România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

La 104 ani de la înfăptuirea Marii Uniri şi a

Zilei Naţionale a României

 

 

 Fundaţia „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” şi Revista „Dacoromania”, au depus coroane de flori la plăcile comemorative, mormintele şi monumentele martirilor, eroilor şi a celor care şi-au adus contribuţie importantă la împlinirea visului de aur al românilor: Înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918

Ziua de 1 Decembrie, înălţătoare sărbătoare a neamului românesc, ne aminteşte cu sfinţenie, că la acea dată s-a împlinit visul de aur nutrit de multe secole de poporul nostru, înfăptuindu-se cea mai măreaţă operă din istoria sa: Statul Unitar Naţional Român - România Mare.

 Acest slăvit act istoric nu s-a realizat întâmplător şi de la sine. Pentru aceasta s-au jertfit multe vieţi de eroi în decursul veacurilor, unii dintre aceştia fiind cunoscuţi, dar foarte mulţi au rămas cufundaţi în bezna anonimatului şi acoperiţi de praful periculos al uitării.

 În ziua de 30 decembrie 2022 când românii cinstesc şi prăznuiesc pe Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, la o parte din eroii şi martirii cunoscuţi şi deopotrivă a celor necunoscuţi, cu gândul curat pentru jertfa lor, membrii Fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” şi a Revistei „Dacoromania”, au depus coroane de flori şi au păstrat momente de pioşenie şi reculegere la o poarte din plăcile comemorative amplasate pe pereţii unor imobile reprezentative, a unor morminte, la busturi şi monumentele din Cetate Alba Iulia.

 Dintre obiectivele simbol la care s-au depus coroane s-au regăsit:

 A). PLĂCI COMEMORATIVE:

 1. - Casa familiei avocat CAMIL VELICAN ( născut în 1878 la Târgul Mureş - decedat 1937), a fost reprezentantul Cercului Alba Iulia la Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918. A profesat avocatura. A fost membru în Consiliul Naţional Român şi primul primar al oraşului Alba Iulia din România întregită. A fost prefect în timpul Încoronării Regelui Ferdinand I şi a Reginei Maria. A fost şi deputat, iar în casa lui, s-au întrunit oamenii politici ai vremii fruntaşii actului Unirii, stabilind strategii, iar Camil Velican a jucat un rol de prim rang în organizarea evenimentelor premergătoare Marii Uniri. Placa comemorativă se află pe peretele casei de pe str. Camil Velican colţ cu str. Primăverii;

 2. - „Casa avocatului memorandist RUBIN PATIŢIA , născut la 21. 08. 1841 la Câmpeni - decedat la 13. 06. 1918 la Alba Iulia. În 1866, licenţiat în drept la Academia din Sibiu, în 1872 se stabileşte la Alba Iulia unde devine membru şi apoi în 1898 preşedintele despărţământului local al ASTREI . În 1881 aderă la Partidul Naţional Român, iar în 1892, a fost ales în Comitetul Central al acestuia. În 1892 participă activ la redactarea Memorandumului pe care împreună cu alţi 300 de români transilvăneni l-a înaintat Casei Imperiale Habsburgice. În 1894 a fost judecat şi condamnat la 2 ani şi jumătate de închisoare alături de ceilalţi memorandişti” ( extras din textul de pe placa memorială amplasată şi dezvelită în data de 21 august 2010 de Fundaţia „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”, ce se găseşte pe peretele imobilului de pe str. Primăverii colţ cu str. Trandafirilor();

 3. - „ Casa Av. Dr. ZAHARIA MUNTEAN (( n. 1881 - d. 1972 ). La 1 mai 1910 - căsătorit cu Elena Patiţia, 1913-1941 membru în conducerea despărţământului ASTRA Alba Iulia, în 19815 - 1918 a fost arestat şi condamnat la moarte, 5. 11. 1918 - 2. 12. 1919. membru al Consiliului Naţional Român Alba Iulia. 2. 11 1918 - noiembrie 1919 membru al Marelui Sfat Naţional Român din Transilvania. În 1919-1920 Deputat în Parlamentul României Mari, 1925 membru corespondent al Secţiei Juridice a ASTREI. Publicist la Luceafărul, Alba Iulia, Românul, Societatea de mâine etc. ( Textul a fost extras de pe placa comemorativă amplasată pe aceiaşi clădire ca a lui Rubin Patiţia, de către Consiliul Judeţean Alba şi Fundaţia „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României).

 4. - Placa comemorativă amplasată pe peretele de la intrarea în Parchetul General Alba Iulia, în memoria eroinei martir MARIA PUIA o tânără născută la Blaj, care pentru Unitatea neamului românesc şi-a asumat cu mult curaj în mod tineresc sarcina multiplicării şi difuzării poeziei protest „Vrem Ardealul”, pentru care a fost arestată, punându-şi capăt zilelor pentru a salva prin tăcere alţi 100 de complici.

 B. CRUCI ŞI MORMINTE: aflate în cimitirele Eternitas ( eroul martir Ion Arion) şi Corona ( fotograful Samoilă Mârza), morminte reabilitate şi amenajate prin grija Primăriei Municipiului Alba Iulia. Au fost depuse coroane şi păstrate momente de pioşenie şi reculegere la mormintele:

 1. - Eroul martir ION ARION, născut la data de 3 iunie 1894 în satul Agriş, comuna Iara, jud. Cluj, veteran de război din Primul Război Mondial, stegarul delegaţiei la Marea Unire de la Alba Iulia, a fost împuşcat de militarii maghiari, în timp ce flutura drapelul României în gara Teiuş, fiind răpus la vârsta de 24 de ani;

 2. - Fotograful SAMOILĂ MÂRZA , născut la 18 septembrie 1886, în satul Galtiu, comuna Sântimbru, jud. Alba, decedat la 9 decembrie 1967 în Alba Iulia, a fost un fotograf român, cunoscut mai ales pentru realizarea singurelor clişee fotografice care surprind Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

 C., LA ALTE OBIECTIVE ŞI PERSONALITĂŢI: Depuneri de coroane la:

 1. - Statuia ecvestră a lui MIHAI VITEAZU, din Cetate Alba Iulia ( 30. 11. 2022):

 2. - Monumentul Naţional al Unirii ( 1. 12. 2022) şi

 3. - Bustul cu tulnice a lui AVRAM IANCU ( 1. 12. 2022).

 Membrii Fundaţiei „ Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”, au participat la toate manifestările care au avut loc în zilele de 30 noiembrie şi 1 Decembrie 2022, închinate Marii Uniri şi Zilei Naţionale a României.

Dragomir VLONGA