România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Ziua Mare a Basarabiei - Discursul lui P.N. Halippa -

     După discursul preşedintelui Statului a luat cuvântul d. P.N. Halippa din partea partidului naţional moldovenesc care a făcut următoarele interesante declaraţii:

“Cinstită adunare, am fericirea să înfăţişez în această cinstită adunare partidul moldovenesc organizat. În acest partid naţional eu văd întrupate toate aspiraţiile naţionale ale neamului moldovenesc (aplause frenetice).

     Domnilor deputaţi, acum opt luni, când la noi toţi şovăiau, când toţi se scăldau în apele unui internaţionalism bolnăvicios de revoluţia rusească, noi am fost aceia cari am ridicat mai întâiu steag naţional, călăuziţi de ideea iubirii de patrie, adecă de pământul nostru moldovenesc. Această ideie a fost îmbogăţită cu căldură de noi, cari n-am zăbovit a o semăna plini de încredere prin toate colţurile pământului dintre Prut şi Nistru. Munca era grea, căci poporul zăcea amorţit încă de lanţurile robiei, iar aceste lanţuri ştiam că se pilesc numai cu mare încetineală. Chiar de la început s’au găsit foarte mulţi Moldoveni cari ne spuneau că pornim o lucrare zădarnică, de oarece simţirile poporului moldovenesc sunt ... Şi, dacă astăzi vedem că aceste grele lanţuri de robie s’au rupt şi neamul nostru s’a trezit la viaţă, trebuie să mărturisesc că o parte de vrednicie o are şi Partidul Naţional, care, prin părtaşii săi, a pilit stăruitor aceste legături. Partidul Naţional a tăiat obloanele de fier ale temniţei în care gemea neamul nostru, şi astăzi noi am ajuns o ţară liberă şi autonomă. Foarte în curând împrejurările ne vor împinge spre republică. pot s’o spun că acesta este visul Partidului Naţional. Ne trebuie însă o unitate de voinţă naţională, precum şi înţelegere între feluritele popoare, căci numai prin naţionalizarea vieţii singuratecelor popoare şi prin federalizarea ţărilor se va putea mântui şi marea republică rusească. Partidul Naţional nu are scopuri şoviniste, ci el vrea să ne pună în strânsă legătură cu toate naţiile mai mici, ca împreună cu ele să lucreze pentru consolidarea ţării (aplause). Noi vrem să trăim în bună frăţie ca toţi locuitorii de limbă străină, şi de aceea îi poftim să se organizeze şi ei. Socotesc însă de nevoie să declar că noi, prin Partidul Naţional, înfăţişăm naţiunea moldovenească (aplause). În aceeaşi vreme însă adaug că e departe de noi gândul de a robi pe alţii, ci, dimpotrivă, vrem să lucrăm la Sfatul Ţării pentru preocuparea tuturor naţiilor din Basarabia, care şi ele au dreptul să trăiască în cuprinsul ei primitor. Cu aceste gânduri strig: trăiască Sfatul Ţerii, trăiască Basarabia slobodă ca chezeşie a republicii democrate federative ruseşti."

 

     Pantelimon Halippa (1883-1979) om politic roman din Basarabia, academician; luptator pentru unitatea nationala, vicepresedinte (1917) si presedinte al sfatului tarii, ministru al Basarabiei in guvernele Romaniei dupa anul 1918.