România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruti şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Strategie neostalinistă de demolare a învăţământului în limba română în regiunea Cernăuţi

     Această nouă strategie de demolare a învăţământului naţional pe care o promovează autorităţile ucrainiene, în special cele din regiunea Cernăuţi, mai plenar şi făţiş se manifestă în una din cele mai vechi aşezări româneşti din Nordul Bucovinei - Bahrineşti, localitate atestată documentar de peste jumătate de mileniu într-un hrisov al lui Ştefan cel Mare şi care a nimerit prin arbitrariul istoriei, în anul  de tristă amintire 1940, după un gard de sârmă ghimpată în marginea imensului imperiu stalinist, datorită unei graniţe absurde ce i-a trecut chiar prin inimă, sfârtecând-o în două. Şi, se vede, un asemenea amănunt că nu este întâmplător, el fiind luat cu bună ştiinţă în calcul de cei ce şi-au pus în gând desfiinţarea minorităţilor etnice din Ucraina. Dacă sovieticii şi-au declanşat planul lor de “rusificare” a teritoriilor ocupate cu forţa în urma pactului Ribbentrop-Molotov prin lichidarea şcolilor româneşti din localităţile din preajma Cernăuţiului - Corovia, Ceahor, Molodia, Vale Cosminului, Cuciurul Mare, Mihalcea, pe care le-au transformat peste noapte în şcoli (!) ucrainiene, apoi demolatorii de astăzi şi-au pornit acţiunea în localităţile de frontieră, adică de la margine, cu Bahrineşti şi Tereblecea în sud, cu Mămăliga şi Forosna la graniţa cu Moldova. Probabil că este foarte important pentru autorităţi ca anume la Bahrineşti să se încropească o clasă ucraineană, deoarece această localitate are o semnificaţie deosebită pentru românismul nord-bucovinean de după 1940. Anume pe moşia satului, la Varniţa, s-a produs monstruosul masacru de la 1 aprilie 1941, iar de-a lungul frontierei ce împrejmuieşte localitatea din două părţi au fost asasinate sute şi sute de români care încercau să se refugieze în România în primii ani de ocupaţie. Aici s-a construit una dintre primele biserici din ţinut ce a beneficiat de un ajutor substanţial din partea statului român, şi tot aici a avut loc prima, şi ultima vizită în Bucovina de după război a regelui Mihai I.

Veneticii fac legea în satele nord-bucovinene româneşti

     Deşi strategia actuală de desfiinţare a şcolilor noastre prin implementarea forţată a claselor cu predare în limba ucrainiană alcătuite din copii de etnie română a început să fie aplicată, discret şi fără să se afişeze prea tare, încă din vara anului trecut mai întâi în raionul Noua Suliţă, însă la Bahrineşti pentru prima dată s-a recurs la acţiuni necamuflate, sfidătoare, lăsându-se premeditat să se vadă pentru toată lumea intenţiile adevărate ale autorităţilor, precum şi faptul că ele nu vor da înapoi nici în faţa celor mai condamnabile metode. Şi după cum se dovedeşte, cursul evenimentelor de până acum nu dezminţeşte deloc această nouă strategie, dimpotrivă o confirmă cu prisosinţă, care de fapt nu este altceva decât vechea strategie stalinistă de deznaţionalizare a popoarelor subjugate, înfăpuită atunci prin desfiinţarea lor fizică, adică prin asasinate şi deportări în masă, prin foamete organizată etc., şi înlocuită acum cu desfiinţarea spirituală a minorităţilor. Într-adevăr, această nouă strategie îşi îndreptăţeşte întru totul epitetul de <<neostalinistă>>, deoarece este realizată prin aceleaşi metode de intimidare, minciună şi înşelăciune şi, ce-i mai important, se înfăptuieşte cu ajutorul aceloraşi servicii secrete - atunci NKVD şi KGB, acum Serviciul securităţii ucrainiene (SSU). De aceea este foarte interesant de urmărit modul cum s-a iniţiat şi cum se derulează în continuare acţiunea de formare a unei clase cu limba de predare ucrainiană la şcoala medie generală din Bahrineşti.

