România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruti şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Condiţiile social-politice în care a apărut şi s-a dezvoltat Liceul “Mihai Viteazul” din Alba Iulia

     În urmă cu aproape 84 de ani, la abia două luni de la înfăptuirea Marii Uniri, pe firmamentul cultural al tinerei Românii Mari a apărut o nouă stea. Este vorba de primul liceu românesc de stat înfiinţat în teritoriile de dincoace de Carpaţi după istoricul eveniment de la 1 Decembrie 1918, liceul cu numele simbolic “Mihai Viteazul” din oraşul simbol al unităţii naţionale, Alba Iulia.

     Nouă, celor care am absolvit cursurile acestui liceu, ne face plăcere să credem că, ridicarea sa, cu aproape 10 ani în urmă, la rangul de colegiu, a fost determinată, printre altele, de recunoaşterea rolului său cultural, deosebit, desfăşurat de-a lungul întregii sale existenţe.

     O scurtă retrospectivă istorică asupra evenimentelor ce s-au petrecut la Alba Iulia şi în judeţul Alba acum 84 de ani ne va face să înţelegem că înfiinţarea în acest oraş a primului liceu românesc de stat a fost firească, fiind determinată de desfăşurarea logică a acestor evenimente.

     Se cunoaşte bine aportul deosebit al Consiliului Naţional Român, al gărzii naţionale române şi al Legiunii române din localitate în pregătirea şi buna desfăşurare a Marii Adunări Naţionale din 1 Decembrie 1918, care a proclamat unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România, încheind procesul de unificare naţională şi de stat a tuturor românilor.1

     În preziua Adunării, consiliul naţional local va face să apară ziarul “Alba Iulia, organ al proclamării unităţii naţionale”, primul ziar românesc periodic apărut în oraş.2 În acele momente înălţătoare, apreciem că nu s-ar fi putut găsi ziarului un titlu mai potrivit. Alba Iulia acelor zile de mari împliniri naţionale, care clocotea de entuziasmul a peste 100.000 de români, din toate păturile sociale, veniţi de pe întreg teritoriul etnic românesc să aclame Unirea, care concentra forţele politice ale naţiunii, tot ce avea ea mai bun în acele momente şi care era în atenţia întregii opinii publice româneşti, redevenise Capitala de suflet a naţiunii noastre şi locul de unde s-au declanşat primele măsuri pe linia reorganizării de stat.

     La 2 decembrie 1918, în timp ce Marele Sfat Naţional Român ales în Adunarea Constituantă din ziua precedentă, alegea, la rândul său, Consiliul Dirigent, menit să conducă provizoriu teritoriile unite cu România, până la realizarea faptică, sub toate aspectele, a unităţii de stat, profesorii români care au reprezentat în Adunarea Naţională instituţiile româneşti de învăţământ din teritoriile unite s-au constituit într-o Conferinţă, cu scopul de a decide primele măsuri ce urmau a se lua în învăţământul de toate gradele, corespunzător marii înfăptuiri politice, respectiv trecerea la învăţământul în limba română şi înlocuirea istoriei şi geografiei Ungariei cu istoria şi geografia României. La această conferinţă a fost prezent şi tânărul Traian Popa, candidat de profesor din Blaj3, rămas, mai apoi, să funcţioneze în Alba Iulia. Astfel, la 19 decembrie îl găsim în delegaţia localnicilor care a primit armata română, la 31 decembrie anunţa în ziarul local că intenţionează să deschidă un curs de limba română, iar în luna ianuarie 1919 era secretar de redacţie la ziarul “Alba Iulia”.4

     Într-una din şedinţele sale de lucru ţinute la Alba Iulia între 2 şi 4 decembrie 1918, mai precis în cea din 3 decembrie, Consiliul Dirigent a hotărât preluarea administraţiei locale de stat de către români fără a se folosi forţa, dându-se în acest scop ordine consiliilor naţionale din comitate (judeţe).5

