România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

13 Septembrie - ziua naţională a pompierilor din România

     Aniversarea, în acest an, a 155 de ani de la revoluţia paşoptistă românească, ne oferă prilejul de a rememora sacrificiul militarilor pompieri din Bucureşti, în lupta lor inegală din Dealu Spirii cu trupele turceşti de intervenţie.

     Se ştie că începutul revoluţiei din Ţara Românească a fost marcat de Adunarea de pe "Câmpul Regenerării" de la Islaz, din 9 iunie 1848, când s-a constituit şi primul guvern provizoriu.

     După ce, la 13 iunie, domnul Gheorghe Bibescu abdică şi pleacă la Braşov, în ziua următoare, la 14 iunie, se formează la Bucureşti al doilea guvern provizoriu, sub preşedenţia mitropolitului Neofit.

     În faţa pericolului unei revoluţii româneşti generale şi, eventual, învingătoare, marile puteri vecine intervin cu forţe armate pentru a o înăbuşi. Astfel, încă din 19 iulie 1848, trupe otomane trec Dunărea şi se îndreaptă spre Bucureşti.

     Presiunea venită din afară determină demisia guvernului revoluţionar provizoriu şi înlocuirea sa, la 24 iulie, cu o locotenenţă domnească, alcătuită din Nicolae Golescu, Ion Heliade-Rădulescu şi Cristian Tell.

     Între timp, trupele otomane s-au apropiat de Capitală şi la 13 septembrie pătrund în oraş. Aici, singura formaţiune militară închegată era cea a pompierilor aflaţi sub conducerea "poruncicului" Pavel Zăgănescu şi formată din 166 de ostaşi. Confruntarea cu inamicul care invadase ţara, punând în pericol idealurile revoluţionare ale libertăţii, neatârnării şi unităţii naţionale, a avut loc în Dealu Spirii, în condiţii total inegale sub aspect numeric (turcii aveau peste 5.000 de soldaţi şi ofiţeri) şi de dotare tehnică. Lupta a fost acerbă şi de un rar dramatism, mica trupă a pompierilor români opunând o eroică rezistenţă invadatorilor. Dintre aceştia au căzut la datorie, ca eroi ai neamului, 80 de militari şi poate că numărul lor ar fi fost mai mare, posibil până la ultimul om, dacă ostilităţile nu ar fi încetat. Bătălia din Dealu Spirii a fost, de fapt, prima afirmare patriotică, a calităţilor morale şi de luptă, a tinerei armate române moderne, constituită în urma păcii ruso-turce de la Adrianopol din 14 septembrie 1829, din care făceau parte şi trupele de pompieri.

     Din păcate, foarte curând după ce la 15 septembrie 1848 intervin în Ţara Românească şi trupele ţariste, revoluţia de aici se va stinge, prin autodizolvarea taberei de voluntari de la Râureni (Vâlcea) la 28 septembrie.

     La această tabără a făcut referiri şi ziarul francez contemporan "Le Naţional", care arăta: "Poporul Valah, văzându-se părăsit şi trădat de toate părţile a luat una din cele mai bune hotărâri extreme, singura care reuşeşte să salveze libertăţile unei naţiuni mici, ridicarea în masă a fost proclamată şi voluntarii vin de pretutindeni".

     Lupta pentru afirmarea revoluţiei româneşti paşoptiste va continua însă în Transilvania. Este interesant faptul că sublocotenentul Dincă Bălăceanu, care făcuse parte din trupa de pompieri ce s-a umplut de glorie în lupta din Dealu Spirii, a ajuns apoi în lagărele comandate de prefecţii Axente Sever şi, mai apoi, Avram Iancu. Axente Sever va scrie mai târziu despre Dincă Bălăceanu: "Fost ofiţer la compania de pompieri din România, a servit cu toată căldura în castrele mele, până la data de 17 mai 1849".

     La 15 ani după eroica bătălie din Dealu Spirii, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a adus omagiul său şi al ţării, veteranilor supravieţuitori şi la 13 septembrie 1863 i-a decorat pe aceştia cu medalia "Pro virtutae militare", iar pompierilor militari din Bucureşti le-a înmânat drapelul de luptă. De atunci ziua de 13 septembrie a rămas, prin tradiţie, ziua naţională a pompierilor din România.

 

Veteran de Război   col.(r) Ion Corodeanu