     Dintotdeauna prin satele româneşti din Nordul Bucovinei se pripăşesc, prin căsătorii mixte, repartizări cu serviciul, etc., şi persoane de altă naţionalitate, care majoritatea lor se acomodează condiţiilor locului, în primul rând celor cultural-naţionale şi lingvistice Este un lucru firesc, fiindcă aşa e legea vieţii şi aşa se întâmplă pretutindeni. Dar iată că veneticii apăruţi prin satele noastre în ultimul deceniu, adică de când există statul ucrainian, încep să nesocotească această regulă universală a respectului faţă de comunitate în care vieţuiesc şi se apucă cu tot mai multă neruşinare să facă ei legea locului, având susţinerea, nu numai tacită, a autorităţilor. Anume de la o asemenea persoană, venită din fundul Galiţiei aciuiată la Bahrineşti de vreo zece ani, care însă nu a învăţat să vorbească româneşte, dar nici copiilor săi nu le-a permis acest lucru ţinându-i izolaţi de semenii lor din preajmă, fapt care se datorează şi sectarismului confesional al iehovismului pe care-l practică, a pornit într-o bună zi campania de creare, a unei clase ucrainiene, iar apoi, bineînţeles, de ucrainizare a întregii şcoli. Autorităţile, în persoana conducătorilor organelor învăţământului public de nivel raional şi regional, dar chiar şi a şefului administraţiei raionale de stat Hliboaca, s-au deplasat imediat la Bahrineşti pentru a susţine în acest sens <<iniţiativa de jos>>, iar în realitate pentru a face presiuni asupra profesorilor şi altor factori de răspundere din localitate, pe de o parte, şi, pe de alta, de a-i înşela pe părinţi cu diferite promisiuni şi momeli pentru ca această clasă să se formeze cu orice preţ nu doar din cei doi-trei copii proveniţi din familii mixte, ci şi din cele ale românilor.

Teroare împotriva limbii materne

     Astfel s-au pus în aplicare toate metodele - atât cele existente în arsenalul mai vechi al mancurtizării sovietice, adică cele de forţă şi înşelăciune, cât şi unele mai noi, cu spoială democratică, chipurile, izvorând din <<grija faţă de copii românilor>> ca ei să cunoască mai bine limba ucraineană. Astfel, când li se cereau părinţilor <<cereri>> de înscriere a copiilor în viitoarea clasă ucraineană, aceştia erau minţiţi că nu ar fi vorba de învăţământ exclusiv în limba de stat, ci doar de o studiere mai aprofundată a limbii respective... Evident, părinţilor nici prin cap să le treacă că ar putea fi traşi pe sfoară într-un asemenea mod nemernic şi cinic, ei semnând cu cugetul curat cererile pe care i le dictau <<binevoitorii>>, fără să-şi pună măcar întrebarea de ce insistă aceştia să-şi adreseze <<solicitarea>> nu directorului şcolii, cum ar fi legal, ci nemijlocit... şefului administraţiei raionale! Când în cele din urmă intenţiile demolatorilor şcolii naţionale au ieşit la suprafaţă şi majoritate părinţilor şi-au tras pe seamă ce se întâmplă în realitate, ei fiind ajutaţi să se dumirească în această privinţă şi de către unii consăteni cu autoritate de-ai lor, cum sunt Mircea Broască, fost director al şcolii timp de peste trei decenii, pensionarul Dumitruu Tofan, preotul paroh Constantin Ciubotaru, Eugen Patraş, doctor în drept internaţional, şi autorităţile şi-au schimbat imediat tonul, arătându-se foarte iritate de o asemenea opoziţie faţă de planurile de ucrainizare totală a şcolii din localitate. Această iritare a luat dintr-odată dimensiuni cosmice, când majoritatea părinţilor înşelaţi şi-au retras <<cererile>> iniţiale de a-şi da copii în clasa ucraineană, depunând declaraţii în care au arătat foarte clar motivele ce i-au determinat să facă un astfel de pas, adică din cauză că au fost pur şi simplu înşelaţi de iniţiatoarea campaniei respective, şi anunţând fără echivoc autorităţile că pentru copiii lor îşi doresc numai şcoală românească.

