România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

MESAJUL

Fundaţiei "Alba-Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României" adresat participanţilor manifestărilor "DENIILOR EMINESCIENE", ediţia a X-a de la Iaşi şi a serbărilor de la Putna privind comemorarea a 500 de ani de la trecerea în nefiinţă a Domnitorului Ştefan Cel Mare şi Sfânt.

Alba Iulia 18-19 iunie, 2004

     ONORAT PAMÂNT AL MOLDOVEI
Binecuvântata capitala a MOLDOVEI, IAŞI
Nestramutata inima a Putnei şi-a lui Eminescu

     De-a lungul şi de-a latul iubirii de ŢARǍ, istoria noastrǎ a cunoscut un singur, adevǎrat ŞTEFAN CEL MARE, ce şi-a rezemat faptele, visele şi speranţa de tâmpla voievodului CEL BATRÂN, sǎ rǎmânǎ rǎsad pentru MIHAI CEL VITEAZ, seminţǎ mirabilǎ pentru pecetluirea MARII UNIRI din decembrie 1918 de la ALBA IULIA.

     De-a latul şi de-a lungul lui, alfabetul nostru de neam a rotunjit numele unui C~RTURAR-POET de neegalat: MIHAI EMINESCU, scoborâtor din strǎfundurile înţelepciunii lui Aron Pumnul, scǎldat în fântânile darurilor blǎjene unse cu strigǎtul mulţimii de pe Câmpia Libertǎţii, la 1848: "Noi vrem sǎ ne unim cu ŢARA", îmbrǎţişat de Alba Iulia, cu aura unui mǎreţ destin, întârziind "pe lângǎ plopii fǎrǎ soţ", prin "dulcele Târg al Ieşilor", frǎmântat de-un Bucureşti al luminii şi umbrelor.

     Mai târziu, lui Ştefan i s-a zis CEL MARE şi SFÂNT, cǎ sfântǎ pânǎ la dumnezeire a fost MOLDOVA cu hotarele ei în nemǎrginire, din care el a fǎcut sabie şi scut, flacǎrǎ de veghe la hotare aşa cum Eminescu şi-a croit din respiraţia ei veşmintele sacre ale poeziei.

     Dupǎ fiecare victorie Ştefan CEL MARE şi SFÂNT a topit strǎlucirea inimii sale şi a ortacilor sǎi în Biserici şi Mǎnǎstiri, adicǎ în numele veşnic al credinţei unui popor binecuvântat de Dumnezeu, lǎsându-le urmaşilor, urmaşilor sǎi lapte de Mumǎ pentru toate naşterile ce vor veni.

     Dupǎ fiecare Poem, geniul lui Eminescu lumina limba Românǎ statornicind-o în universalitate.

     Aici, la Iaşi, la noi în Alba Iulia, ca şi la Putna, Ştefan rǎmâne unul de invidiat: CEL MARE şi SFÂNT, aşa cum Eminescu a devenit Strada Principalǎ a Limbii Române.

     Cei 500 de ani de la moartea lui Ştefan Cel MARE şi SFÂNT, cei 115 ani de la urcarea lui Eminescu întru cele sfinte, sunt felul demn prin care le pronunţǎm Numele şi Prenumele, ocrotindu-le în sângele nostru ca rotaţie veşnicǎ dupǎ soare a anotimpurilor, pentru cǎ ele, ca şi unirea de la Alba Iulia, sunt un întreg alfabet al frumuseţii şi faptelor Limbii Române.

     AMIN! Dumnezeu sǎ-i odihneascǎ în pace!

     În numele Fundaţiei "ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA ