România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Transilvania lui Ionuţ Ţene –

obsesia sau credo?

     Ionuţ Ţene revine fulminant pe piaţa cărţii clujene cu o carte care incită, miresmat-polemică, şocantă pentru unii, în asentimentul altora, dar fără grimase şi convenţionalisme călăuzitoare, motivată, alcătuită luminos din convingeri. Am citit cartea cu un soi de curiozitate ontologică şi istorică deopotrivă, nepunând mare preţ pe curajul autorului într-o lume eliberată, chiar dacă libertatea noastră este şi ea un soi de glumă, cât timp un alcoolist anonim îl pune la zid, ritos, impertinent, complexat într-o foaie clujeană ca şi cum Ţene ar fi comis o crimă, lăsându-ne impresia că doar el are dreptul de a-şi exprima şi susţine opiniile. Eseu social-istoric de amploare, “Transilvania, model României”*, readuce, încă din titlu, boarea răcoros-bizantină din repetarea, ca o premoniţie, a lui David Prodan, “Transilvania şi iar Transilvania”. Deschisă pe linia bicefală: Ştefan Zeletin - Eugen Lovinescu, dar cu o privire scrutătoare înspre fenomenul de occidentalizare a României - nepierzându-l din vedere nici o clipă - cartea militează pentru păstrarea arhetipului tradiţional românesc, o sinteză între tradiţie şi modernitate. În fapt, Ionuţ Ţene este un junimist modern, um maiorescian de modă nouă, evitând, fără precauţii, curentul paşoptist, dar neignorându-l, acela al formei fără fond, cu o traducere precisă: occidentalizare cu orice preţ, dar fără consistenţă. Eseul se constituie şi într-un răspuns polemic către unii dintre intelectualii ardeleni de azi: Ovidiu Pecican, Alexandru Cistelecan care promovează ideile regionaliste, privind spre Transilvania ca spre o entitate autonomă, redirecţionând, oarecum, pulsul/cursul firesc al sângelui, adăpând, astfel, partea de vis neguros a revizionismului: “Se poate vorbi de un specific ardelenesc, dar nu autonom, ci ca o componentă spirituală a naţiunii române, ca o bogăţie culturală ce cristalizează civilizaţia românească”, susţine în dezbatere autorul. Scopul demersului său eseistic este de a demonstra că Transilvania este motorul dezvoltării civilizaţiei româneşti dintotdeauna.

    De aceea el vede firească, cu unele tuşe personale care incită, inserţia puterii în acest spaţiu transcedental, care este şi ideea fundamentală a cărţii. Ceea ce se lasă de înţeles la lecturare, precum, de altfel, în toate demersurile cultural-publice ale autorului, şi care nu este cuprins în mod expres în eseul de faţă, este aducerea în prim-planul imaginii, care trebuie să-ţi stăruie în minte, a modelului 1859, când s-a produs transferul natural de centru, care a marcat istoria, transferul de la Iaşi la Bucureşti. Ţene propune acelaşi model şi în cazul de faţă, atrăgând, aproape organic, această inserţie a centrului actual spre linia de sus a românismului. Se simt, la lectură, mirodeniile retorice ale punerii problemei istorice în textul ţeneean, plăcerea de a polemiza, de a interpreta oarecum trufaş, dezinhibat, evenimente consacrate dar saturate de interpretare, care conduc la/şi susţin ideea fundamentală a cărţii, motivând-o: Munţii Orăştiei, centru politic şi economic al Daciei; (la Costeşti, în toamna de miere a anului trecut, ca-n transă, l-am văzut pe Ionuţ chemându-şi oştile, în chip de Decebal); Transilvania, izvor de statalitate românească, conform legendei lui Radu Negru de Făgăraş, s-a întemeiat, în sec. al XIV-lea, Ţara Românească, iar prin voievozii maramureşeni, Dragoş şi Bogdan, s-a întemeiat Moldova; primul Patriarh al tuturor românilor, Mitropolitul Ghenadie din Transilvania, îşi extindea jurisdicţia eclezială şi asupra parohiilor din Ţara Românească şi Moldova, dând, astfel, sens unităţii religioase a românilor şi prefigurând, luminos-confesional, Unirea de la 1600; Unirea de la 1600 a lui Mihai Viteazul - domnitor al tuturor românilor, încoronat la Alba Iulia, deloc întâmplător susţine autorul; înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe de Alba Iulia, tot de către Viteazul, semn peren pentru o patriarhie ortodoxă română; 1 Decembrie 1918, Marea Adunare Naţională a Românilor se întâmplă la Alba Iulia, urmată la 1922 de încoronarea regelui Ferdinand I al României, tot în locul, găsit a fi magic de către Ţene, Alba Iulia. La Ţene, specificitatea fiecărei provincii româneşti nu depersonalizează ci sporeşte, îmbogăţeşte spiritual unitatea. Aceasta este şi ideea centrală a discursului său eseistic. Te întrebi, dumirit altfel, dacă Transilvania constituie pentru Ţene o obsesie sau un credo. Răspunsul îl găsim în această recurenţă cu inserţie elegiacă: “Cred în România de mâine, cu o Transilvanie participativă la efortul de occidentalizare şi integrare europeană ca prima locomotivă care, pentru a putea trage un tren de munte, este sprijinită de alte două locomotive, Ţara Românească şi Moldova, pentru ca să ajungă pe crestele înalte, mai aproape de ea însăşi şi de Dumnezeu”. Problematică, dar nu interogativă, cartea lui Ionuţ Ţene are la îndemână lentile puternice pentru a putea fi desluşită şi înţeleasă fără a-i schimonosi mesajul.

Dumitru CERNA

* Editura NAPOCA STAR, Agenţia de publicitate STAR TRANSILVANIA, Cluj, 2003, director general: Gabriel Hrdlicska, director de editură: Dinu Virgil-Ureche, redactor-şef: Ileana Vereş; 68 p.; corectura a fost efectuată de către autor; nu se specifică nimic despre autorul copertei; credem că imaginea copertei I reproduce interiorul Sălii Unirii de la Alba Iulia.