România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Aniversarea celor 170 de ani de la naşterea dramaturgului, nuvelistului, panfletistului, poetului, scriitorului, comentatorului politic, ziaristului român Ion Luca Caragiale

 

În duminica din 30 ianuarie 2022, (cu respectarea restricțiilor impuse de pandemia coronavirus Covit-19), la numai două săptămâni de la sărbătorirea nașterii celui mai mare poet român, a fost sărbătorită aniversarea celor 170 de ani (n.30. 01. 1852 - d. 09. 07. 1912), a celui mai mare dramaturg român Ion Luca Caragiale.

La festivități au participat albaiulieni iubitori de literatură, teatru și cultură în general, membrii unor ONG-uri cultural-patriotice, în frunte cu veșnicii organizatori ai acestor evenimente, fundația „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României”, președinte ing. Vasile Todor și revista „Dacoromania”, director ec. Ioan Străjan. Cu toate inconvenientele datorate, gerului de afară, a viscolului care a avut loc, a șantierului de pe alee, a pandemiei și a sacrificării unei zile de odihnă (duminică), evenimentul a avut loc, înfruntând toate acestea de dragul sentimentelor de apreciere față de valorile culturale emanate în folosul României de către personalitățile reprezentate prin busturile ce alcătuiesc acest sacru panteon numit „Aleea Scriitorilor.”

Evenimentul a început prin arborarea în jurul bustului a drapelelor tricolore ale României și a depunerii de coroane de flori la bust, din partea: Consiliului Județean Alba, prin Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba Iulia; Primăria și Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia; fundația „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României” a revistei „Dacoromania” și din partea Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia.

În cadrul evenimentului, activitatea și opera marelui dramaturg I.L.Caragiale a fost evocată de către: ing. Vasile Todor, scriitor Ion Mărgineanu, teolog Rimo Vlonga, prof. Maria Cioica, președinta ASTRA Alba Iulia, col. (r.) Dorin Oaidă-scriitor, jr. Claudiu Dărămuș, prof. Aurora Marcu, col. (r.) Nicolae Lupu, care au prezentat în termeni elogioși valoarea inegalabilă a operei lui Caragiale, atât de actuală și pentru această perioadă pe care o trăiesc românii, metehne care în loc să fie lepădate s-au amplificat în dauna poporului român.

Merită apreciat și evidențiat efortul și atașamentul celor prezenți la această manifestare (mereu aceiași), care luptă prin arma organizării și prezenței la aceste evenimente, încât românismul emanat, de către aceste valoroase personalități, reprezentate prin busturile ce compun acest panteon sacru al culturii române, „Aleea Scriitorilor”, care prin talentul și dăruirea lor au ridicat prestigiul României, au apărat și îmbogățit limba română, au militat pentru unitatea și integritatea țării, iar nouă ne revine datoria să le păstrăm vie amintirea.

Dragomir VLONGA