România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Despărţământul Astra ,,Eugen Hulea” Alba Iulia ţine stindardul sus!

 

În ciuda tuturor vicisitudinilor vremurilor actuale, ASTRA Alba Iulia ţine Stindardul SUS şi încearcă să reziste pentru a putea să-şi realizeze activităţile de continuare, promovare şi actualizare a idealurilor înaintaşilor noştri astrişti, spre binele, în folosul şi interesul poporului român de pretutindeni, cât şi ale altor naţiuni care trăiesc în România! În acest sens, o să prezint doar câteva dintre aceste manifestări cultural- patriotice, altele urmând a fi publicate în articolele următoare.

Pentru a se putea desfăşura aceste activităţi importante, este nevoie ca membri ASTRA să fie uniţi, să se implice mai mult în organizarea şi promovarea activităţilor ASTREI şi nu în ultimul rând, să nu uite că fiecare membru are obligaţia să achite o cotizaţie simbolică de doar 25 lei/ an. Avram Iancu spunea: ,,UNIREA FACE PUTEREA şi-aceasta îmi este vrerea!” Să fim uniţi în cuget şi simţiri/ Şi să ne avem ca fraţii, /Chiar de suntem şi-alte naţii! scriam eu într-o poezie pe care i-am dedicat-o Crăişorului Moţilor Avram Iancu.

Chiar dacă întâmpinăm diverse greutăţi, adevăraţii astrişti luptă pe linie culturală pentru promovarea culturii poporului român de pretutindeni, atât pe cale orală, cât şi prin cuvântul scris.

Cu mari sacrificii, ASTRA din Alba Iulia a reuşit să aducă şi în acest an în Tabăra de Cultură şi Civilizaţie ,,Acasă la noi” un grup de peste 30 de persoane, elevi şi profesori din Republica Moldova, pentru o perioadă de o săptămână. N-a fost uşor să le asigur 3 mese pe zi şi cazare în fiecare localitate pe unde am vizitat obiectivele turistice, cât şi intrările la aceste obiective. Dumnezeu mi-a ajutat însă ca să întâlnesc persoane cu suflet mare, care iubesc fraţii de peste Prut şi ne-au sprijinit. Pe plan local ne-a sprijinit D-nul Primar Gabriel Codru Pleşa şi Fundaţia „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”, iar în celelalte localităţi oameni care nu uită că pe ambele maluri ale Prutului locuiesc români şi că sunt fraţii noştri, chiar dacă cineva, cândva ne-a despărţit. Le mulţumim tuturor şi pe această cale pentru sprijinul acordat!

În luna septembrie ASTRA Alba Iulia împreună cu ASTRA Codlea principala organizatoare şi celelalte Despărţăminte partenere au amenajat Expoziţia Itinerantă ,,Centenarul Încoronării” în spaţiul de la Arhiepiscopia Ortodoxă din Alba Iulia, cu bună-voinţa Î.P. Sale Arhiepiscop IRINEU şi a prof. univ. dr. Oliviu Botoi. Nu putea lipsi de la această Expoziţie autorul minunatelor opere de artă, realizate atât de reuşite, artistul PETRICĂ BUHNICI, care a fost alături de noi.

Expoziţia a avut un impact puternic plăcut asupra tuturor privitorilor timp de câteva zile, după care a fost expusă la Făgăraş, Codlea, Săcele şi alte localităţi din judeţul Braşov. De la Săcele Expoziţia a ajuns la Muzeul Satului la Bucureşti, unde iar a staţionat mai multe zile.

În data de 22 octombrie 2022, cu mari sacrificii am organizat Balul ASTREI, la care şi-a adus contribuţia şi vicepreşedinta Asociaţiei ,,Datini Străbune” ,jurnalist Adriana Elena Popa, dna fiind şi membră ASTRA. La Bal am avut onoarea să-l avem printre noi pe D-nul Primar Gabriel Codru Pleşa, dar ne-au onorat cu prezenţa şi invitaţi din Republica Moldova . Am avut deosebita plăcere să ne onoreze cu prezenţa D-nul Preşedinte fondator al Academiei Naţiunii Române de la Chişinău şi studenta masterandă Maria Cealnic. Le mulţumim pentru efortul făcut de a fi alături de noi şi tuturor pentru participare! Ar fi de dorit ca, în lupta noastră cultural-patriotică să fim cât mai mulţi astrişti care să ţinem aprinsă flacăra idealurilor înaintaşilor noştri şi s-o transmitem urmaşilor!

În ziua de 10 şi 11 noiembrie, ASTRA a fost prezentă la manifestările cultural–patriotice desfăşurate la Avram Iancu şi Ţebea, pentru cinstirea, respectul şi recunoştinţa faţă de lupta asiduă dusă pentru poporul român, de către Marele Erou şi Martir, Regele Munţilor, Craiul Munţilor şi Crăişorul Moţilor Avram Iancu. După multele comemorări şi omagieri care au avut loc în Alba Iulia, la care ASTRA a participat, şia făcut prezenţa şi în alte judeţe la activităţile Despărţămintelor ASTREI, ca : Covasna, Dej, Târgu Mureş, Codlea, Făgăraş, Braşov, Sibiu etc. , în scopul colaborării noastre, pentru îndeplinirea idealurilor înaintaşilor!

