România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

O zi sfântă pentru români

     Duminică, 1 Decembrie anul acesta, serbarea naţională a României a fost onorată în Canada la Ottawa, de enoriaşii Misiunii Ortodoxe Sfântul Nicolae, care adunaţi cu toţii în incinta bisericii, au fost uniţi de acea trăire sufletească singulară a bucuriei de a cinsti împreună ţara ai cărei fii sunt.

     Astfel cei prezenţi au dovedit o dată în plus că Ziua Naţională nu poate decât să ne înfrăţească oricând şi oriunde, căci ea nu poate fi decât prilej de bucurie şi nu puţini dintre cei de faţă, cuprinşi de nostalgie, au avut ochii umezi de emoţia aducerilor aminte.

     Festivitatea a fost deschisă de discursul preotului paroh, Gabriel Curpene, care a reamintit cu deosebită pietate suişurile şi coborâşurile istoriei neamului finalizate în glorioasa zi de întâi decembrie a anului 1918 cu acel binemeritat miracol dumnezeiesc al Marii Uniri. In mod cu totul remarcabil a fost evidenţiat faptul că o dată cu Ziua Naţională nu sărbătorim doar cei 84 de ani ai Statului Român, ci sutele de ani de existenţă eroică şi anonimă ale neamului nostru si de aceea ne bucurăm împreună de prezent cu speranţa vie într-un viitor mai bun.

     După cuvintele calde pline de înţelepciune rostite de părintele G. Curpene toţi cei de faţă au ascultat cu respect acordurile amplificate de arcadele înalte ale sfântului lăcaş ale Imnului Naţional al României.

     Invitat de onoare, domnul consilier Matei Cristian, de la Ambasada României în capitala Canadei, Ottawa, a felicitat pe toţi cei care uniţi de semnificaţia acestei sărbători speciale s-au întâlnit pentru a o marca cum se cuvine. Au participat şi alţi membri ai corpului diplomatic de la Ambasada României.

     Amintirea înaintaşilor noştri era mai mult decât necesară într-o zi ca aceasta, zi când sărbătorim victoria împlinirii unui vis milenar, a unui vis care a fost legătura de taină  dintre toţi moşii şi strămoşii noştri şi nu i-a lăsat să ne risipească. Slujba de Sfântă Pomenire a eroilor şi martirilor neamului românesc i-a făcut pe românii canadieni să-şi amintească o dată în plus cu respect şi mândrie cine sunt şi de unde au pornit. Surorile Pădurean , Aurelia şi Dorina, au pregătit pentru parastas colacul frumos împletit, ca acasă si coliva  care a fost decorata cu Sfântul nostru tricolor. 

     Când amintim România, sărbătorim România şi ne bucurăm pentru România nu putem să nu lăsăm un loc de cinste cântecului, jocului şi poeziei noastre româneşti. De aceea, a fost oferit audienţei un scurt spectacol :

     -"Româncuţele" (surorile Aurelia, Denisa, Dorina şi Mia Pădurean) au  cântat frumoasele cântece ale Unirii (Cântecul steagului, Vin români la Alba iar, Treceţi batalioane…) ;

     -micuţele Ruxandra Gheorghe, Gabriela Nicolau, surorile Gabriela şi Florentina Cernea au jucat un frumos dans popular .

     - Ioana Nicolau, surorile Ilinca şi Ana Călin, Vlad Păcurar şi Victor Tăzlăuanu au recitat  poezii de Mihail. Eminescu, Şt. O. Iosif, Grigore.Vieru şi Gelu Dorian.

     - Poeta Cătălina Drăguşan a recitat un poem, compoziţie proprie,  dedicat României.

     A fost o mare bucurie pentru spectatori să se simtă uniţi prin acele minunate amintiri pururea vii ale plaiurilor natale.

     Bineînţeles că, Ziua Naţională a României a fost onorată şi prin servirea unor tradiţionale bucate româneşti stropite cu şampanie şi vin.

Canada,Ottawa - Dana Tăzlăuanu