România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Martiri din Revoluţia Română din Transilvania 1848-1849 din Miceşti şi Bărăbanţ - Alba Iulia

     În această perioadă se împlinesc 155 ani de la Revoluţia Română din Transilvania, din anii 1848-1849, când ideile revoluţiei din anul 1848 din ţările avansate ale Europei, care au produs procese revoluţionare de proporţii în Italia, Elveţia, Germania, Polonia, Imperiul Habsburgic au cuprins şi Ţările Române.

     Revoluţia Română din Transilvania a avut o importanţă deosebită în istoria neamului românesc dar mai ales pentru noi românii de pe aceste meleaguri.

     Rolul principal în organizarea şi desfăşurarea evenimentelor revoluţionare l-a avut cu prioritate tineretul studios şi cărturarii Blajului în frunte cu Aron Pumnul, George Bariţiu şi mai ales Simion Bărnuţiu de la Sibiu, împreună cu cei aproximativ 200 de "cancelişti" din întreaga Transilvanie care erau în practica de avocatură la Târgu-Mureş, unde era TABLA REGEASC~ (Curtea de Apel a Transilvaniei) şi dintre care s-au detaşat Avram Iancu, Alex. Papiu Ilarion, Ilie Măcelariu, Iosif Sterca Şuluţiu, Samuil Poruţiu, Iacob Bologa, I. Ardelean, Petru Roşca, Amos Ordăşan, I. Cerchedi şi alţii.

     Alături de aceştia au acţionat şi o serie de personalităţi cunoscute în desfăşurarea evenimentelor revoluţionare, în frunte cu tribunii şi comandanţii lui Avram Iancu: Simion Balint, Petru Dobra, Ioan Buteanu,  Axente Sever, N. Solomon, Florian Micaş, Dionisie Pop Marţian, Corcheş etc.

     Având în vedere importanţa evenimentelor desfăşurate şi rolul unor personalităţi de pe raza judeţului nostru, în paginile revistei DACOROMANIA, până în prezent, au fost prezentate o serie de materiale mai puţin cunoscute privind Revoluţia Română din Transilvania de la 1848-1849. Fundaţia "Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României" pe lângă unele acţiuni cultural-istorice, a reuşit organizarea şi desfăşurarea unor momente evocatoate a martirilor de la 1848/1849 de la Mihalţ precum şi a celor din cartierele Lipoveni şi Maieri din municipiul Alba Iulia.

     Cu sprijinul conducerii Primăriei Municipiului Alba Iulia, s-a reamplasat o placă comemorativă pe locul unde a fost închis şi "pălmuit" Avram Iancu.

     Consecinţele tragice ale acestei revoluţii, pentru românii din Transilvania, concretizate prin cei cca. 40.000 de martiri şi cele 300 de sate incendiate şi distruse, pe lângă alte multe nenorociri, a cuprins în mod deosebit şi pe românii din localităţile judeţului Alba precum şi a municipiului Alba Iulia.

     Furia şi răzbunările gărzilor maghiare au fost amplificate şi de faptul că cetatea Albei precum şi cetatea naturală a Apusenilor alături de cea de la Deva, au fost singurele cetăţi din Transilvania care nu au putut fi cucerite de către revoluţionarii maghiari.

     Din datele certe constatate până în prezent, din documentele existente la Arhivele Naţionale Filiala Alba Iulia şi prezentate în revista DACOROMANIA Nr. 13/2003 a rezultat următoarea situaţia a martirilor de la 1848-1849 din oraşul Alba Iulia:

     – 57 de persoane ucise din care 4 copii,        10 femei şi 43 bărbaţi.

     Din aceştia, 49 de persoane au fost din cartierul Lipoveni, majoritatea au fost arestaţi după atacul nereuşit asupra cetăţii Alba Iulia din ziua de 24.06.1849 şi duşi în grădina comandantului maghiar Fogoroşi Iöni (localnic) unde în ziua de 25.06.1849 au fost omorâţi în chinuri groaznice prin decapitare, spânzurare şi împuşcare, unde au fost şi îngropaţi de către ţigani.

     În memoria acestor martiri, fundaţia noastră a depus o documentaţie la Primăria Municipiului Alba Iulia cu rugămintea de a se analiza posibilităţile de a se construi un monument în apropierea locului unde a avut loc acest masacru, în semn de recunoştinţă pentru aceşti nevinovaţi albaiulieni, care au făcut o pagină din istoria oraşului nostru.

