România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruti şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Extrase din apeluri adresate poporului român din Transilvania şi părţile ungureşti pentru a participa la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia

1918, noiembrie 11/24, Blaj (jud. Alba) - Apel

“Veniţi la Alba Iulia!

Veniţi cu toţii la Marea Adunare Naţională care se va ţine la 1 decemvrie la orele 10 a.m. în Bălgradul lui Mihai Viteazul.

Veniţi cu miile, cu zecile de mii!

Lăsaţi pe o zi grijile voastre acasă, căci în această zi vom pune temelia unui viitor bun şi fericit pentru întreg neamul nostru românesc.”

1918, noiembrie 13/26 Braşov (jud. Braşov) - Chemare

“La Alba Iulia, 1 decembrie 1918

În cetatea de la poalele munţilor noştri de aur, porţile care înainte cu 300 de ani s-au deschis larg înaintea domnului Mihai, aşteaptă pe solii neamului românesc, cari scuturând lanţul robiei, sunetul tulnicului lui să răsune până la zările cerului”.

1918, noiembrie 14/27, Arad (jud. Arad) - Apel

“La Alba Iulia

Grupe de flăcăi din jurul Aradului, voioşi, voinici, însufleţiţi, cu steagul românesc ca emblemă, cu pâinea-n traistă au plecat şi ieri şi azi, să-ajungă pe duminecă în cetatea lui Mihai Vodă.”

1918, noiembrie 15/28 Lugoj (jud. Caraş Severin) - Apel

“Şi dacă umbra luminoasă a lui Mihai Viteazul care planează deasupra zidurilor acestei fortăreţe ne va chema la desăvârşirea idealului, pentru care atâta am pătimit, va străbate din adâncurile fortăreţei şi ecoul gemetelor acelor martiri care au fost acolo frânţi în roată. Iar sufletul nostru va fi chemat să ţină cumpăna între lumină şi umbră, între jale şi bucurie, între trecutul înnourat şi viitorul strălucitor ce ne cheamă.”

1918, noiembrie 16/29, Sibiu (jud. Sibiu) - Manifest

“Ne cheamă Bălgradul

În zarea primenită de năpraznica furtună a sângelui, fulgeră. Fulgeră fără zăbavă. E spada însângerată încă a arhanghelului voievod Mihai Viteazul. Ea fulgeră de dincolo de moarte, din împărăţia veşniciei. Şi fulgerarea ei învăluie în lumină dumnezeiască toate olaturile locuite de români. Trezeşte simţiri necunoscute. Deşteaptă nădejdi amorţite de temere. Învie credinţe ferecate de slujile iadului. Îndeamnă la drum, la drumul de veşnică biruinţă, spre Bălgradul lui atât de drag, la înfăptuirea visului mare şi sfânt, căruia dându-i măreaţă înfăţişare, s-a jertfit.

Buciumul de chemare vuie văzduhul. E buciumul craiului vestit al munţilor, al lui Iancu. El strânge coborâtorii lui Traian, vitejii legionari. Căci are multe nelegiuiri să răzbune: strălucirea plină de farmec de Bălgrad, risipită şi călcată în ţărână pe câmpia de ruşine a Turzii, sângele lui Horea, Cloşca şi Crişan, rupţi în faţa Bălgradului pe înfiorătoarea roată a morţii de păgânească chinuire. Da, Bălgradul e cetatea visurilor noastre de durere şi de biruitoare mângăiere.”

 

1918, noiembrie 17/30, Budapesta - Editorial

“La Alba Iulia

Românii din Ungaria şi Transilvania fără deosebire de clasă voiesc să se unească cu fraţii lor de peste munţi, ca împreună cu basarabenii şi bucovinenii să alcătuiască o Românie mare, în care să li se asigure toate mijloacele unei dezvoltări înfloritoare. Prin aceasta se va înfăptui în fine ceea ce înainte cu trei sute de ani a fost zădărnicit prin uneltirile barbare ale unor tirani şi prin lipsa de conştiinţă naţională a poporului românesc de atunci. Drama naţională săvâştită pe Câmpia Turzii, se va ispăşi acum prin hotărârea istorică ce va lua-o adunarea naţională de la Alba Iulia.”

1918, noiembrie 17/30 Chişinău (jud. Chişinău) - Articol

“Unirea Ardealului cu România

Ea trebuie să fie deplină: şi naţională şi religioasă.

Nimic nu trebuie să ne mai despartă de azi încolo, dacă dorim să croim viitorul fericit al neamului nostru sub steagul sfânt al uneia şi aceleiaşi ţări româneşti.

Soluţia e simplă şi justă: să restituim printr-un act public legal, unitatea bisericească şi religioasă a Ardealului, sintetizată în vechea mitropolie ortodoxă de Alba Iulia.”

1918, noiembrie 17/30, Sighişoara (jud. Târnava Mare) - Relatare

“În pragul României Mari

Pe pământul clasic al cetăţii lui Traian, Apulum, unde îşi ridicase odinioară altare de jertfă a treisprezecea legiune gemina romană, pe piaţa unde au sângerat eroii libertăţii Horea, Cloşca şi Crişan, acolo va vesti naţiunea română suveranitatea sa.”

1918 (înainte de 1 decembrie), Sighet (jud. Maramureş) - Editorial

“Drum spre Alba Iulia

Alba Iulia! Oraş sfânt al Românilor! Câte suveniri glorioase şi dureroase se renasc în sufletele noastre la amintirea acestui nume vrăjitor: Gloria legionarilor lui Traian, a dorobanţilor lui Mihai Viteazul, suferinţele martirilor noştri naţionali Horea, Cloşca şi Crişan, protestele nenumărate în contra volniciei şi asuprirei milenare, toate le-ai văzut la Alba Iulia!”

 

 

1918, noiembrie 14/27 Arad (jud. Arad) -

Programul Adunării Naţionale constituante a naţiei române din Ungaria şi Transilvania

“Fraţi români!

Locul cel mai istoric al neamului vă aşteaptă cu braţele deschise. Veniţi deci să-l atingeţi cu pasul vostru, ca să simţiţi fiorul ce l-a mişcat odată pe marele voievod cu nume de arhanghel, pe martirii Horea, Cloşca şi Crişan, pe Craiul munţilor Avram Iancu şi pe toţi cei care au început şi lucrat la realizarea visului de veacuri, pe care noi, cei de azi, îl vedem ca pe răsăritul cel mai strălucit al celei mai senine zile a neamului românesc.”

REDACŢIA