România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Episcopul IOAN LEMENI faţă de Revoluţia Română din Transilvania din anii 1848-1849

Cronologic, Ioan Lemeni a fost cel de al 8-lea episcop greco-catolic al Blajului după Athanasie Anghel, I. Giurgiu Pataki, Inocenţiu Ioan Micu Klein, Petru Pavel, Aaron Athanasie Radnic, Grigore Maior şi Ioan Bob.

El s-a născut la data de 22 Apr. 1780 în localitatea Desmir, în apropierea Clujului, într-o familie de mici nobili.

Şcoala primară a frecventat-o la Cluj, la catolici, apoi şcoala normală la Blaj, în continuare, absolvind în anul 1800 la Cluj cursul de filosofie şi cel juridic ca student al seminarului catolic "Sfântul Iosif".

La Oradea a absolvit apoi tot teologia seminarului catolic, după care a obţinut catedra de filosofie şi de istorie bisericească la Blaj.

În anul 1807 a fost numit paroh şi protopop la Cluj unde a desfăşurat o activitate intensă de catolicizare a românilor din Cluj şi împrejurimi.

În anul 1819 a fost ales canonic la Blaj, iar în anul 1829 a fost numit secretar al episcopului Ioan Bob. După moartea acestuia I. Lemeni a fost numit episcop de către împăratul Francisc, fiind confirmat de Vatican în anul 1833. Ajuns episcop s-a preocupat de consolidarea catolicismului în Transilvania, preocupându-se printre altele şi de extinderea şi înfrumuseţarea catedralei, precum şi de restaurarea reşedinţei episcopale. De asemenea, a contribuit la îmbogăţirea programelor din şcolile Blajului.

Împreună cu episcopul ortodox Andrei Şaguna au prezidat Adunarea Naţională din 3/15 Mai 1848 de la Blaj.

Şcolile Blajului au contribuit la formarea conştiinţei naţionale în sufletele generaţiilor de tineri, care mai apoi şi-au adus aportul la pregătirea şi desfăşurarea importantelor evenimente istorice din Transilvania de la mijlocul sec. XIX-lea.

Acţiunile revoluţionare din perioada 1848-1849 în mare parte, au fost opera intelectualităţii şi a tineretului studios care au condus mulţimile, situaţie la care din păcate episcopul Ioan Lemeni, nu a avut nici un merit, fiind filomaghiar şi adeptul unirii Transilvaniei cu Ungaria.

Blajul, fiind cel mai important centru cultural românesc din Transilvania, a constituit în mod permanent un pericol pentru stăpânitori, motiv pentru care era în atenţia acestora, iar măsurile preventive erau peste măsură de drastice.

Din cauza opreliştilor autorităţilor, susţinute şi de către episcopul I. Lemeni, unii fruntaşi români din Blaj, printre care şi G. Bariţiu, în anul 1837 au părăsit localitatea în favoarea Broşovului, unde, fiind sprijiniţi de negustorii români, au editat în anii 1837 şi 1838 renumitele publicaţii româneşti: "Foaie pentru minte, inimă şi literatură" şi "Gazeta de Transilvania" care aveau ca scop principal, emaniciparea naţională.

După 10 ani, în preajma revoluţiei de la 1848-1849, în anul 1847 Timotei Cipariu, Aron Pumnul şi alţi fruntaşi ai Şcolii Ardelene au reuşit editarea primei publicaţii de la Blaj "Organul luminării" transformat după un an în "Organul naţional".

În ceea ce-l priveşte pe episcopul I. Lemeni, marele nostru istoric N. Iorga menţiona următoarele: "Era dintr-o familie a micii nobilimi şi fusese crescut catolic şi n-avea nici un simţ pentru interesele mai înalte ale naţiei sale.

Personal, el se iscălea ca nobil ungur, permitea unde putea şi chiar sprijinea introducerea limbii maghiare în dieceza sa de la Blaj.

Arhipăstorii din biserica lui îi urmau exemplul, vorbeau o limbă străină. Mai mult decât oricare altă circumstanţă, vorbeşte pentru sentimentele lui Lemeni, inspiraţia lui de a ţinea la înmormântarea episcopului greco-catolic Ioan Bob, ca om bine crescut, discursul funebru în ungureşte în faţa publicului adunat, român şi neromân."