     Localităţile din apropierea oraşului: Miceşti, Bărăbanţ, Pâclişa, Oarda, care în prezent fac parte din municipuiul Alba Iulia, au avut de suferit la fel ca şi românii din celelalte aşezări din Transilvania.

     Până în prezent s-au aflat listele cu "omorâţii şi chilăviţii" de la revoluţia din anii 1848/1849 de la Miceşti şi Bărăbanţ, care merită a fi redate împreună cu raportul de înaintare în forma lor iniţială.

 

 

Venerabilu Consistoriu!

      În urmarea Ordinaţiuneai Venerabilului Consistoriu din 17 Octobre 849 nrulu 105, am onore de a subscerne conscrierea ucişiloru, chilăviţiiloru precum şi a văduveloru, şi a orfaniloru celor de ântei, care toţi sunt jertfele Române din acestu, Archi Diaconatu de suptu terrorismului revoluţionariu Magyar pentru neclintita credinţă către inălţiatu-lu nostru Monarchu şi Înalţa lui Casa Austriacă şi dacă au intârdiatu atâtu de multu, nu-i vina mea, căci io incă în 30 Octobre 849 sub nrulu 15/849 dădusemu ordinaţiune Parochiiloru acestei Archi-Diaconatu, pentru împlinirea celoru sub nrule Consistoriolu105/849 demandate iar Fraţii ori mi-au tremisu conscriere greşită, ori nici de câtu şi asia am fostu silitu io in persoană a merge din Parohie în Parohie ca să se facă, destulă accuraţii susu lăudatei ordinaţiuni Consistoriale

Alba Carolină 24 februarie 850

Augustu Pop

Adm. p. A. Diaconatului

A. Carolinei

PAROHIA BĂRĂBANŢULUI G.C.

Nr.  Numele şi prenumele Modul de ucidere
1 PETRU SUCIU – de 55 anni, văduvu, fu ucisu prin rebeliDe acesta au rămasu una orfana de 10 diece anni care nemicu avendu.    Se află în Cricău la un frate a ei.
2 GEORGIU POPA – de 45 anni, insuratu, au fostu ostaşiu în Cadrele, de sub comanda Domnului  Locotenente, primariu Manzare şi a căzutu cu gloria în războiu în contra rebeliloru la Podu Aiudului în 16 Ianuarie 1849. de acesta a rămasu muierea care s-a măritat.
3 DUMITRU GIURGIU ­– de 21 ani, june ostaşiu din cadrele de sub Comanda Domnului Locotenent Schoendru. A căzut cu glorie în războiu de la Cricău, din toamna din anul 1848.
4 ANTONIU MOGOSIANU – de 40 anni, însuratu fu ucisu prin rebelli în calea Bălgradului, ba casa sa fu jefuită rău, totu prin rebelli. De acesta a rămasu una văduvă care a murit de supărare şi 5 orfani din care, mai cu samă, unu este şi chilavu şi neputinciosu, altmintenea cu toţi se află în cea mai miseră şi ticăloasă stare, nimica avându.
5 GAVRILĂ CÂMPIANU – de 35 anni, june, fu ucisu prin rebelli maghiari în calea Bălgradului în primăvara din 1849.
6 GLIGORIE AMPOIŢIANU – de 25 anni, june, fu ucisu prin rebelli maghiari în calea Bălgradului în primăvara din 1849.
7 PĂCURARIU PETRU -de 28 anni, însuratu, ostaşiu în legiunea Prefectului Axente care au luatu parte la războiu în contra, rebelliloru, de la începutu şi în fine. A căzutu cu gloria în războiu dela gura Ampoiţei. De acesta a rămasu una văduvă îngregată (însărcinată) în stare de totu mizeră şi ticăloasă (nenorocită)

 

PAROHIA g.c. SATUL MIC-KISFALAU - (MICESTI)

Nr.  Numele şi prenumele  Varsta Modul de ucidere
1 DAIAN MAXIM 45 ani Însuratu, fu despuiat (jufuit) de vite şi toată averea sa mobilă. A fost împuşcat în sat de rebeli în primăvara din anul trecut. de acesta a rămas una văduvă şi 2-doi orfani de 6 şi 3 ani care se află în stare de toată mizerie şi sărăcie.
2 CRIŞAN NICOLAE 50 ani Însuratu, fu jefuit de toată averea sa mobilă care i sa prefăcut în cenuşă cu toate nemeşiile, iar el însuşi fu ucis prin rebeli în sat în primăvara trecută. De acesta a rămas una văduvă şi 3 orfani necrescuţi care se află în stare de cea mizeră.
3 CRISAN DUMITRU 25 ani Însurat, fu jefuit de toată averea sa el însuşi a fost ucis prin rebeli în sat în primăvara trecută. de acesta a rămas o văduvă şi un orfan de crescut care se află în starea cea mai mizeră, nemica având.
4 CRISAN STEFAN 37 ani Însurat, fu despuiat de averea sa, care fu prefăcută în cenuşe cu toate nemeşiile, el însuşi fu ucis tirăneşte prin rebeli în sat. De acesta a rămas o văduvă şi un orfan de 7 ani, care se află în ceam mai mare sărăcie şi mizerie.
5

