România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Aprecieri asupra activităţii fundaţiei "Alba Iulia 1918 pentru unitatea Şi integritatea romÂniei" precum şi a colegiului de redacţie a revistei DACOROMANIA

Către, Fundaţia “Alba-Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”

     Institutul Regional al Învăţământului Postuniversitar Pedagogic, Vă mulţumeşte pentru condiţiile excelente şi ospitalitatea de care s-au bucurat elevii premianţi la Olimpiada de Limbă şi Literatură Română după cum şi profesorii lor (23 de persoane), oferite de Fundaţia “Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”, în perioada 17-24 iulie 2003.

     Vom fi bucuroşi de a Vă avea oaspeţi la Cernăuţi în luna octombrie.

     Cu cele mai alese sentimente de simpatie pentru activitatea fundaţiei dvs..

               Director-adjunct                                 

               Valentina Jukotinsika  

               Inspectorul de limbă şi literatură română

               Edvochia Manoil

Onorată Fundaţie a spiritului şi culturii

     Motivul acestor cuvinte de mulţumire pe care vi le adresăm se află, desigur, în sprijinul inestimabil pe care ni l-aţi acordat pentru a ne simţi ca acasă în localitatea Dumneavoastră, Alba Iulia.

     Permiteţi-ne să vă fim recunoscători pentru eforturile enorme depuse în scopul desfăşurării în condiţii optime a Taberei de Cultură şi Civilizaţie Românească “Acasă la noi” (ediţia a VII-a). Grija permanentă de care aţi dat dovadă, banii alocaţi din fondul Organizaţiei pe care o conduceţi, precum şi bunăvoinţa Dumneavoastră, au dus la realizarea unei vacanţe de vis pentru copiii şi tinerii laureaţi ai olimpiadei de limba şi literatura română veniţi de peste hotarele ţării, din regiunea Cernăuţi, Ucraina.

     Vă mărturisim că primirea şi găzduirea inimoasă ce ne-aţi arătat-o ne vor dăinui în suflete. Puţine mâini de preşedinţi am văzut dispuse să ocrotească şi să asigure creşterea spiritualităţii şi culturii noastre naţionale.

     Vă mulţumim în numele Astrei pentru tot ce aţi făcut.

     Trăind şi gândind într-o asemenea lumină, vă rugăm să vă bucuraţi de toată admiraţia noastră.

     Cu cea mai adâncă consideraţie !

                           Preşedinte                                           

                           Prof. Areta Moşu     

 

                           Preşedinte ASTRA Tineret,            

                           Stud. Mihaela Sfrijan

Colectivului de redacţie a revistei DACOROMANIA

     Poşta elvetă (după ce a primit mesajul poştal românesc, cu multe ştampile) mi-a umplut inima de bucurie şi emoţie primind DACOROMANIA Nr. 13 în două exemplare, plus paginile privind scrierile tatălui meu.

     Conţinutul revistei, plin de istorie adevărată, mi-a răscolit încă odată sufletul citindu-i articolele fundamentale, dintre care cel privind Tărtăria, ca şi listele omorâţilor români, m-au impresionat adânc. Încă o mulţumire de suflet şi o recunoştinţă fierbinte!...

     Cu cele mai bune urări şi mare sentiment de recunoştinţă - şi cu sincere gânduri de izbândă pentru Colectivul de redacţie - vă salut cu mâna pe inimă.

Lausanne, 26 August                                                                               Baruţu T. Arghezi

Stimat Colectiv de Redacţie,

     Vă rog cu respect să primiţi elogiile şi mulţumirile mele pentru minunata publicaţie “DACOROMANIA” o superbă revistă în care spiritul naţional şi patriotismul ţâşnesc la suprafaţă şi clocoteşte de românism. Vă sunt recunoscător pentru strădania ce o depuneţi răscolind arhive pentru a scoate la lumină adevăruri care ilustrează originea mândră şi nobilă a românilor, în aceste timpuri în care se pare voit, sau mai puţin voit, să uităm că avem un trecut atât istoric cât şi literar care ne poate aşeza printre cele mai de frunte state ale Europei. Prin articolele dv. reuşiţi să ridicaţi vălul de pe apatia ce pare că ne cuprinde.

     Avem figuri de eroi ai neamului care au luptat pentru unitate şi independenţă, pentru libertate de sub unele juguri străine de neam, de înalte figuri ale bisericii noastre, care au ţinut sus crucea neamului.

     Încă odată vă felicit, vă doresc sănătate şi putere şi cu sprijinul sponsorilor cu suflete de buni români, călăuziţi de aceiaşi stea, să descoperiţi cu aceiaşi cerbicie, scoţând din ungherele prăfuite ale arhivelor, adevăruri asupra nobleţei, unităţii şi vechimii noastre pe aceste pământuri binecuvântate de Dumnezeu.

 

                                                   Cu stimă şi respect

                                                               Veteran de război General (r) Traian Rotaru

Consulatul general al României Cernăuţi

Stimate domnule Ioan Străjan

     Am deosebita plăcere de a vă mulţumi, în modul cel mai sincer, Dumneavoastră şi tuturor care au contribuit la buna organizare şi desfăşurare a taberei pentru olimpicii şi profesorii lor de limba şi literatura română din Regiunea Cernăuţi. Aprecierile lor, după revenirea la Cernăuţi sunt deosebite iar gestul Dumneavoastră de a-i pune în contact cu istoria, cultura şi civilizaţia românească se constituie într-o adevărată lecţie de patriotism.

     Alăturat vă transmit şi scrisoarea de mulţumire a Institutului Regional de Învăţământ Postuniversitar Pedagogic, împreună cu care am realizat această acţiune şi care vă invită în luna octombrie la un seminar la Cernăuţi.

     Am speranţa ca şi pe viitor vom colabora tot aşa de fructuos pentru a sprijini prezervarea limbii şi culturii române la etnicii români care se află înafara graniţelor României.

                                                   Cu deosebită stimă,

                                                                                       Consul General,

                                                                                       Romeo Săndulescu