România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruti şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Din activitatea Fundaţiei “Alba Iulia 1918, pentru unitatea şi intergritaea României” în anul 2002

     Între cele mai importante realizări ale fundaţiai noastre se numără editarea revistei “Dacoromania”. În ultimii 2 ani Fundaţia noastră a reuşit să tipărească 11 numere, câte patru numere anual, începând din anul 2000. Ultimele 3 numere au fost dedicate cu predilecţie eroilor martiri Horea, Cloşca şi Crişan, poetului şi filosofului Lucian Blaga, istoricului David Prodan şi ultimul, dedicat zilei naţionale a României, respectiv Unirii Transilvaniei cu România.

     Publicaţia noastră a fost bine receptată atât de specialişti cât şi de românii din ţară şi din străinătate. La cerere au fost expediate unele numere în SUA, Canada, Elveţia, Franţa, Germania, Republica Moldova şi Ucraina. Au fost introduse pe Internet numerele 1-9 şi pot fi accesate  WWW.dacoromania.go.ro.

     La realizarea apariţiei revistei am fost sprijiniţi de Consiliul municipal Alba Iulia, personal de ing. Mircea Hava, primarul municipiului. De asemenea mulţumim colaboratorilor dezinteresaţi material, din ţară şi din străinătate pentru articolele trimise care au contribuit la prestigiul revistei. În acest sens evidenţiem sprijinul acordat de: dr. Mircea Dogaru, conf. dr. Mihai Racoviţan, prof. Radu Racoviţan, poetul Petru Anghel, dr. Nicolae Josan, prof. M. Cerchidean, prof. Ilie Furduiu, prof. Liviu Palihovici, prof, Doina Dreghiciu, prof. univ. Ioan S. Nistor, prof. Floarea Cristea, poet Ion Mărginean, director la Direcţia pentru Cultură şi Culte Alba, av. Avram Gh. Ioan, dr. Gh. Anghel, dr. Cloşca L. Băluţă, prof. Ioan Pleşa, ec. Ioan Străjan, Doina Tăzlăuan şi poeta Mia Pădurean, Canada, prof. Ştefan Broască, Cernăuţi, scriitor Benoit Hérbert, Canada şi mulţi alţii.

     Sperăm ca revista Dacoromania să-şi continue drumul ascendent cu PARTICIPAREA UNOR COLABORATORI DIN ŢARĂ ŞI DIN STRĂINĂTATE! şi să fie o tribună a ADEVĂRULUI ISTORIC pentru poporul român.

februarie 2002 - Rimet - parastas pentru Horia, Closca si Crisan. Foto: Ilie Furduiu

Organizarea unor noi şi originale manifestări cultural patriotice.

     Fără să afişăm o falsă modestie arătăm că desfăşurarea în acest an, în oraşul unirii, Alba Iulia, a Congresului Spiritualităţii Româneşti se datorează în parte şi Fundaţiei noastre, care a făcut propunere încă din anul 2000 atât autorităţilor organizatoare centrale cât şi locale.

     Locul cel mai potrivit pentru întâlnirea românilor de pretutindeni nu poate fi decât Alba Iulia, simbol al unirii celei mari de acum 84 de ani dar şi al unirii spiritualităţii actuale între toţi fii neamului românesc indiferent în ce colţ de lume se află.

     Propunerea noastră este ca această mare şi importantă manifestare naţională să se permanentizeze în inima României, la Alba Iulia.

     În fiecare an în prima duminică după 9 august, Fundaţia noastră organizează o slujbă religioasă cu parastas la Biserica din Maierii Albei, succesoarea Mitropoliei Bălgradului

 

Simpozion şi parastas pentru Badea Cârţan

     La 7 august 1911 se stingea din viaţă, la Sinaia, Gh. Cârţan, ţăran autodidact şi înflăcărat patriot, figură deosebită a sfârşitului de veac XIX şi început de XX. N-a existat eveniment istoric de interes naţional, începând cu războiul de Independenţă, 1877, procesul Memorandiştilor de la Cluj, 1894, precum şi la alte evenimente la care Badea Cârţan să nu fi participat. A adus din România zeci de mii de cărţi şi le-a donat şcolilor, bisericilor, şi bibliotecilor româneşti din Transilvania.