6

SIBISAN DUMITRU    60 ani

                şi soţia

  Fu jefuit de toată averea şi dempreună cu muierea sa au fost ucişi de rebeli în sat.
7 RADU NICOLAE 30 ani Însurat, fu jefuit de averea sa, care sa prefăcut în cenuşe iar el însuşi a fost ucis de rebeli în sat. De acesta a rămas o văduvă şi un orfan care umblă cerşind pe sate.
8 BĂRBĂNSAN IOAN 50 ani Neînsuratu, a fost ucis de către rebeli în sat în primăvara trecută.
9 OLTEANU GHEORGHE 65 ani Văduv. Fu despuiat de toată averea sa iar casa fu prefăcută în cenuşe, el însuşi fu ucis de rebeli în sat. La acesta sa prăpădit şi banii bisericii, fiind prim curator.
10

n.b.

PETREANU IOAN                (Nota bene) 20 ani Tânăr fecior, a fost omorât de rebeli în sat. La uciderea acestora şi la prefacerea satului întreg  în cenuşe au fost câţiva rebeli: Beny, Ignacz, Martskosi, Terenky şi Martskosi Pal, primul din sat iar ceilalţi doi din Parfalău. Toţi trei au fost comandanţii rebelilor maghiari care au măcelărit şi incendiat, satul acesta.
11 HĂIEUS GHEORGHE 26 ani Io fost jefuită toată averea sa, casa-i fu prefăcută în cenuşe cu toate anexele, el însuşi fu ucis la Gura Ampoiţei în vara anului trecut. De acesta a rămas o văduvă şi doi orfani de câte trei şi un an, care se află în stare de toată sărăcia şi mizeria.
12 TOPÂRCEANU NICOLAE

                  lui FILIP

50 ani Însurat, fu jefuit de toată averea sa iar casa a fost prefăcută în cenuşe, iar el însuşi a fost împuşcat de rebeli la Gura Ampoiţei. De acesta a rămas o văduvă într-o stare, de sărăcie şi mizerie.
13

14

MÂRZA NU[IU                                   şi soţia 50 ani  Însurat. I-o fost jefuită toată averea sa iar casa i-o fost prefăcută în cenuşe. El însuşi dimpreună cu muierea sa lucrând la vie au fost omorâţi în mod sălbatic. După ei a rămas un fecior care era soldat împărătesc.
15 BINI IOAN 45 ani Însurat. Fu jefuit de toată averea sa iar casa sa a fost prefăcută în cenuşe. El însuşi ca ostaş din castrele române a luat parte la multe războaie împotriva rebelilor şi a fost împuşcat la Fortăreaţa Alba Carolina de către rebeli.
16 PÂCLISAN MARIA 19 ani Fu ucisă prin rebeli în sat.
17 MUNTEAN IOSIV 23 ani Însurat, casa a fost jefuită de toate, el însuşi a fost rănit de glonţ în luptele împotriva rebelilor.
18 CRISAN IOVA 70 ani Văduva. I-o fost jefuită toată averea iar ea a fost omorâtă de rebeli în sat.
19 GHERMAN PETRU 45 ani Însurat. A fost de la început până la sfârşitul vieţii sale, ca oştean în castrele române care au luptat împotriva rebelilor. A murit în Lagărul de la Fel Vinţ - Unirea în toamna anului 1848. De el a rămas soţia şi trei copii minori într-o stare de mizerie şi sărăcie cu cât toată avearea lor le-a fost jefuită, iar casa prefăcută în cenuşe.

SATU MICU         7  februarie 1850

Despre adevărul acestora garantează Augustin Pop - protopop    Georgiu Dobo - paroh; George Pop – notariu

Ec. Ioan Străjan

Notă: Datele au fost extrase din dosarul Nr. 105/1849 - Consistoriul Blaj de la Arhivele Na]ionale, filiala Alba Iulia