România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Câteva consideraţii privind site-ul

www.dacia.nemuritoare.go.ro

     Muncă, perseverenţă, răbdare, atunci când sunt puse în valoare cu ajutorul tehnicii informatice rezultă un lucru extraordinar. Aşa aş definii demersul domnului Cătălin Borangic, care a reuşit să realizeze un “site” extraordinar, cuprinzând elemente ale civilizaţiei traco-geto-dacice, daco-romane, de trecere de la civilizaţia daco-romană la poporul român - până la venirea ungurilor.

     În cele peste 650 de pagini în care istoria, tradiţia, mitologia şi religia se întrepătrund pentru a defini drumul parcurs de poporul român din cele mai vechi timpuri până la individualizarea etnico-culturală în rândul popoarelor europene, informaţia abundă, oferind cititorului posibilitatea de a compara datele, care întotdeauna provin din mai multe surse, începând cu autorii antici, până la nume de prestigiu din rândul istoricilor contemporani. Trecerea de la o informaţie la alta, vizualizarea documentelor sau a imaginilor este facilitată de legăturile “hiperlink”, care transformă studiul materialului respectiv într-o adevărată plăcere, cititorul pentru a verifica o notă de subsol, nu mai este nevoit să meargă la bibliotecă, deoarece poate vedea imediat pe ecran, cu un simplu “clik” al “mouse-u-lui” documentul la care se face trimitere.

     Structurat pe douăzeci de capitole, site-ul însumează informaţii ample privind viaţa economică, politică, culturală şi religioasă a populaţiilor care au locuit în spaţiul dintre Balcani, Carpaţi şi Maea Neagră, cu referire în special la civilizaţia vechilor daci, dar abordând în acelaşi timp şi perioada de trecere de la istoria dacilor la români, încercând să demonstreze existenţa acelei legături care se spune că nu există peste “mileniul de tăcere” mileniu acoperit totuşi de tradiţii, obiceiuri şi legende, care adunate la un loc dau imaginea unui univers românesc original, a cărui legătură cu vechea civilizaţie a dacilor este incontestabilă.

     Prima parte a site-ului este dedicată zonei Alba, următoarele capitole ilustrează fenomenul militar, civilizaţia dacilor în ansamblu, cu trecere de la civilizaţia dacică la străromâni şi români, trecere pe care autorul o identifică în mitologie, în artă, în cântece şi poezie, legende şi tradiţie, în regăsirea unor vechi obiceiuri religioase numai în creştinismul românesc - dovadă clară că rădăcinile lor sunt dacice.

     Două secţiuni sunt dedicate grupurilor care militează pe Internet pentru promovarea istoriei dacilor, urmat apoi de un capitol cuprinzând o serie de ştiri, ipoteze sau idei noi, alături de izvoarele antice referitoare la daci.

     Impactul popoarelor migratoare asupra teritoriului românesc se regăseşte în capitolul “Invaziile” care abordează toate populaţiile migratoare care au avut tangenţă cu acest teritoriu.

     Dintr-un asemenea studiu nu poate lipsi disputa privind originea dacică sau romană a poporului şi a limbii române, precum şi extensiile lor etnice dincolo de graniţă.

     Urmează apoi o trecere în revistă a tuturor triburilor traco-dacice şi a conducătorilor cunoscuţi, capitolul “Templul dacic” care conţine materiale legate de religie, spiritualitate, mistică şi terapeutică dacică.

     Mitologie, tradiţii şi obiceiuri româneşti de origine dacică, fac obiectul unui capitol în care informaţiile sunt însoţite de imagini care încântă ochiul, trezind curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere, îndemnând în acelaşi timp spiritul spre meditaţie şi întrebare, pentru ca la final să realizeze acele legături tainice, pierdute în negura timpurilor, a obiceiurilor de azi cu vechile credinţe.

     Cartea a fost şi rămâne cea mai importantă sursă de informaţie, dar atunci când informaţiile oferite de cărţi pot fi accesate prin intermediul calculatorului, rezultatul este extraordinar, deoarece aria informaţiilor abordabile se lărgeşte continuu, iar timpul necesar abordării scade. O minte luminată, făcând un elogiu cărţii, spunea: “carte frumoasă cinste cui te-a scris”, astăzi dacă vrem să facem un elogiu bogăţiei de informaţii la care avem acces, nu ştiu cui ar trebui să închinăm cuvinte frumoase, celor care oferă informaţia sau calculatorului, care facilitează accesul rapid la ea.

     Numărul celor cre îşi consacră energia descifrării civilizaţiei geto-dacice este tot mai mare în ultima vreme, cuprinzând cercetători de diverse naţionalităţi. Contribuţia fiecăruia este importantă, iar dacă în trecut comunicarea era dificilă mai ales între cercetătorii aflaţi la distanţă sau de naţionalităţi diferite, astăzi, Internetul face posibilă comunicarea cu orice colţ al lumii, doar în câteva secunde. De aceea astfel de site-uri care să cumuleze o mare cantitate de informaţie, accesibilă imediat şi oriunde, vor uşura mult munca cercetătorilor ajutându-i desigur să descifreze într-un timp mai scurt enigmele cu care se confruntă şi să le facă cunoscute publicului mai repede, ţinând cont de faptul că publicarea pe calea tiparului este mult mai costisitoare şi anevoioasă. Cu siguranţă unii vor avea reţineri din cauza pirateriei informatice, însă sperăm că într-un viitor apropiat şi această problemă va fi rezolvată şi drepturile de autor vor putea fi apărate.

     Desigur, nu avem pretenţia că site-ul de faţă ar fi o sinteză exhaustivă a civilizaţiei geto-dacilor. El încearcă însă o conturare cât mai exactă a locului pe care îl ocupă istoria Daciei în ansamblul european şi mai ales să găsească şi să demonstreze acele legături şi interferenţe incontestabile care există între cultura şi civilizaţia românească şi civilizaţia vechilor daci.

     Grafica şi construcţia optează pentru simplitate, pentru ajungere la informaţia dorită în timp scurt. Problemele dezbătute  sunt însoţite de imagini, cu specificarea sursei şi a autorului.

     Site-ul este dedicat tuturor celor care vor să afle mai multe despre trecut, se adresează tuturor categoriilor de cititori şi curioşi, fiind o punte între limbajul academic şi amatorism.

     Deschiderea site-ului se realizează printr-un scurt film care apelează puţin la mistică, pe un fond muzical după piesa lui Karl Orff “Fortuna Imperatrix Mundi”.

 

Prof. Ioan Dorin Popescu