ASTRA Alba Iulia şi-a adus o contribuţie substanţială şi la înfiinţarea Casei Artelor Tradiţionale din Codlea, unde este parteneră alături de ASTRA Codlea, al cărei Preşedinte Dragoş Gheorghe Mircea a fost iniţiatorul proiectului şi s-a ocupat de implementarea lui, sprijinit şi de ASTRA Săcele şi Făgăraş. Cele patru Despărţăminte partenere, sunt unite şi colaborează foarte bine, susţinându-se reciproc.

ASTRA Alba Iulia, Fundaţia „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”, Asociaţia ,,Datini Străbune” şi celelalte ONG-uri din Alba Iulia au participat şi la alte comemorări şi omagieri care au urmat.

Revoltaţi de dislocarea Statuii lui Avram Iancu din Centrul oraşului Turda, ASTRA şi ONG-urile din Alba Iulia s-au deplasat la Turda pentru a protesta împotriva demolării Monumentului cu Statuia Marelui Erou şi Martir AVRAM IANCU.

ASTRA albaiuliană a avut invitaţi oaspeţi de peste Prut şi de Ziua Naţională a României, printre care şi Preşedintele fondator al Academiei Naţiunii Române de la Chişinău Valeriu Mocanu. În cadrul spectacolului organizat cu această ocazie, invitatul nostru de seamă Valeriu Mocanu a cântat mai multe cântece patriotice din creaţiile Domniei Sale, legate de neam şi ţară, în data de 31 noiembrie. Îi mulţumim D-lui Preşedinte al Consiliului Judeţean Alba, Ioan Dumitrel, pentru că a făcut posibilă participarea fratelui nostru de peste Prut la spectacol, astfel ca Domnia Sa să-şi poată spune prin cântec durerea şi dorul de Ţara

Mamă dar şi dorinţa de a fi iar împreună!

La 1 Decembrie 2022, D-nul Preşedinte Valeriu Mocanu a sărbătorit împreună cu albaiulienii Ziua Naţională a României, după care s-a întors la Chişinău, urmând ca într-un timp foarte scurt să se reîntoarcă iar în România. Domnul Preşedinte Mocanu are şi cetăţenie ROMÂNĂ, astfel că mai mult este în Patria Mamă, cutreierând oraşe şi sate, pentru a reînnoda legăturile dintre fraţii de pe ambele maluri ale Prutului. Si noi ASTRA , prin activităţile pe care le desfăşurăm pe linie culturală, avem idealuri convergente cu ale dânsului.

În zilele de 2,3,4 decembrie, 2022, ASTRA Alba Iulia a participat cu elevi , studenţi şi maturi, fără limită de vârstă, la Festivalul Internaţional ,, Crinul de Piatră ” din Parâng, de la Petroşani, în scopul promovării de noi talente. În prealabil, ASTRA albaiuliană încă din luna octombrie a mobilizat elevi şi nu numai, din judeţ, ţară şi din afara graniţelor României, trimiţându-le PROGRAMUL primit de la organizatorii Tiberiu şi Jana Coconeţ din Petroşani, pentru a participa şi concura la Festival. Eu fiind vicepreşedinta juriului, m-am simţit obligată să informez cât mai mulţi doritori să concureze în vederea lansării lor, cât şi a promovării obiceiurilor strămoşeşti autentice. Din afara graniţelor României s-au înscris la concurs participanţi din Republica Moldova şi Bulgaria. Astrista noastră din Alba Iulia economist, profesor şi artista Maria Dan Păucean a fost membru în juriu şi pot spune că a apreciat corect calitatea şi autenticitatea costumului popular cât şi talentul concurenţilor din toate punctele de vedere.

Ca preşedinte al ASTREI Alba Iulia, profesor, etnograf, actor, manager cultural, spectacolog şi autor a mai multor cărţi de etnografie şi folclor, poezie, proză şi teatru, făcând cercetare în domeniu, am dorit să ţin tot timpul legătura cu viitorii concurenţi din judeţul Alba, din Republica Moldova, Serbia şi Bulgaria, pentru a-i promova atât pe ei, cât şi obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti autentice ale tuturor. Pentru amănunte le-am recomandat să contacteze organizatorii, respectiv familia Tibi şi Jana Coconeţ ale căror contacte erau trecute în Program.

Grupul ,,GLAS DE ÎNGERI” din Alba Iulia au participat la Festivalul Internaţional ,,Crinul de piatră din Parâng”, de la Petroşani, unde au avut un succes deosebit, presărat cu aplauze puternice, de unde s-au întors cu Trofee, Medalii şi Diplome . Felicitări tuturor, iar D-nei prof. Sorina Mateiu aprecieri, respect şi consideraţie ! Mă înclin în faţa tuturor şi a celor care au susţinut participarea şi deplasarea acestor minunaţi elevi talentaţi! Succes şi pe viitor!