Simion Bărnuţiu, considerat ideologul Revoluţiei Române din Transilvania de la 1848-1849, a fost şi notar al Consistoriului din Blaj, precum şi unul dintre colaboratorii apropiaţi ai episcopului I. Lemeni.

El avea să intre însă în conflict cu episcopul său încă din anul 1937 când acesta a refuzat să-l secondeze pe episcopul ortodox de la Sibiu, Vasile Moga, în apărarea intereselor românilor din "FUNDUS REGIUS".

Începând cu anul 1939, Simion Bărnuţiu a preluat catedra de filosofie şi istorie a seminarului blăjan şi a îndrăznit să predea materiile respective în limba română, nerespectând măsurile luate de autorităţi de a se introduce limba maghiară în biserici şi învăţământul confesional, care era de fapt o măsură de desnaţionalizare şi maghiarizare a românilor din Transilvania.

Conflictul iscat pe această temă cu episcopul I. Lemeni s-a amplificat şi a durat până în anul 1845, când Simion Bărnuţiu după un proces chinuitor şi îndelungat, fireşte câştigat de episcop, a fost dat afară din învăţământ şi obligat să părăsească Blajul ajungând cu ajutorul susţinătorilor săi la Sibiu.

În această perioadă I. Lemeni a susţinut înlocuirea cărţilor româneşti din bisericile aflate în subordinea sa, cu cărţi bisericeşti editate în limba maghiară.

În dieta feudală de la Cluj, care a avut loc în anul 1842, s-a elaborat şi votat legea care prevedea obligativitatea ca în şcolile şi bisericile româneşti din Transilvania, să se folosească numai limba maghiară, lege care a fost votată şi de către episcopul I. Lemeni.

Simion Bărnuţiu a protestat imediat, prin articolul publicat în presă intitulat: "O tocmeală de ruşine şi o lege nedreaptă" iar la stăruinţele lui a protestat şi Consistoriul de la Blaj.

Episcopul I. Lemeni a refuzat să convoace sinodul diecezan şi nu a luat în considerare propunerile ce i s-au făcut pentru a acţiona în favoarea românilor.

Faţă de atitudinea episcopului şi pentru alte acţiuni antiromâneşti, Simion Bărnuţiu a reacţionat vehement în publicaţiile lui G. Bariţiu de la Braşov, în anul 1843, mai ales prin articolul: "Soborul cel mare al Episcopiei Făgăraşului" în care a denunţat absolutismul bisericesc şi despotismul episcopului I. Lemeni.

În procesul "Profesorilor" câştigat de episcopul I. Lemeni pe lângă Simion Bărnuţiu au mai fost acţionaţi în judecată şi Simion Crainic, Dumitru Boer şi Grigore Moldvai "impricinaţi prin pilda, f. rea a condamnabilei nesupuneri şi călcării în picioare a demnităţii episcopale, au răsturnat starea liniştită a acestei dieceze prin neînţelegeri nemai auzite, înainte şi prin ruperea lanţurilor diciplinei bisericeşti, au îndrăznit a se arata drept făptaşii unor tulburări demne de a fi condamnate.

Simion Bărnuţiu, Dumitru Boer, Simion Crainic fiind consideraţi pericole ale păcii obşteşti şi ale tihnei acestei dieceze, precum şi duşmani ai clerului greco-catolic, Consistoriul a hotărât "degradarea şi ştergerea pentru totdeauna de pe lista clerului diecezei greco-catolice de Făgăraş şi despărţiţi şi tăiaţi de ea, aidoma unor membre putrede de un trup sănătos".

Majoritatea românilor susţineau acţiunile celor de mai sus, mai ales tinerii intelectuali din Blaj şi de la Tîrgu Mureş, unde, la TABLA REGEASCĂ (Curtea de Apel a Transilvaniei) erau în practica de avocatură peste 200 de "cancelişti" printre care: Avram Iancu, Alex. Papiu Ilarian, Ilie Măcelaru, Iosif Sterca Şuluţiu, Samuil Poruţiu, Iacob Bologa, I. Ardeleanu, Petru Roşca, Amos Ordăşan, Basiliu Pop, I. Secăreanu, I. Mărginean, I. Cerchedi şi alţii.

"Canceliştii" erau floarea intelectualităţii tinerimii române din Transilvania şi majoritatea au ajuns mari patrioţi în luptele lor pentru drepturile neamului românesc.

