România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Premianţii de la "Olimpiada de Limba şi Literatura Română” din Bucovina de Nord, oaspeţi ai Alba Iuliei

La apelul lansat de Despărţământul ASTRA Iaşi “Mihail Kogălniceanu”, prin d-na prof. Areta Moşu, care este de altfel “sufletul” relaţiilor cu românii din afara graniţelor, fundaţia noastră s-a alăturat în acest an, importantului progam pentru tineret al ASTREI – Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Românească “Acasă la noi”, ediţia a VII-a/2003, pentru copiii români din afara graniţelor României.

Fundaţia “Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României” a avut plăcerea de a fi gazda elevilor premianţi la Olimpiada de Limba şi Literatura Română, împreună cu profesorii lor din Bucovina de Nord (Ucraina), regiunea Cernăuţi şi Ţinutul Herţa.

În cadrul programului care s-a desfăşurat pe o perioadă de opt zile, s-a avut în vedere posibilitatea de a se stimula o mai bună cunoaştere a culturii şi istoriei, a tradiţiilor populare, precum şi a realităţilor de astăzi de la noi.

În primele două zile, s-a organizat cunoaşterea pe viu a istoriei oraşului Alba Iulia, prin vizitarea unor obiective importante, fiind conduşi de dr. Gh. Anghel, a cărui explicaţii au fost lecţii de istorie mai ales la Muzeul Naţional al Unirii. De asemenea, în această perioadă au avut loc şi o întâlnire la Colegiul Horea, Cloşca şi Crişan din localitate, cu cadrele didactice precum şi cu alţi elevi din Bucovina a căror gazde au fost Despărtămintele ASTRA Blaj, Aiud, Câmpeni şi Iaşi.

Prin grija Prefecturii şi a Consiliului judeţean Alba, grupul de elevi şi profesori din Bucovina au participat la ediţia din acest an a “Târgului de Fete” de pe Muntele Găina, unde au fost însoţiţi de prof. Ilie Furduiu, fiu al Apusenilor.

În zilele următoare s-au vizitat casa memorială “Lucian Blaga”, monumentul respectiv, mormântul marelui filozof şi biserica din localitatea Lancrăm.

În continuare s-a ajuns la Sebeş, însoţiţi de prof. Dan Dorin, care cu multă competenţă le-a vorbit despre istoria oraşului, acţiune continuată la muzeul din localitate.

Un moment surpriză în programul zilei a fost invitaţia lansată de către dl. Ing. Săucă Costică, patronul S.C. CONFEXPELLI Sebeş de a vizita societatea.

După o călduroasă primire la “crama” societăţii, dl. Ing. Săucă, le-a oferit gratuit, prin magazinul de prezentare, câte un obiect la alegere.

Majoritatea dintre oaspeţi fiind femei, frumoasele şi modernele “poşete” au fost cele mai preferate.

Amintiri frumoase din Alba Iulia au fost oferite gratuit grupului din Bucovina şi Herţa şi de către S.C. APULUM prin grija familiei prof. I. Mărginean.

În a şasea zi grupul de elevi şi dascăli însoţiţi de dr. Cloşca Băluţă s-au deplasat la Râmeţ, unde s-a vizitat mănăstirea şi împrejurimile.

Penultima zi a fost rezervată cunoaşterii unor obiective importante din judeţul vecin, Hunedoara.

Însoţiţi de ec. Ioan Străjan şi de dr. Gh. Anghel, s-au vizitat: Castelul Huniazilor, Mănăstirea Prislop de lângă Haţeg, Sarmizegetusa, locul oraşului antic Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica, precum şi unele lucrări hidroenergetice de pe Râul Mare, din Munţii Retezat.

Ziua s-a încheiat cu un foc de tabără, dans şi o masă pe măsură.

În ultima zi, olimpicii au fost primiţi la Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Alba Iulia de către IPS Andrei care în cuvântul său le-a adresat cuvinte calde şi îndemnuri bune, după care le-a oferit cărţi de rugăciuni.

În încheiere, cuvintele de mulţumire au fost exprimate în numele oaspeţilor, de către d-na. Prof. Maria Alesca.

Desfăşurarea programului s-a putut realiza în bune condiţiuni datorită sprijinului acordat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Alba Iulia, Prefectura şi Consiliul judeţean Alba, Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga”, D.C.C.P.N. Alba, a Centrului de Creaţie Alba, a Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, precum şi următorilor sponsori:

• ing. Săucă Costică - Sebeş;

• prof. Ioan Bogdan – Alba Iulia;

• ing. Todea Gheorghe – Alba Iulia;

• arh. Străjan Ioan – Alba Iulia;

• prof, Cornel Ţălnar – Alba Iulia;

• dl. Marcel Bărdas - Constanţa;

• ing. Iulian Stanciu – Canada;

• ing. Dan Iviniş – Sebeş;

• lt. col. Oprinca Florinel;

• cpt. Stan I.;

• ec. Corodeanu Emil Constantin;

• S.C. CONFEXPELLI Sebeş;

• S.A. TRANSLIGNUM – patron Mautino Bruno;

• Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Alba.

• D-şoara Mihaela Sfrijan de la Iaşi

Nicolae Munteanu