Localul Liceului "Mihai Viteazul" din anul 1919 (februarie - iunie) situat pe str. Primăverii

     Drept urmare, Consiliul Naţional local, în şedinţa sa din 4 decembrie, în condiţiile în care Consiliul Dirigent îşi mai desfăşura încă lucrările în localitate, hotărăşte preluarea administraţiei oraşului, printr-o comisie alcătuită din preşedintele său, protopopul ortodox Ioan Teculescu şi încă doi dintre mebrii săi. Comisia urma să ceară predarea primăriei şi depunerea jurământului de fidelitate faţă de Statul Român de către personalul aflat în funcţiune. În ziua de 5 decembrie operaţiunea s-a executat, fiind instalaţi pe posturile principale Av. Camil Velican ca primar şi Rubin Patiţia junior ca prim căpitan al poliţiei, ambii membrii ai consiliului naţional, precum şi sublt. Ovidiu Gritta pe postul de căpitan al poliţiei.6

     Astfel, apreciem că Alba Iulia a fost prima localitate din teritoriile de dincoace de Carpaţi în care administraţia a fost preluată de către Români, după actul istoric de la 1 Decembrie 1918.7

     În şedinţa sa de lucru din 6 decembrie, C.N.R. local a hotărât să se treacă la preluarea administraţiei şi în comunele judeţului Alba aflate sub influenţa sa.

     În după-masa zilei de 19 decembrie 1918 locuitorii Albei Iulia aveau să trăiască bucuria primirii armatei române în oraş. Este vorba de batalionul comandat de lt. colonelul Vasile Gagiu, aparţinând de Regimentul 5 Vânători, cu garnizoana de bază în Oltenia. Comandamentul trupelor române a trimis la Alba Iulia această unitate militară nu întâmplător, ci pentru faptul că purta numele lui Mihai Viteazul şi pentru că s-a remarcat în mod deosebit în luptele de la Mărăşeşti.

     Batalionul s-a deplasat la Alba Iulia cu trenul, venind de la Blaj, unde staţiona Regimentul. După primirea ceremonioasă din gară, batalionul a mărşăluit până în piaţa oraşului, unde, în faţa hotelului “Hungaria”, sub arcul de triumf construit special, i s-a făcut primirea oficială. Din acele momente şoseaua de la gară până în centrul oraşului s-a numit “Calea Vânătorilor” (mai târziu “Reg. 5 Vânători”), hotelul a luat numele de “Dacia”, iar piaţa numele de “Mihai Viteazul”

     O altă şedinţă importantă a C.N.R. local a fost cea din 20 decembrie 1918, când s-a hotărât preluarea prefecturii judeţului din Aiud şi mutarea reşedinţei acestuia la Alba Iulia. Primul obiectiv s-a şi realizat la 11 ianuarie 1919, prin instalarea ca prefect a lui Ioan Pop, fost membru al consiliului naţional albaiulian, dar cel de al doilea abia după 10 ani, în 19299, din lipsă de spaţiu.

     În şedinţele din 27 şi 30 decembrie, C.N.R. din Alba Iulia hotărăşte schimbarea denumirilor străzilor din oraş, corespunzător noii siuaţii politico-sociale. Această măsură va fi pusă mai apoi în aplicare, în perioada 4 ianuarie - 11 martie 1919, prin primăria oraşului.10

     În ziarul “Alba Iulia” din 31 decembrie 1918 a apărut un îndemn care merită a fi reţinut, întrucât reflectă năzuinţele atât de mult visate ale localnicilor, şi anume: “În viitor acest oraş este chemat să devină un centru însemnat de viaţă şi cultură românească”.11

     Mergând pe această linie, la 21 ianuarie 1919, Consiliul naţional local constituie o comisie, care avea misiunea să preia muzeul orăşenesc şi biblioteca documentară din cetate, în scopul protejării bunurilor din patrimoniul cultural naţional aflate în evidenţele acestora.11