     Reprezentanţii organelor de învăţământ care s-au arătat atât de entuziasmaţi de posibilitatea deschiderii unei clase ucrainiene în şcoala românească de la Bahrineşti, obţinând fraudulos cererile, le-au promis părinţilor cel mai înalt nivel de instruire pentru copilaşii lor, condiţii excelente de studii şi profesori iluştri, doar ca ei să înveţe în limba de stat. Însă când părinţii dezmeticiţi de jocul perfid al celor ce doresc să-şi facă carieră pe seama copiilor lor, şi-au solicitat înapoi <<cererile>> pe care le-au depus fiind induşi în eroare, s-au ciocnit de un zid mai mare decât cel chinezesc, fiindcă de acum nimeni nu mai dorea să stea de vorbă cu ei, nimeni nu mai ştia unde se află acele <<cereri>> ale lor şi nimeni nu dorea să preia de la ei declaraţiile pe care ei le anulează pe acestea. S-a pus în mişcare veche, obscura şi hidoasa maşinărie a denunţării, intimidării şi calomnierii celor ce şi-au manifestat deschis opoziţia faţă de crearea forţată a clasei ucrainiene. Dacă părinţii care şi-au retras <<cererile>> au fost vizitaţi acasă de colaboratori ai serviciului de securitate pentru a se interesa foarte transparent despre <<persoanele ce desfăşoară agitaţie antiucrainiană>>, dar fără succes, să obţină chiar nişte declaraţii referitoare la acestea, apoi preotul a fost convocat la sediul din centrul raional pentru a i se imputa intervenţia pe care a făcut-o în biserică în favoarea învăţământului în limba maternă, fluturându-i-se prin faţă şi nişte articole din codul penal. Concomitent, de prelucrarea colectivului pedagogic al şcolii au început să se ocupe şefi de rangul cel mai înalt de la Hliboca şi Cernăuţi. Profesorii şi învăţătorii care şi-au manifestat nemulţumirea faţă de o asemenea politică promovată de autorităţi în problema clasei ucrainiene au fost ameninţaţi deschis cu concedierea. Şi după cum şi s-a întâmplat cu profesoara Olga Andrucovici, care a fost destituită, la indicaţia şefului administraţiei raionale de stat, din postul de organizator al activităţii didactice a şcolii, post echivalent cu cel de director adjunct, este evident că autorităţile de la ameninţări trec cu hotărâre la pedepsirea celor care îndrăznesc să gândească altfel...! ca în timpurile cele mai triste ale istoriei noastre! Orice gest de manifestare naţională devine imediat amendat şi umilit de către autorităţile ucrainiene doar la mai bine de zece ani de la apariţia acestui stat pe harta lumii! Oare unde sunt ligile şi organizaţiile pentru apărare drepturilor omului apărute în ultimul timp în regiunea Cernăuţi ca ciupercile după ploaie?!

     Însă mai grav este un alt aspect al presiunilor autorităţilor aplicate colectivului pedagogic - aspectul moral, sau mai bine spus cel al lipsei de orice moralitate, coruperea unor profesori prin diferite promisiuni de promovare a acestora în carieră cu o unică condiţie, adică să fie obedienţi şi laşi şi să susţină pe toate căile <<iniţiativele>> autorităţilor, ei find instigaţi să se opună comunităţii întregi, colegilor oneşti de muncă, părinţilor, neamului din care fac şi ei parte în cele din urmă. Din păcate, asemenea persoane de obicei se găsesc. La Bahrineşti, cât de trist ar fi acest lucru, ucrainizarea şcolii se înfăptuieşte nu în ultimul rând şi prin eforturile directorului Mihai Acatrinei, care insistă să se menţină în post cu preţul profanării demnităţii naţionale a oamenilor acestei vechi localităţi, care cu ani în urmă l-au acceptat să se aşeze între ei ca un român, ce li se părea, de bună credinţă venit de pe plaiurile Herţei. Dar amarnice le-au fost aşteptările, fiindcă au fost răsplătiţi doar cu degradarea continuă a şcolii şi a procesului de instruire, pe care directorul o <<asigură>> cu stricteţe la indicaţiile autorităţilor ca făcând parte inerentă din strategia generală de demolare a învăţământului în limba maternă, stratgie ilustrată cât se poate de convingător prin principiul <<cât mai rău - cu atât mai bine!>>.

Ştefan Broască

Redactor-şef al publicaţiei

“Plai Românesc”

din Cernăuţi