Activităţile de promovare a obiceiurilor, tradiţiilor şi a noilor talente au continuat cu repetiţiile pentru Colindele şi teatrul popular de iarnă, în vederea participării la Festivalul Naţional ,,Colind Iancului”, la care si-au adus aportul reprezentanţi ai ASTREI, ai Asociaţiei ,,Datini Străbune” prin vicepreşedinte Adriana Elena şi ai Societăţii ,,Avram Iancu”, Filiala Alba Iulia, eu fiind coordonatorul Cetei de colindători care face parte din Ansamblul ,,DATINI”, respectiv din CENACLUL ASTREI.

În data de 16 decembrie am colindat la Casa Armatei, în 17 decembrie la Blaj, iar în data de 18 la Cluj-Napoca. Desigur că ne-am întors de la Festival cu Trofeu şi Diplomă. Mulţumesc şi pe această cale tuturor colaboratorilor şi celor care ne-au sprijinit pentru a ne putea deplasa la Festival! Sărbători binecuvântate cu sănătate, bucurii, noroc şi fericire tuturor!

Nu pot să nu menţionez faptul că, în data de 19 decembrie 2022, Expoziţia Itinerantă ,,CENTENARUL ÎNCORONĂRII care era la Bucureşti s-a întors iar la Alba Iulia, pentru eternitate.

Principalul organizator, preşedintele ASTREI Codlea, economist Dragos Gheorghe Mircea spune: ,, Pentru echipa care a lucrat şi s-a implicat mai mult în realizarea proiectului ,,Centenarul Încoronării”, astăzi (19.12.2022) s-a întâmplat o minune. Expoziţia Itinerantă pornită din Aula Catedralei Încoronării sa întors de la Bucureşti şi s-a transformat într-o Expoziţie permanentă găzduită de Arhiepiscopia Ortodoxă din Alba Iulia. Din acest moment, toţi cei care vor vizita aceste locuri încărcate de istorie şi binecuvântate, vor fi întâmpinaţi de expresivele lucrări de artă. Asociaţiunea ASTRA, prin Casa Artelor Tradiţionale ,,Neculai Diaconu”, artistul plastic Petrică Buhnici, cu sprijinul Casei de Cultură al Municipiului Codlea, au aşezat pentru veşnicie ,,Centenarul Încoronării” în Cartea de Istorie a României. Cu dreapta să ne ocroteşti, Puternic Dumnezeu.”

Nu trebuie să uităm faptul că toate cele 4 Despărţăminte ASTRA partenere , respectiv de la Codlea al cărui preşedinte şi principalul organizator a fost Mircea Gheorghe Dragoş, Făgăraş reprezentat prin preşedinte Mihaela Gârlea, Săcele având ca preşedinte pe Raul Şerban şi Alba Iulia unde este preşedinte Maria Cioica. Fiecare dintre aceste Despărţăminte si-a adus contribuţia într-un fel sau altul la implementarea Proiectului ,,CENTENARUL ÎNCORONĂRII”, la Expoziţiile itinerante şi implicit la rămânerea acestor opere de artă care sunt expuse în Alba Iulia la Arhiepiscopia Ortodoxă, la ideea şi bunăvoinţa Î.P.Sale IRINEU, pentru eternitate, ca să fie drept mărturie istorică pentru toţi românii şi generaţiile următoare.

Preşedintele fondator al Academiei Naţiunii Române de la Chişinău Valeriu Mocanu, participând la majoritatea activităţilor desfăşurate de către ASTRA Alba Iulia, îşi exprimă şi dânsul părerea astfel: ,,Sincere felicitări, stimată doamnă Maria Cioica Preşedinte al ASTREI Alba Iulia şi Ambasador al Academiei Naţiunii Române de la Chişinău pe judeţul Alba! Respect şi admiraţie pentru munca depusă în vederea organizării unor evenimente culturale şi spirituale de excepţie, care au menirea să unească românii de pretutindeni! Mulţumim D-lui Ioan Dumitrel, Preşedinte al CJ Alba, D-lui Gabriel Codru Pleşa, Primar al Municipiului Alba Iulia şi D-lui Nicolae Albu, Prefect al jud. Alba, pentru invitaţie la evenimentul Ziua Naţională a României şi pentru locul rezervat în Tribuna Oficială a Paradei Militare, de 1 Decembrie 2022!”

ASTRA albaiuliană a organizat şi a participat la mult mai multe evenimente, atât în ţară, cât şi în afara graniţelor ţării!

PER ASPERA AD ASTRA!

Vivat, crescat, floreat ASTRA!

 

Despărţământul ASTRA ,,Eugen Hulea” Alba Iulia

Preşedinte: Maria CIOICA