     În această atmosferă febrilă, entuziastă, de căutări permanente şi de iniţiative îndrăzneţe s-a născut şi ideea înfiinţării unui liceu românesc în oraşul simbol al unităţii naţionale. Ea trebuie să fi prins contur după Conferinţa din 2 decembrie 1918 a profesorilor români şi s-a putut consolida după ce la 3 ianuarie 1919 Consiliul Dirigent a hotărât preluarea tuturor şcolilor de stat, cu întregul lor inventar, prin delegaţi anume desemnaţi de către prefecţii judeţelor. Resortul Cultelor şi al Instrucţiuniii Publice, aflat sub conducerea lui Vasile Goldiş, va expedia din Sibiu ordinul respectiv, adresat prefectului de Alba, la data de 11 ianuarie 1919, adică în ziua în care aceasta tocmai îşi preluase funcţia la sediul prefecturii din Aiud. După câteva zile, la 22 ianuarie, prefectul de Alba va raporta Consiliului Dirigent că la şcolile de stat din Alba Iulia, la care personalul didactic a refuzat depunerea jurământului de fidelitate faţă de Statul Român, a procedat la scoaterea lui din funcţie, numind, în mod provizoriu, ca directori pe Traian Popa la Şcoala civilă şi pe Nechifor Borza la şcoala primară.

     Referindu-se la aceste măsuri, ziarul “Alba Iulia” din 28 ianuarie 1919 arăta că se plănuieşte transformarea şcolii civile într-un gimnaziu, deocamdată inferior (cu 4 clase), care apoi, cu timpul, să fie întregit la 8 clase, devenind gimnaziu superior (liceu). Se aprecia că ideea era salutată de către întreaga populaţie românească din Alba Iulia şi jur. “E doar vremea, se arăta în ziar, ca oraşul nostru, cu un jur locuit numai şi numai de români, să-şi aibă şi el gimnaziul lui românesc!”13

     În cercetarea ce ne-am propus-o pentru a stabili originea liceului “Mihai Viteazul” din Alba Iulia, era firesc să ne punem întrebarea: cine a fost, de fapt, iniţiatorul, indiferent că era vorba de o persoană fizică sau de una juridică? Răspunsuri la această întrebare au doar două surse documentare şi anume: Apelul din luna februarie 1920 lansat de către Prefectura judeţului Alba pentru strângerea fondurilor necesare construirii unui local de internat pentru liceu, în care se arăta că înfiinţarea liceului s-a datorat însufleţirii Consiliului Naţional Român din Alba Iulia şi “înţelepciunii forurilor competente”, şi - inscripţia de pe placa comemorativă aşezată pe frontispiciul localului Şcolii generale Nr. 1 (str. Călăraşi nr. 2) din localitate, de către promoţia 1925/1926, în amintirea prof. Horia Teculescu, în care i se atribuie acestuia calitatea de “ctitor al Liceului Mihai Viteazul”14. Ambele surse au parţial dreptate, avându-se în vedere că Horia Teculescu a fost profesor al liceului în anul şcolar de început, iar ca fiu al protopopului Ioan Teculescu, a avut tangenţă permanentă cu C.N.R. din localitate. Fiind vorba de o instituţie de învăţământ, suntem însă de părere că hotărărea de înfiinţare au luat-o, totuşi, profesorii şi învăţătorii români aflaţi în localitate, iniţiativa lor fiind, mai apoi, sprijinită atât de către Consiliul Naţional, cât şi de către prefectul judeţului Alba.