Măsuri drastice de intimidare au fost luate şi împotriva unor preoţi greco-catolici din dieceză, care au susţinut pe cei menţionaţi mai sus, şi mai ales, pentru faptul că: "nu au revenit la dreapta raţiune şi-au persistat în îndărătnicia lor, fiind declaraţi de comisia ecleziastică vinovaţi şi nedemni pe mai departe de încrederea prea strălucitului domn episcop şi prin urmare conform cu această hotărâre, preastrălucitul domn episcop (I. Lemeni) declarându-i în mod public excomunicaţi: N. Maniu din Sibiu, Teofil din Cutul de Munte, Paul Poruţiu din Meregău, I. Boghiş din Aghireş, Toma Marcian din Chiţcău, I. Dragomir din Lăpus şi Ilie Tichudi din Arieş".

Aceste triste antecedente, nu-l recomandau deloc pe episcopul Ioan Lemeni ca fiind favorabil marilor mişcări revoluţionare cu caracter social şi naţional, care au cuprins pe românii din Transilvania în anii 1848-1849.

Printre alţii, patriotul protopop greco-catolic de la Roşia Montană, tribun al lui Avram Iancu şi mai apoi, prefect al Salinelor, Simion Balint, care s-a deplasat la Blaj pentru adunarea din Duminica Tomii, relatează, fără echivoc, poziţia episcopului I. Lemeni faţă de acţiunile românilor: astfel "Aşa eu miercuri după Paşti şi plecai la Blaşiu, dară persecuţiunile din partea Guberniului şi din partea episcopului în contra mea erau nespuse.

Aşe sâmbătă, înainte de Duminica Tomii, aflându-mă în Blaşiu pe la orele 9 dimineaţa în casa fratelui Pumnul veni un popă, Todor numit, care îmi admână de la episcopul Lemeni a cărui epistolă era aceasta (o am şi eu în origine) 

- AB EPISCOP FAGARASIENSIS

SIMION BALINT PAROCHE IN VERESPATAKIENSI

EX. OFFO IN LOCO

FIULE,

Primind această scrisoare porneşte din Blasiu, că bine ai ştiut porunca şi deputaţilor, încă le-am spus să nu vie, dacă nu s-a aplecat la părintescul sfat, vom vedea ce va urma.

Iubire-i tale ca la preot îi poruncesc şi de nu te vei pleca poruncii, iregular te voi socoti şi atunci ca oprit de funcţie vei fi sub jurisdicţia FISCULUI de COMITAT.

BLASIU 17 Apr. 1848               VLADICA IOAN

Aşe fusei silit în aceiaşi zi, la 11 ore, a ieşi din Blasiu. M-am dus în Ciufud, de acolo la Tiur unde am îndemnat poporul a merge la Blaşiu pe ziua următoare, iară duminica dimineaţa la 4 ore, după o înţelegere cu Eliseu Armatu care venise la mine noaptea din Mănărade de la Bărnuţiu, precum şi cu Pumnul şi cu Grindeanu, eu am plecat pe satele de la Secaş: Ohaba, Beşinău, Teu, Vingard şi Ghirbom iar pe la ora 8, oamenii plecară din aceste sate la Blasiu."

La adunarea din Duminica Tomii de la Blaj, Avram Iancu şi Buteanu, după cuvântările ţinute în faţa catedralei au intrat în biserică pentru a înălţa rugăciuni de mulţumire atotputernicului.

În cartea "Avram Iancu" Ioan Ranca, pe bază de documente, redă astfel momentele ce au urmat în legătură cu episcopul I. Lemeni.

