşi, de oficialităţile locale reprezentate de Stănilă Aurel-Emil, primar, Linuţ Gheorghe, viceprimar, prof. Suciu Ionela, directorul Şcolii Gimnaziale „David Prodan” Săliştea, la Sf. Liturghie şi la slujba parastasului oficiată de pr. Ilie Liviu, în amintirea istoricului David Prodan.

După Sf. Liturghie şi slujba parastasului, primarul, viceprimarul, directorul şcolii, preotul şi oaspeţii ONG-urilor de la Alba Iulia, amintiţi mai sus, însoţiţi de câţiva săteni, s-au deplasat la bustul lui David Prodan amplasat în curtea şcolii ce-i poartă numele, unde au fost depuse coroane de flori de către primăria locală şi din partea fundaţieiu Alba Iulia 1918 pebtru Unitatea şi Integritatea României.

Dintre cei prezenţi au luat cuvântul pentru a evoca viaţa şi opera istoricului David Prodan, următorii partricipanţi: 1. Primarul localităţii, 2. Vasile Todor, Aurel-Constantin Opincariu, 3. Maria Cioica, pr. Ilie Liviu şi alţi săteni. În toate discursurile, i s-au adus elogii istoricului şi operei sale.

II. LA ALBA IULIA, activitatea s-a desfăşurat la bustul din bronz, ( care stă pavăză istoriei Transilvaniei ), opera sculptorului Romi Adam, aflat pe Aleea Scriitorilor din parcul M. Eminescu din Alba Iulia. Evenimentul a fost susţinut de un număr semnificativ de iubitori de istorie prezenţi. Printre participanţi s-a aflat şi Primarul Gabriel Pleşa, care a depus o coroană de flori la bustul străjuit de un număr de patru drapele tricolore. Au mai fost depuse coroane din partea Consiliului Judeţean Alba Iulia, prin Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia şi de către fundaţia „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”.

Dintre mulţimea participanţilor, au luat cuvântul, evocând aspecte din viaţa şi opera marelui istoric David Prodan, următorii: 1. Teolog Rimo Vlonga, care a deschis şi coordonat activitatea, subliniind importanţa cunoaşterii istoriei de către cetăţenii fiecărui popor, privind cultura şi identitatea. A făcut apel la întoarcerea spre istorie, spre credinţă, spre iubirea de limbă şi ţară. 2. Primarul Gabriel Pleşa, în discursul său, a adus elogii activităţii şi operei istoricului David Prodan. A făcut referire şi la contextul actual, a problemelor şi efectelor negative asupra întregii omeniri, cauzate de războiul nedrept ruso-ucrainean, eveniment care ne trezeşte noi sentimente de solidaritate faţă de menţinerea păcii în lume, de faptele bune, de a fi uniţi mai mult ca niciodată în a promova binele şi respectul faţă de semenii noştri de pretutindeni. 3. Prof. Dr. Gheorghe Anghel, fostul Director al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, şi fost student al prof. Univ. David Prodan, a captivat interesul tuturor celor prezenţi prin discursul domniei sale, în care l-a caracterizat pe istoricul David Prodan din toate punctele de vedere de pe poziţia de student timp de cinci ani, apoi ca director la muzeu, relaţiile dintre cei doi în aceste perioade de timp. Concluzionând că a fost un mare OM şi un mare istoreic, limpezând multe evenimente şi perioade istorice reale a Transilvaniei, iar la nivel european problema iobăgiei. David Prodan este o carte deschisă pentru cei ce vor să cunoască istoria României. 4. Valeria Molodeţ, rudenie prin alianţă cu familia David Prodan, a prezentat multe lucruri inedite legate de relaţiile lui David Prodan cu familia acestuia, cu prietenii şi cu marii istorici ai vremii. 5 Ioan Străjan, directorul revistei „Dacoromania”, ne fiind de faţă, din motive personale, a transmis telefonic mesajul prin care salută pe cei prezenţi şi aduce elogii acestui om de seamă a judeţului Alba, care a pus în matca adevărului istoric Transilvania, pentru care îi este reconoscător şi pentru care adevăr istoric se jertfeşte şi domnia sa prin tot ceea ce face, folosind ca instrument în acest sens revista „Dacoromania”. La discuţii şi intervenţii au mai participat dintre cei prezenţi şi alţii amintind pe: Daniela Pintea - înv. la Şcoala Gimnazială Săliştea, Voicu Nicolae, Mariana Cugerean, Mariana Ciurea, Nicolea Vancu, Nicolae Iordache, Dorina Ungurean, Maria Haneş, Maria Mârzan, Ştefan Zaza, Rodica Teodorescu, Maria Roşca, Dorin Toma, Acoş Szekely, Florin Bota etc.

Dragomir VLONGA