     Prezenţa la deschiderea cursurilor liceului a profesorilor Traian Popa, Horia Teculescu, Emil Pop, a învăţătorului Emanoil Comănescu şi a preotului Ioan Dăncilă, înainte de a fi numiţi în funcţie (cu excepţia lui Traian Popa care fusese numit director provizoriu la Şcoala Civilă din localitate), ne face să presupunem că ei sunt aceia care şi-au asumat răspunderea punerii lui în funcţiune. De altfel, prezenţa lor în Alba Iulia, în lunile decembrie 1918 şi ianuarie 1919 este atestată şi documentar şi prin presă, excepţie făcând prof. Emil Pop, despre care nu avem alte informaţii decât că era originar din comuna Bucerdea Vinoasă. Este posibil ca el să fi sosit la Alba Iulia de pe front sau din prizonierat (avea 21-22 de ani), rămânând aici, în cadrul formaţiunilor militare româneşti.15

     Se pare că acest colectiv didactic, la care s-a adăugat după 4 februarie 1919 şi prof. Nicolae Vasiu, a iniţiat acţiunile de organizare la începutul lunii ianuarie 1919, dacă nu chiar mai devreme, întrucât, prin ordinul Nr. 2013 din 12 august 1919 al Resortului Cultelor şi Instrucţiunii publice din Sibiu, li s-a expediat salariile pe perioada 1 ianuarie - 31 august 1919.16

     Ziua înfiinţării liceului “Mihai Viteazul” din Alba Iulia poate fi  considerată însă, cea de luni, 3 februarie 1919, când s-a făcut deschiderea oficială a cursurilor, printr-un serviciu divin oficiat la cele două biserici protopopeşti din oraş (cea ortodoxă din centru şi cea greco-catolică din cartierul Lipoveni, aceleaşi în care s-a oficiat, prin ierarhii celor două culte româneşti, şi în istorica zi de 1 Decembrie 1918) în faţa profesorilor, a elevilor, a oficialităţilor şi a unei mari mulţimi de popor şi prin instalarea în funcţie a celor 5 cadre didactice menţionate anterior. Cursurile au început apoi efectiv, marţi, 4 februarie 1919,17 în localul fostei Şcoli civile, transformate cu acea dată în gimnaziu românesc.

Localul Liceului "Mihai Viteazul" din anul 1919-1920  situat pe str. Moldovei

     Pentru a obţine aprobarea Resortului Cultelor şi Instrucţiunii publice din Sibiu, la 12 februarie 1919, prefectul de Alba intervine şi cere numirea oficială a personalului didactic, iar o zi mai târziu, la 13 februarie, Consiliul Naţional Român din Alba Iulia face cunoscută aceluiaşi resort înfiinţarea noului liceu.

     Luând act, resortul, prin ordinul său cu Nr. 1046 din 20 februarie 1919, semnat de Vasile Goldiş, numeşte, în mod provizoriu, ca suplinitori, pe Traian Popa ca director, pe Emanoil Comănescu ca profesor de matematică şi geometrie, pe Ioan Dăncilă ca profesor de istorie şi geografie, pe Horia Teculescu ca profesor de limba română, pe Emil Pop ca profesor de istorie naturală şi geografie şi pe Nicolae Vasiu ca profesor de latină şi germană.18

     Liceul era de băieţi. Fetele erau admise numai ca particulare (curs fără frecvenţă).

     În perioada februarie - iunie 1919 el a funcţionat în localul de pe str. Primăverii, colţ cu str. Coşbuc (fost al Şcolii Civile de stat) cu 4 clase. În anul şcolar următor 1919/1920, a funcţionat cu 5 clase, în localul de pe str. Moldovei, colţ cu str. Iaşilor (în prezent al Şcolii generale Nr. 3), iar din anul şcolar 1920/1921, a funcţionat cu 8 clase în localul de pe str. Călăraşi, colţ cu str. Avram Iancu, până la 6 noiembrie 1940, când s-a mutat în localul actual.19

     Multă vreme, dezvoltarea liceului va depinde de posibilităţile materiale şi financiare ale oraşului, de sprijinul prefecturii judeţului şi al unor personalităţi din înalta ierarhie. Dar pe tot parcursul timpului, constanta fundamentală va fi colectivul de profesori extrem de valoros şi seriozitatea întregii activităţi didactice şi extraşcolare.

