România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Constituirea Asociatiei profesorilor de Istorie din România

     Asociaţiile profesionale sunt o posibilitate prin care cadrele didactice îşi pot susţine drepturile legale în raport cu factorii de decizie, îşi pot îmbunătăţii permanent pregătirea metodică şi ştiinţifică.

     Istoria - ca obiect de învăţământ - îşi propune să formeze buni cetăţeni, să pună în lumină abilităţile elevilor de a gândi critic şi de a interpreta informaţia istorică, accentul principal în cadrul demersului didactic trecând de la informativ la fomativ. Tocmai de aceea, profesorii de istorie sunt tot mai interesaţi de rolul, locul şi statutul lor în sistemul educaţional din România, impunându-se constituirea unei asociaţii a profesorilor de istorie din învăţământul preuniversitar, deschisă către mediul universitar şi alte instituţii din domeniu.

     În acelaşi context, la începutul lunii decembrie 2003, la Bucureşti, a fost organizată Conferinţa de constituire a Asociaţiei Profesorilor de Istorie din România (A.P.I.R. - CLIO), în cadrul proiectului “Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenie democratică în România” al Centrului Educaţia 2000+ şi implementat în parteneriat cu Asociaţia Europeană a Profesorilor de Istorie (EUROCLIO). La Conferinţă au participat 82 profesori de istorie din ţară, reprezentanţi ai M.E.C.T., ai Facultăţii de istorie din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi, ai EUROCLIO, ai Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.

     După dezbateri competente s-a adoptat Statutul A.P.I.R. - CLIO, care se vrea o asociaţie apolitică, independentă, ştiinţifică şi profesională a profesorilor de istorie, la care poate adera orice persoană fizică sau juridică care respectă scopul, principiile şi obiectivele A.P.I.R. Pe scurt, scopul asociaţiei este de a promova un sistem de valori şi atitudini bazat pe spirit deschis şi democratic, gândire pozitivă şi critică, toleranţă, respect pentru drepturile fundamentale ale omului, încurajarea dialogului, eliminarea prejudecăilor şi clişeelor de gândire în abordarea istoriei, apropierile trans- şi multidisciplinare.

     Selectiv, din obiectivele propuse menţionăm: organizarea de activităţi de formare profesională pentru profesorii de istorie, editare de publicaţii şi elaborarea de resurse şi materiale didactice, constituirea de centre de documentare şi informare, colaborarea cu Ministerul de resort în scopul reactualizării permanente a poziţiei istoriei în planurile de învăţământ preuniversitar şi în reactualizarea de curricula pentru istorie, colaborarea cu alte asociaţii naţionale şi internaţionale din domeniul educaţional.

     A.P.I.R. - CLIO proaspăt constituită, are un caracter naţional, urmând să fie organizate filiale locale prin care profesorii de istorie şi specialiştii în domeniu vor putea desfăşura o activitate benefică pentru a redimensiona locul şi rolul istoriei în învăţământul românesc şi nu numai. Nutrim speranţa că şi activitatea ce o va desfăşura viitoarea noastră filială va fi pe măsura unui judeţ a cărei istorie “rezumă istoria întregului Ardeal”!

 

                                      Prof. Dan Anca, Colegiul Naţional “Avram Iancu” Cîmpeni

Prof. Nicolae Andron, Şcoala cu cl. I-VIII “Ion Agârbiceanu” Alba Iulia,

Membrii fondatori A.P.I.R. - CLIO