România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruti şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Clopote la margine de ţară

Clopote la margine de Ţară

Şi la început de iarnă bat

Să ne-adune lacrima amară

Ce de atâţia ani în ochi ne-a stat.

 

Cu pecetea munţilor pe frunte

Cu Cosminu-n sânge şi-n bunici

De la Rădăcini de la grăunte

Am urcat prin veacuri până-aici.

 

Din Siret în şesuri mai domoale

Unde curge Prutu-n alte zări

Se aude vorba Dumitale,

Domnul Flondor, Domnul Cavaler...

 

Iar din alte piscuri, din departe,

Peste ani se-nalţă vertical

Şi ne strigă din aceleaşi soarte

Avram Iancu, Craiul din Ardeal.

 

În durere ca-ntr-o catedrală,

În acelaşi viscol şi îngheţ

Inimile noastre se răscolă-n

Bucovina, Ţebea şi Rîmeţ.

 

E Câmpia Blajului cea mare

sau în Codrii veşnici din Cosmin

Din speranţa noastră cresc altare

Şi eu vin la ele să mă-nchin.

 

Nu suntem noi fiii fără de ţară,

Neamul meu e-un Clopote total

Care bate şi ne-adună iară

De la Cernăuţi până-n Ardeal!

 

Ilie T. Zegrea

(Cernăuţi)

 

 

La Cernăuţi

 

Suntem printre lucruri sfinte

Botezaţi de-aceeaşi glie

Vatra sfântă Eminescu -

Doină, dor şi apă vie

 

Rod inscripţii legi străine

Ziua-ntre martiri se stinge

E ţărâna Eminescu

Leagănul topit în sânge

 

Jertfe, bătălii, blesteme

Au căzut ca flori din carte

E ţărâna Eminescu -

Rana care ne desparte

 

s-a uscat pe trup vioară,

trecători, munţi, trecătoare

e ţărăna Eminescu

lăcrimata mea scrisoare

 

şi altar fără de moarte

jadul care bob rămâne

e ţărâna Eminescu

fagure Limbii Române

 

de sub liniştea rotundă

harnici izvorăsc Carpaţii

sunt ţărăna Eminescu,

moşi, mirese, cruci şi fraţi

 

stau bătute-n seva vremii

dulci peceţi voievodale

sunt ţărâna Eminescu

aer, deal, ramuri şi vale

 

e săpat în drumul palmei

marele Ştefan, fântână,

sunt ţărăna Eminescu,

noapte, plânset şi lumină

 

ne auzi melancolia

voievod, Arone Pumnul?

Sunt ţărâna Eminescu

Iarba, apa, focul scrumul

 

Semnul crucii peste toate

Arde sacră lumânare

Sunt ţărâna Eminescu

Fructe, lan, codri, altare

 

Toate-n dor pun mărturie

Toate-n inimă cuvântă

Despre-o fiinţă ce uneşte

Eminescu, glia sfântă!

 

Alăptaţi-i rădăcina

Bobul ei să fie scară

Care ţine-n umeri graiul

Românesc, veşnică ţară

 

Suntem printre lucruri sfinte

Bucovină - dulce-amară

Botezaţi de-acelaşi suflet -

Eminescu, stea polară

Ion Mărgineanu

(Alba Iulia)