     Abia s-a început anul şcolar 1919, când profesorii liceului au întemeiat “Fondul pentru monumentul Unirii”, depunând împreună 600 de coroane şi lansând, la începutul lunii martie, un apel  pentru colectarea sumei necesare ridicării lui în oraşul Alba Iulia. După cum se ştie, monumentul nu s-a putut realiza până în prezent.20

     Între timp, Garnizoana cetăţii, în care s-au perindat pe rând subunităţi ale Regimentului 5 Vânători şi ale Regimentului 24 dorobanţi (din Tecuci), va fi ocupată, începând cu luna martie 1919, de către regimentul de infanterie nou format “Alba Iulia”, care în nomenclatura militară figura cu Nr. 91.21

Localul Liceului "Mihai Viteazul" din anui scolari 1920 - 1921 - 6 noiembrie 1940 situat str. Călărasi

     Într-un interviu pe care îl acordă în luna aprilie 1919 ziarului “Libertatea” din Orăştie, care va fi reluat şi de către ziarul “Alba Iulia”, referindu-se la perspectivele de dezvoltare ale oraşului Alba Iulia, Dr. Ioan Suciu, şeful Resortului Organizării al Consiliului Dirigent, arăta că acesta va fi oraşul Încoronării Suveranilor, reşedinţă a judeţului Alba, cu un mare muzeu istoric, un măreţ monument a lui Mihai Viteazul, o mare garnizoană militară şi cu “şcoli bogate” (în sensul de multe).

     Abordând un ton ironic, ziarul “Alba Iulia” arată că muzeul, biblioteca şi armata existau deja, fiind mai puţin sesizabile însă perspectivele dezvoltării economice ale oraşului.

     În acest sens, se propunea canalizarea râului Mureş, la care oraşul ar fi redevenit port şi concentrarea în gara sa a nodurilor de cale ferată de la Teiuş şi Vinţul de Jos, acestea urmând a fi desfiinţate.22 Dezvoltarea oraşului sub aspect edilitar şi economic va stagna însă decenii în şir, sub privirile nepăsătoare ale guvernanţilor ce s-au perindat la conducerea ţării, deşi s-au organizat aici destule manifestări grandioase în care s-au adus elogii trecutului său istoric. Pe acest fond se dezvoltă activitatea liceului “Mihai Viteazul”, care, mai ales în anii şcolari 1919/20 şi 1920/21 a pus bazele colecţiilor sale de istorie şi ştiinţele naturii, bibliotecii, societăţilor de lectură, formaţiilor de cercetaşi şi altora asemnea. Prin activităţile extraşcolare ale elevilor şi profesorilor, el a devenit un adevărat focar de cultură. Printre altele, în perioada 1921-1922 s-au iniţiat colecte pentru ridicarea unor noi monumente în Alba Iulia, printre care cel al martirilor Horea, Cloşca şi Crişan realizat în 1937 şi al lui Mihail Eminescu23, realizat doar în zilele noastre.

     Începând din anul 1920 a fost publicat anuarul liceului, care în anul 1925 va fi elogios apreciat de către Nicolae Iorga pentru studiile publicate în el de către profesorii Enea Zefleanu, Horia Teculescu şi Ioan Sandu.24

     Un mare rol au jucat elevii liceului “Mihai Viteazul”, alături de cei ai liceului comercial (1924), în dezvoltarea sportului din oraş.