"După ce ieşiră din biserică, oratorii începură iarăşi a ţine învăţături poporului. Un cleric din Seminarul Blajului, Vasile Nobili, nici nu apucase să se dezbrace de veşmintele cele albe în care ministrase la servirea cea sfântă, ci ieşind din biserică începu în veşmântul cel alb a ţine între entuziasmul poporului, cuvântare însufleţitoare către popor. Tribunii înconjurau pe popor şi-i spuneau să nu asculte de aceia care-l mână acasă, aceia nu sunt binevoitori ai românilor. Episcopul care încă ieşind din biserică plecase către curte comitat de canonici şi făcându-le loc poporul, de la calea jumătate către curte se întoarse îndărăt şi pofti să vorbească la popor, tot de pe piatra bisericii. Un tribun provocă pe popor ca să asculte pe episcop. Episcopul îşi începuse cuvântul aşa: "Fraţilor. Mulţi zic că eu ţin cu domnii ţării (...)" Atunci poporul zâmbind îi întrerupse vorbirea zicând: "Ştim bine că ţineţi cu domnii ţării(...) Poporul la ruga tribunului, iarăşi lăsă la vorbire pe episcop. Episcopul continuă: "Dară eu părintele vostru sufletesc, vă iubesc pe voi, fiilor, şi din iubire către voi vă rog ascultaţi-mă şi vă duceţi acasă, - poporul murmura - tinerii care vă învaţă pe voi şi vă iubesc pe voi, dar ei sunt tineri şi greşesc; iară voi aduceţi-vă aminte de cuvintele Sfintei Scripturi ce zice: toată puterea este de la Dumnezeu, şi care nu se supune mai marilor, lui Dumnezeu nu se supune". Atunci numitul tribun observă pe episcop: "Domnule episcop, astăzi cel ce nu ascultă pe popor, nu ascultă pe Dummnezeu". Mai spuse că după ce învăţăturile către popor curg într-un spirit atât de loial şi paşnic, şi purtarea poporului e atât de exemplară, conducătorii şi poporul nu află nici o cauză întemeiată pentru care să se despartă. În acest înţeles vorbiră şi Iancu şi Buteanu. Poporul îi aplaudă pe toţi trei, iar pe episcop nu-l lăsară la vorbă pe lângă toată ruga tribunilor ci-i rugară pe aceştea după nume - că-i cunoştea - ca să-i înveţe dânşii. Aşa episcopul se depărtă din mijlocul poporului."

Unul dintre cei mai importanţi conducători ai Revoluţiei Române din Transilvania din anii 1848-1849 a fost şi tânărul Alesandru Papiu Ilarian, colaborator apropiat a lui Avram Iancu, G. Bariţiu, Aron Pumnul, Timotei Cipariu etc. personalitate de înaltă cultură şi mare luptător pentru drepturile românilor, activitate desfăşurată încă din anii studenţiei sale de la fac. juridică a călugărilor piarişti din Cluj.

Cu toate măsurile luate de către autorităţi de a împiedica desfăşurarea adunării pregătitoare de la Blaj din Duminica Tomii (ameninţări, ridicarea de spânzurători la răscruci de drumuri, stricarea podurilor de pe unele cursuri de râuri) Papiu Ilarian a ajuns la Blaj în dimineaţa Duminicii Tomii, în frunte a cca. opt mii de iobagi mureşeni şi de pe Câmpie.

Până la ora prânzului el a întreţinut interesul mulţimii adunate cu discursuri înflăcărate, demascând intenţiile autorităţilor civile şi militare, care urmăreau să compromită adunarea precum şi ale împăciuitoriştilor şi renegaţilor care urmăreau acelaşi lucru.

Episcopul I. Lemeni fiind informat că poporul dă ascultare lui Papiu Ilarian a încercat prin vicleşuguri să-l ademenească la curtea episcopală pentru tratative, cu scopul de a-l prinde şi preda autorităţilor.

Sosirea la Blaj, către prânz a lui Avram Iancu şi I. Buteanu în fruntea miilor de moţi a salvat situaţia.

Programul şi îndemnurile formulate de marele patriot Al. Papiu Ilarian au fost cât se poate de clare:

1. "INDEPENDENŢĂ NAŢIONALĂ. Românii să figureze în numele lor, să-şi aibă reprezentanţii lor şi să se servească de limba lor în toate trebile lor.

2. INDEPENDENŢĂ RELIGIOASĂ. Românii să-şi aibă RELIGIA LOR ROMÂNĂ fără desbinare de UNIŢI şi NEUNIŢI, aşa numita unire cu ungurii să se desfinţeze, iar toţi românii să fie numai de legea românească.

3. RESTABILIREA MITROPOLIEI ROMÂNE ÎN TRANSILVANIA, sub autoritatea căreia să fie episcopii români de la Vârşeţ, Timişoara, Arad, Oradea, Maramureş şi Bucovina.

