România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Avram Iancu - în temniţa de la Alba Iulia

- Fragment din “Biografia lui Avram Iancu” de Iosif Sterca Şuluţiu de Cărpeniş, apărută zilele trecute la Sibu -

În luna lui septembrie 1852 Iancu, sub pretext fals, a fost înşelat să meargă la Alba Iulia, unde imediat a fost deţinut.

Iată cum mi-a istorisit el, mie în 28 octombrie 1855 păţaniile lui în temniţa din Alba Iulia:

“Dumnezeule! când îmi vine aminte, că acei oameni (Nemţii), pentru a căror causă m’am luptat eu, şi care a triumfat, cu ce dispreţ şi cu ce urgie se poartă în contra Românilor, cari îşi versau sângele, pe când ei erau alungaţi peste graniţă, - stă să mi se desfăşie inima. Când îmi vine aminte, că înainte cu doi ani, când eram rob în Alba Iulia, cum s’a purtat de infam cu mine..."

“Era într’o după amiazi; mă preumblam înaintea “arestului meu”, eram adâncit în cugete, despre ironia sorţii faţă cu poporul român, despre infamia oamenilor şi despre aceea, că tot aici au fost arestaţi Horia, Caterina Varga, în urmă eu; ei în fortăreaţă, iar eu în oraş; de odată funcţionarul Höhn, care avea supraveghierea peste persoana mea, vrend ensuş să se ducă la preumblare, m’a provocat, ca să me ‘ntorc în închisoare.

“Cine n’a fost rob, nu şcie cât de scump e aerul... şi soarele lui Dumnezeu... L-am rugat să me mai lase puţintel... El n’a vrut; atunci l-am reflectat, că încă n’a trecut timpul pe cât aveam drept să fiu în aer liber.

“Hm! drept... eu uitasem, biet de mine, că eu eram rob... şi robul n’are drept... El s’a răstit cătră mine.. dar eu ca să-mi stăpânesc simţul, ce-l are chiar şi robul, ori poate ca să nu me vadă umilit înaintea sa - nu mai şciu nici eu - mi-am continuat drumul. Atunci el a demandat să me prindă şi să me ducă cu sila în arest; îndată ce am întrat, a lăsat de au pus fiere (zale) pe ambele mele mâini... şi, oh Dumnezeule!...”

Iancu îşi întoarse capul, dar eu am zărit doue lacrimi, cari curgeau pe faţa dânsului ca nişte mărgele. După aceasta el îşi acoperi ochii cu ambele mâini şi cu o voce tâmpită şi plină de durere îmi dise: “Dumnezeule! Cu ce credinţă m’am luptat eu şi poporul şi iată acuma sunt tractat mai reu, decât inamicii”.

Apoi ca şi când ar fi vrut să alunge o cugetare, care-l tortura... s’a oprit... Deodată a sărit sus de pe scaun, s’a făcut palid ca moartea şi-a strâns ambii pumni, ca şi când l-ar fi apucat sgârciuri; s’a uitat cătră cer... nori negri şi fulger treceau prin ochii sei... i-a eşit un gemet din piept, ca şi când izbucneşce furtuna în munţi.

“- Ce cugeţi frate! Funcţionarul Höhn, după ce m’a văzut înferecat, “mi-a tras, mi-a plesnit vre-o câtera pălmi peste faţă!” Infam, de o mie de ori infam! Dar norocul lui că eram în fiere, căci l-aş fi izbit de s’ar fi lipit de părete”.

M’am încercat să dau conversării o altă direcţiune...

Iancu s’a depărtat plin de bucurie şi plin de speranţă; în scurt timp şi-a primit venitul din partea părintească, pe care o dăruise deja naţiunii.

Mai târziu am auzit de la nişte studenţi, că l-au văzut trecând peste Câmpul Libertăţii, cu capul desvelit, cu pălăria în mână. negreşit, semn de o sublimă pietate pentru acel loc.

Sermanul Iancu! îşi va fi adus aminte de 3/15 maiu 1848, când el a sosit acolo cu cei 10.000 de “Moţi”; de orcanul de vivate cu care l-au primit ceilalţi 30.000 fraţi, cari aşteptau sosirea densului. Atunci gemea valea Târnavei de bucurie; iar acuma gemea pieptul lui de jele şi durere.

Din Alba Iulia l-a escortat pe Iancu la Sibiu, adjutantul comandantului fortăreţei, Şandru, noaptea cu doi gendarmi; se temeau, că “Moţii” îl vor scoate cu puterea. În Sibiu a fost în cuartir la Elia Măcelariu. În ziua următoare s’a înfăţişat la Măcelariu, colonelul Baronul Heydte, şeful cancelariei guvernatorului, şi l-a rugat pe Măcelariu, să-l ispitească: “Ce dorinţă ar ave Iancu pentru persoana sa”. Iancu a respuns: “Pentru persoana mea nu doresc absolut nimic. M’am luptat pentru tron şi pentru neamul românesc, nu pentru favoruri personale”.

L-au îmbiat cu doue mii fl. salar, numai să-şi ia locuinţa în Viena (e rea frica); Iancu a respins.

Îmi spunea Măcelariu, că într’o dimineaţă a găsit pe Iancu în pat plângend; plângea cu atâta jale şi amar, atât de teribil, încât i curgeau lacrimile, nu pe faţă, ci pe perină, ca ploaia.

Lacrimile lui să-l bată pe acela, care i le-a causat!

Moment privind reaşezarea plăcii comemorative, organizat de fundaţie împreună cu primarul Municipiului Alba Iulia, ing. Mircea Hava

Iosif Sterca Şuluţiu de Cărpeniş

 din revista “Familia” Nr. 32/1897.

 

Clădirea din Alba Iulia, în care a fost închis Avram Iancu şi unde l-a vizitat şcolarul Rubin Patriţia, cu tatăl său, în septembrie 1852

Monumentul lui Avram Iancu, eroul preferat al lui Rubin Patriţia, din Câmpani, opera sculptorului C. Dimitriu Bârlad, 1930

Manuscrisul miscelaneu al lui Rubin Patriţia, intitulat de noi „Însemnări autobiografice”. Începutul fragmentului Câmpeni

Caietul-agendă „Însemnări autobiografice”. Textul cu titlul Avram Iancu