Localul actual de la data de 4 noiembrie 1940 (Colegiul "Horia, Closca si Crisan"), fost Liceul "Mihai Viteazul"

     Dezvoltarea continuă a liceului, nevoile lui de laboratoare, săli festive, săli de sport, cantină şi internat, apariţia altor licee în oraş (cel de fete în 1922, cel comercial în 1924) au ridicat problema construirii unui local nou, spaţios, pentru acoperirea acestor nevoi. Iniţiată în 1921, în cadrul pregătirilor ce se făceau pentru serbările Încoronării Suveranilor, începută în luna aprilie 1923 şi terminată, după lungi perioade de abandonare, în toamna anului 1938, clădirea actuală a liceului, care se vroia “cea mai frumoasă din ţară”, a putut fi ocupată doar în toamna anului 1940 de către acesta. Nu după mult timp, în toamna anului 1944, până în vara anului următor, liceul a trebuit să părăsească din nou localul pentru a face loc spitalului militar sovietic instalat aici, dar din toamna anului 1945 a rămas singurul lui stăpân.

     Astăzi, făcând retrospectiva celor aproape 84 de ani de funcţionare a primului liceu românesc de stat înfiinţat în teritoriile unite la 1 Decembrie 1918 cu România, ne exprimăm convingerea că atât profesorii cât şi elevii acestei prestigioase instituţii de învăţământ vor duce mai departe, cu demnitate, flacăra culturii româneşti, precum şi mândria tradiţiei şi a istoriei locale.

Ioan PLEŞA

NOTE

1. Ioan Pleşa, Contribuţia maselor din judeţul Alba la realizarea actului Unirii Transilvaniei cu România din 1 Decembrie 1918, în Alba Iulia - 2000, Alba Iulia, 1975, pp. 377-430.

2. Ziarul Alba Iulia, organ al proclamării unităţii naţionale, Nr. 1 din 30 noiembrie 1918; Nr. 4 din 31 decembrie 1918, p. 3.

3. Direcţia Arhivelor Naţionale Judeţul Alba (în continuare D.A.N. Jud. Alba) fond Liceul greco-catolic “Sf. Vasile cel Mare”, Blaj, acte înregistrate Nr. 658/1918, f. 1-2.

4. Ziarul Alba Iulia ... Nr. 3 din 24 decembrie 1918, p. 3.; Nr. 4 din 31 decembrie 1918, p. 4; Nr. 4 din 28 ianuarie 1919, p. 3.

5. Gheorghe Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statului naţional unitar român (1918-1920), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1985, pp. 17, 19, 23, 25, 26, 45, 125.

6. Liviu Palihovici, Situaţia politică dintre cele două războaie mondiale, în “Alba Iulia - 2000”, p. 464; D.A.N. Jud. Alba, fond Tribunalul Alba Iulia, dosar penal Nr. 589/1919, registrul de procese verbale ale CNR Alba Iulia pe anii 1918-1919, pp. 20-26; fond Primăria oraşului Alba Iulia, registrul de procese verbale Nr. 14/1918-1919, f. 87, 91-95.

7. Ioan Pleşa, Câteva prezenţe notabile ale lui Iuliu Maniu la Alba Iulia, în “Acta musei Porolissensis”, vol XVII, Zalău, 1993, p. 314.

8. Ziarul “Alba Iulia...” Nr. 3 din 24 decembrie 1918, pp. 1-4; Nr. 4 din 31 decembrie 1918, p. 2.

9. D.A.N. Jud. Alba, fond Tribunalul Alba Iulia, dos. penal 589/1919, registrul de procese verbale ale CNR Alba Iulia, p. 46; Liviu Palihovici op. cit., p. 467 şi următoarele; Ioan Pleşa, Prefectura judeţului Alba în Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Alba, Bucureşti, 1989, p. 56.

10. D.A.N. Jud. Alba, fond Tribunalul Alba, dos. penal Nr.589/1919, registrul de procese verbale ale CNR Alba Iulia, pp. 48-49; 54-55; fond Primăria oraşului Alba Iulia, registrul de procese verbale Nr. 14/1918-1919, f. 80-90; Ziarul “Alba Iulia...”, Nr. 8 din 25 februarie 1919, p. 2; Nr. 10 din 11 martie 1919, p. 3.