4. ŞCOLILE ROMÂNE din toate satele şi oraşele să fie dotate din fondurile alodiale.

5. ÎNTRARMAREA (înarmarea) GE­NERALĂ A ROMÂNILOR

6. ŞTERGEREA IOBĂGIEI, fără vreo despăgubire.

Una din doleanţele cerute direct prin glasurile miilor de participanţi adunaţi pe CÂMPIA LIBERTĂTII de la Blaj a fost şi aceia de reunire a românilor din punct de vedere religios.

Din cele de mai sus se poate constata cu uşurinţă importanţa acordată acestei probleme, care din păcate este prea puţin cunoscută mai ales în zilele noastre.

Revendicările religioase a românilor au alarmat Curtea de la Viena şi Primatul Catolic al Ungariei de la Esztergom (Strigoniu).

Deşi jarul revoluţiei de la 1848-1849 nu se stinsese bine, iar duşmăniile dintre austrieci şi maghiari erau încă "proaspete", pericolul comun al acestora - revenirea uniţilor la credinţa străbună a neamului românesc - Curtea de la Viena - care a uitat de contribuţia şi poziţia noastră în această revoluţie şi mai ales jertfele celor cca. 40.000 de martiri români.

Având în vedere, importanţa problemei religioase a românilor, Curtea de la Viena a stabilit de urgenţă, pe principalii reprezentanţi din Imperiul Habsburgic, cu putere de decizie, care să coordoneze desbaterile unei conferinţe în vederea contractării aceastei acţiuni a românilor, printre care au fost:

- IOAN SCITOVSKI episcopul de la Strigoniu şi Primatul Catolic al Ungariei care avea sub jurisdicţie dieceza de la Blaj.

- VASILE ERDELYI arhiepiscopul greco-catolic de la Oradea

- AL. BECK - ministrul de interne

- Contele THUN - ministrul cultelor

- EDUARD BECK - comisarul plenipotent al Transilvaniei şi

- PRIVITZER - consilierul de secţiune.

Cele propuse prin protocolul încheiat a fost aprobat de către împăratul Francisc Iosif la data de 12 dec. 1850, iar în Dec. 1853 au fost confirmate prin BULLA ECLESIAM CHRISTI a papei Pius al IX-lea

Biserica greco-catolică din Transilvania a fost scoasă de sub jurisdicţia Primatului Catolic al Ungariei, iar la data de 28 Oct. 1855 la Blaj a fost instalat primul mitropolit greco-catolic - Alexandru Sterca Şuluţiu prin Pronunţiul apostolic de la Viena în prezenţa cardinalului VIALE PRELA, şi a guvernatorului Transilvaniei SCHWARZENBERG.

Pentru consolidarea catolicismului şi ridicarea episcopiei de la Blaj la rang de mitropolie au luat fiinţă la Gherla şi Lugoj episcopii greco-catolice care împreună cu cea de la Oradea au avut posibilitatea de a constitui pentru prima dată, o mitropolie greco-catolică românească.

Determinat de cele menţionate mai sus, în această perioadă a existat posibilitatea de a se sărbătorii, 150 de ani de la înfiinţarea acesteia.

În ceea ce priveşte activitatea de prozelitism a episcopului I. Lemeni în dieceza sa este suficient a reda un extras din cartea "Întâmplări Contemporane" scrisă de Ioan Cavaler de Puşcariu.

"Numai la religiunea străbună ţine poporul mult şi dacă totuşi vedem o parte din ei trecuţi la reformaţiunea calvină, iar altă parte la catolicism, apoi, la acestea a contribuit numai măsurile drastice, precum a fost supunerea sub episcopul calvin - pe timpul lui RAKOCZY - precum şi supunerea oarbă pe timpul militarizării şi, cu ocaziunea vizitărilor prozelitistice ale episcopilor catolici.

Când în anii, puţin înainte de anul 1848, episcopul Lemeni cerceta comunele din Valea Jiului, îi succede ai trage la unire vreo câteva comune, sau mai bine zicând, vreo câţiva preoţi, prin daruri în bani etc. Însă comuna cea mare de acolo Petrila nu voi în niciun caz a se declara pentru trecere la catolicism iar episcopul Lemeni părăsi locul cu exclamarea: - nu degeaba se chiamă satul vostru Petrilla, pentrucă v-a împietrit dracul -

După anul 1848 comunele trecute la unire voiră a se reîntoarce iară la religiunea ortodoxă şi pe când eram eu în Pui (jud. Hunedoara) ca judecător, ferberea în popor era la culme.

