România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

În capitala Canadei, Ottawa

     Vineri 22 noiembrie a.c. la orele 19, la Ambasada României, Ottawa, a avut loc lansarea romanului "Dunărea, poartă spre libertatate". Viaţa printesei Angela Comnene şi a prinţului Alexis Raimond Comnene, scrisă de Mia Pădurean (carte tipărită în limba română, franceză şi engleză).

     Oaspeţii au fost întimpinaţi de scriitoarea Mia Pădurean; prof. Angela Comnene; dl. Dragoş Tigau, însărcinat cu afaceri ad interim la Ambasada Română din Ottawa; dl. general Floca Mihai; dl.consilier Cristian Matei.

     Au participat peste 150 persoane - români, francezi, englezi. Dintre participanţi făceau parte: membri ai Corpurilor Diplomatice a diferitelor ambasade, membrii Uniunii scriitorilor canadieni, fiica şi nepoata printesei Angela Comnene - Manuela Comnene Selles, Melina Selles Storck.

     Cuvântul de deschidere a fost rostit de dl. Dragoş Tigău, însărcinat cu afaceri ad interim la Ambasada României din Ottawa.

Foto 1 . De la stânga la dreapta : dl.Cristian Matei , dna. Dana Tăzlăuanu , dna. Mia Pădurean , dna. Angela Comnene , dl. Dragoş Tigău , dl. Sorin Lăzărescu .

     Prezentarea romanului a fost facută în limba română, franceză, engleză, de: dl. Cristian Matei ,consilier al Ambasadei Române la Ottawa; dna. Dana Tăzlăuanu ,corespondent literar la diferite reviste din România şi Canada; dl. Sorin Lazarescu, informatician.

     Domniile lor au scos în evidenţă valoarea literară şi istorică a romanului. Au vorbit cu multă căldură şi mândrie despre eroina romanului, prinţesa Angela Comnene şi prinţul Alexis Raimond Comnene.

     A luat cuvântul prinţesa Angela Comnene. În cuvântarea sa, a mulţumit gazdelor, participanţilor, şi în mod deosebit autoarei. Citez: "Un merit special este al scriitoarei Mia Pădurean care a scris această carte cu toată inima. Talentul scriitoricesc al Miei, m-a făcut să retrăiesc perioada dulcei mele copilării, a adolescenţei şi a acelor ani înneguraţi, datorită cărora am fost nevoită să părăsesc ţara împreună cu soţul meu."

     În cuvântarea sa, scriitoarea Mia Pădurean multumeşte celor prezenţi, familiei sale şi gazdelor. Citez: "Mulţumesc dl. Dragoş Tigău, însărcinat cu afaceri ad interim la Ambasada Română din Ottawa; dl. consilier Cristian Matei; Corpului diplomatic şi întregului personal al Ambasadei Române, pentru că astăzi îmi dau şansa să mă simt acasă. Este o mare bucurie pentru mine, că aici, departe de ţara mea, să pot fi în sânul marii familii care se cheamă, ROMÂNIA.

     Am scris acest roman cu toata căldura sufletului meu. Faptele şi acţiunile prinţului Alexis Comnene şi prinţesei Angela Comnene, sunt un exemplu demn de urmat pentru noi şi generaţiile următoare. Domniile lor aduc onoare ţării natale, România, şi ţării de adopţie, Canada. Deşi plecaţi de acasă de cinci decenii, nu şi-au uitat nici limba, nici obiceiurile străbune.

     Mă simt onorată şi le mulţumesc pentru prezenţa fiicei şi nepoatei domniilor lor, dna. Manuele Comnene Selles şi dnei Melina Selles Storck.

     Mulţumesc doamnei Angela Comnene pentru onoarea pe care mi-a dat-o de a pătrunde tainele vieţii domniei sale. Cea mai mare fericire pentru mine ca scriitoare, este faptul că eroina romanului participă la acest minunat eveniment. Angi, să trăiţi mulţi ani fericiţi. Vă iubesc şi vă respect."

     Minunata seară s-a încheiat cu vinul de onoare şi un bufet românesc, bine asortat.

Foto 2 . Mia Pădurean , Angela Comnene , Melina Selles Storck , Manuela Comnene Selles .