     Fundaţia noastră, împreună cu Primăria oraşului Sinaia a organizat în ziua de 7 august un simpozion şi un parastas de pomenire la mormântul acestui mare patriot uitat. Au participat din partea Fundaţiei noastre: ec. I. Străjan, prof. Ilie Furduiu, preot dr. Ştefan Urdă, veteran Ion Corodeanu, dr. Cloşca L. Băluţă, dr. Gh. Anghel, N. Munteanu, poeta A. Romanescu şi fiica sa Adina, iar din partea primăriei, primarul prof. ing. Ioan Bucur precum şi veterani de război şi intelectuali din Sinaia. Împreună cu dl. primar s-a hotărât să se permanentizeze această manifestare cultural-patriotică în ziua de 7 august în fiecare an. De asemenea s-a hotărât să se ridice în Sinaia un bust al lui Badea Cârţan şi să se pună o placă comemorativă lângă Columna lui Traian în memoria treceri lui prin oraşul etern.

Parastas la mormantul lui Badea Cartan din Sinaia. Foto: Ilie Furduiu

Aniversarea a 84 de ani de la Unirea Basarabiei cu România

     Fundaţia noastră a organizat la Alba Iulia, în ziua de 27 martie a.c. în sala de conferinţe a Muzeului Naţional al Unirii un simpozion dedicat acestui eveniment deosebit care nu trebuie uitat. La simpozion au participat cu comunicări dr. Mircea Dogaru, prof. Ştefan Broască, redactor şef al publicaţiei “Plai românesc” din Cernăuţi., dr. Cloşca L. Băluţă şi dr. Gh. Anghel din partea Fundaţiei şi poetul Ion Mărgineanu. Au participat studenţii basarabeni şi bucovineni care studiază la Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia şi un numeros public albaiulian. Din partea Prefecturii Alba a participat prof. Ioan Maier, viceprefect.

     La iniţiativa Asociaţiai naţionale a tinerilor istorici din Moldova (ANTIM), o delegaţie a Fundaţiei noastre, formate din Ioan Corodeanu şi drd. M. Gligor, au participat la simpozionul dedicat împlinirii a 84 de ani de la unirea Basarabiei la Chişinău.

 

Ajutoare pentru românii din Basarabia şi teritoriile încorporate Ucrainei

     Din modestele noastre venituri Fundaţia a sponsorizat editarea a două numere a publicaţiei “Plai Românesc” din Cernăuţi. De asemenea a mijlocit publicarea unui alt număr sponsorizat de binevoitori din Alba Iulia. S-a continuat colectarea de cărţi, cca 2000, pentru bibliotecile din Basarabia şi pentru românii din Ucraina. Amintim faptul că Fundaţia noastră a întemeiat 2 biblioteci dotate cu carte românească provenită din donaţii pentru Liceul românesc din Herţa “Gheorghe Asachi” şi ale Bibliotecii Universităţii din Cahul.

     Au fost sprijiniţi studenţi români din teritoriile amintite care studiază la universitatea din Alba Iulia, cu: diverse probleme persoanle şi administrative, corespondenţă, procurare de acte, cereri, etc, procurare de diverse cărţi pentru studii; multiplicarea la xerox a cursurilor şi a altor materiale pentru studiu; accesul la calculator pentru redactarea lucrărilor de diplomă.

     Pentru a le putea insufla conştiinţa că fac parte din aceeaşi naţiune română împreună cu noi am organizat cu aceşti studenţi excursii tematice pentru a cunoaşte istoria şi geografia ţării. S-a organizat pe cheltuiala Fundaţiei excurii la Hunedoara, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Biserica din Densuş şi mănăstirea Prislop. De asemenea s-au făcut excursii la mănăstirea Râmeţ şi Cetatea dacică de la Piatra Craivei, precum şi numeroase vizite la muzeul Naţional al unirii şi la monumente istorice din Alba Iulia, unde au fost îndrumaţi de dr. Gh. Anghel şi dr. C.L. Băluţă.

Acordarea unor premii pentru literatură, artă şi istorie

     Din modestele noastre fonduri am acordat premii cu ocazia înfiinţării Astrei tinere pe ţară, la Blaj, organizatori prof. univ. Reta Moşu vicepreşedinta pe ţară a “Astrei”, prof. Silvia Pop, preşedinta filialei “Astra” Blaj. În cadrul concursului literar “Veronica Micle” organizat la Blaj de filiala “Astra”, Fundaţia noastră a acordat un premiu poetului român Vadim Bacinski din regiunea Odesei (Ismail).