11. Ziarul “Alba Iulia...” Nr. 4 din 31 decembrie 1918, p. 3.

12. D.A.N. Jud. Alba, fond Tribunalul Alba, dos. penal Nr. 589/1919, registrul de procese verbale ale C.N.R. Alba Iulia, pp. 64-64.

13. Idem, fond Prefectura judeţului Alba, acte înregistrate Nr. 1137/1919, Cabinetul prefectului dos. Nr. 8/1919, f. 1; Gheorghe Iancu, op. cit. p. 266; Ziarul “Alba Iulia...” Nr. 4 din 28 ianuarie 1919, p. 3

14. Idem, fond Prefectura judeţului Alba, acte înregistrate, Nr. 1357/1920; Breviar, Alba Iulia, 1993, publicaţie editată de către Inspectoratul pentru Cultură al jud. Alba, p. 251.

15. Ziarul “Alba Iulia...” Nr. 2, din 14 ianuarie 1919, p. 3, Nr. 3 din 21 ianuarie 1919, p. 3; Nr. 6 din 11 februarie 1919, pp. 2-3; Mic dicţionar enciclopedic, ediţia a II-a, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, p. 1590; D.A.N. Jud. Alba, Colecţia registrelor de stare civilă ale instituţiilor de cult, Nr. 1596 (Ion Dăncilă oficiază la 27 ianuarie 1919 o înmormântare la parohia ortodoxă din Alba Iulia - Centru).

16. D.A.N. Jud. Alba, fond Prefectura judeţului Alba, acte înregistrate Nr. 3142/1919; Cabinetul prefectului, dos. 8/1919, f. 1.

17. Ziarul ”Alba Iulia”, Nr. 5 din 4 februarie 1919, p. 4.

18. D.A.N. Jud. Alba, fond Prefectura judeţului Alba, acte înregistrate, Nr. 558/1919.

19. Anuarul I al liceului de stat “Mihai Viteazul” în Alba Iulia, pe anul şcolar 1919/1920; idem pe anul şcolar 1920/1921; D.A.N. Jud. Alba, fond Primăria oraşului Alba Iulia, acte înregistrate, Nr. 6954/1919, 1746, 4616, 4839 şi 4963/1920. Anuarul liceului pe anul şcolar 1940/1941.

20. Ziarul “Alba Iulia” Nr. 9 din 4 martie 1919, pp. 1, 4; Nr. 10 din 11 martie 1919, pp. 1-3; Nr. 24 din 17 iunie 1919, p. 3.

21. Ibidem, Nr. 2 din 14 ianuarie 1919, pp. 3-4; Nr. 3 din 21 Ianuarie 1919, p. 3; Nr. 5 din 4 februarie 1919, p. 4; Nr. 6 din 11 februarie 1919, p. 3; Nr. 10 din 11 martie 1919, p. 4. Nr. 11 din 18 martie 1919, p. 2; Nr. 15 din 15 aprilie 1919, p. 2.

22. Ibidem, Nr. 15 din 15 aprilie 1919, p. 3;

23. Ibidem, Nr. 20 din 13 noiembrie 1921, pp. 1-3; Nr. 1 din 1 ianuarie 1922, p. 3; anuarele liceului pe anii şcolari 1919/1920, 1920/1921.

24. Ziarul “Vestea” din Alba Iulia, nr. 20 din 16 mai 1925, p. 2; Anuarul liceului pe anii 1919/1920 - 1924/1925.

25. Ziarul “Alba Iulia” Nr. 10 din 4 septembrie 1921 şi Nr. 11 din 11 septembrie 1921, p. 1; Anuarele liceului pe anii 1919/1920 - 1944/1945; D.A.N. Jud. Alba, fond Prefectura jud. Alba, acte înregistrate, nr. 8415/1938 - lucrările de sub Nr. 444/1935 conexate.