Atunci eşi la faţa locului comisarul politic DOMKAY cu gendarmii ca să împiedice lucru. El ţinu poporului adunat o cuvântare în care între altele zise: - De aceia să nu treceţi la neuniţi, pentru că e bine ca omul să-şi păstreze legea strămoşască.

La aceasta un bătrân a răspuns: - Tocmai de aceia trecem iară la neuniţi pentrucă asta a fost legea noastră strămoşască".

Pentru faptele şi poziţia sa faţă de Curtea de la Viena, episcopul gr. catolic I. Lemeni la data de 9 nov. 1848 a fost suspendat din funcţie de către generalul Puchner iar veniturile domeniului episcopal au fost sechestrate.

După liniştirea evenimentelor de la 1848/1849 noul guvernator al Transilvaniei, Wohlgemuth l-a obligat pe I. Lemeni în martie 1850 “ca în termen de 24 ore să renunţe necondiţionat la scaunul său episcopesc, căci în caz contrar, se va proceda cu el fără nici o cruţare şi cu toată asprimea”.

În acelaşi timp a fost reabilitat prof. Simion Crainic care a fost numit la conducerea episcopiei, vicar provizoriu.

În acest fel ep. Ioan Lemeni a fost îndepărtat de la conducerea episcopiei, retrâgându-se la Viena unde a murit la data de 29 martie 1861.

Faţă de cele prezentate, consider că amplasarea bustului episcopului Ioan Lemeni pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, în acest an când s-au împlinit 155 ani de la izbucnirea Revoluţiei Române din Tansilvania de la 1948/1849 este nepotrivită, la fel ca şi demersurile care se fac la Arad pentru amplasarea grupului statuar a celor 13 generali rebeli executaţi de către austrieci şi care se fac vinovaţi de crimele săvârşite împotriva celor 40.000 de români nevinovaţi, precum şi pentru distrugerea sutelor de sate româneşti din Transilvania. Ei sunt eroi, dar nu pentru neamul românesc ci pentru cel maghiar.

Pentru noi vor rămâne ceeace au fost, iar crimele şi dezastrele săvârşite îi califică de la sine.

Bustul episcopului I. Lemeni, fără a se considera o ironie, era justificat să fie amplasat în zona Mitropoliei Greco-Catolice de la Blaj, sau la Cluj (unde şi-a desfăşurat prima parte din activitate) sau chiar la Strigoniu unde se afla Primatul Catolic al Ungariei, dar în nici un caz alături de cei care au luptat şi s-au sacrificat pentru neamul românesc.

În locul lui merita cu prisosinţă, să fie statuia protopopului greco-catolic Simion Balint de la Roşia Montană unul dintre acei “preoţi cu crucea în frunte” şi prefect a lui Avram Iancu - de “Auraria” şi “Saline”, pentru tot ceea ce a făcut pentru neamul românesc atât în perioada Revoluţiei de la 1848/1849 cât şi în afara acesteia.

Reconcilierea şi toleranţa sunt atribute ale civilizaţiei şi ale perioadei în care trăim, dar acestea trebuie să respecte în primul rând adevărul istoric şi să nu-l denatureze din cauza unor conjuncturi vremelnice.

Astăzi, când libertatea de gândire şi exprimare a început să reintre în normal, cuvântul specialiştilor în orice problemă va trebui susţinut de factorii de răspundere şi de decize de la orice fel de nivel, pentru a se putea lua cele mai bune decizii pentru binele cetăţenilor patriei noastre.

 Ec. Ioan STRĂJAN

 Bibliografie

- Şematismul veneratului cler al arhidiecesei Metropolitane Greco-Catolice Române de Alba Iulia şi Făgăraş pre anul Domnului 1900 De la Sfânta Unire – 200;

- Istoria Transilvaniei pe 200 de ani din urmă de George Bariţ;

- Avram Iancu, de Ioan Ranca;

- Lumina din trecut, de Corneliu Albu.

- Note despre “Întâmplările contemporane” scrise de Ioan Cavaler de Puşcariu (1913);

- Bătălia pentru Hungaria, de dr. Mircea Dogaru.