     În cadrul manifestărilor organizate de Inspectoratul pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Cultural Alba, dedicat poetului Lucian Blaga, istoricul David Prodan şi eroului naţional Avram Iancu, Fundaţia noastră a sponsorizat această acţiune

Participarea la alte manifestări cultural patriotice din judeţ şi din ţară.

     Membrii Fundaţiei noastre au participat în cursul anului la manifestări organizate de Direcţia pentru Cultură şi Culte Alba, Prefectura judeţului Alba, Societatea Avram Iancu şi Astra la comemorarea unor personalităţi ale istoriei naţionale: Mihai Viteazul, Horea, Cloşca şi Crişan, Avram Iancu, a eroilor de la Păuliş, (jud. Arad) şi de la Oarba de Mureş (jud. Mureş) căzuţi la datorie în septembrie 1944. S-a participat de asemenea la manifestările culturale ale Astrei de la Blaj şi la înfiinţarea filialei în comuna Sântimbru. Membrii fundaţiei noastre au mai luat parte la comemorarea şi desvelirea bustului istoricului Nicolae Densuşianu, la Densuş şi la lansarea atlasului istoric “Hărţile adevărului” de la Târgu Mureş.

     S-a participat, deasemenea, la manifestările comemorative dedicate memoriei lui Horea, Cloşca şi Crişan, de la Mănăstirea Râmeţ, organizate de Societatea Avram Iancu şi la manifestările de la Ţebea, din 8 septembrie şi la ştafeta “Pe urmele lui A. Iancu” la Alba Iulia, Zlatna, Abrud, Cîmpeni şi la monumentul din centrul comunei Avram Iancu.

     La realizarea activităţilor enumerate au contribuit substanţial: Nicolae Muntean, I. Corodeanu, prof. dr. Mircea Trif, Cătălin Borangic, ec. Ioan Dreghici, Nemeş Cornel şi membrii comitetului de redacţie al revistei noastre. O menţiune specială pentru sprijinul permanet, domnului ing. Valentin Paşca.

Foto: Ilie Furduiu

Legături cu alte Asociaţii, Societăţi şi Fundaţii, precum şi cu românii de peste hotare

     În primul rând ţinem o strânsă legătură cu Societatea “Astra” în special cu despărţământul Iaşi, preşedinte Reta Mişu, cu sprijinul căreia putem ţine mai strâns legăturile cu românii din Basarabia şi din teritoriile încorporate la Ucraina. Pentru această activitate deosebită membrii Fundaţiei noastre îi aduc sincere şi călduroase mulţumiri.

     Am participat la manifestările organizate de Asociaţia Avram Iancu, Grupul Sarmizegetusa (Alba Iulia), Societatea Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz (Focşani), Călugăreni 400, cu care facem curente schimburi de informaţii şi publicaţii.

     Fundaţia a reuşit să-şi atragă colaboratori şi simpatizanţi printre românii din străinătate căror le trimitem revista noastră: Mia Pădurean şi Doina Tăzlăuan din Canada, Baruţiu Arghezi din Elveţia, Ştefan Broască din Cernăuţi, ing. Stanciu Iulian şi prof. Ioan Mitrofan din Canada, Ion Comora  din SUA.

 

Activitatea de protejarea a unui patrimoniu inedit

     Fundaţia noastră a luat sub protecţie mormintele părăsite ale unor eroi şi personalităţi deosebite ale istoriei şi culturii, din Alba Iulia care nu mai au urmaşi. Între acestea menţionăm mormântul lui Ion Arion, stegar din Agriş Turda, împuşcat în gara Teiuş de garda maghiară în trenul ce-l aducea la Marea Adunarea Naţională de la 1 Decembrie 1918. De asemenea mormintele lui Rubin Patiţia, luptător pentru drepturile naţiunii române din Transilvania şi memorandist condamnat în procesul de la Cluj în 1894 şi Zaharia Muntean patriot român condamnat la moarte în 1916 acuzat de spionaj în favoarea armatei române, în primul război mondial.

     Aceste sunt doar o parte din realizările Fundaţiei noastre, sperăm ca ele să se completeze cu altele în cadrul sărbătoririi împliniii a 84 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia

Redacţia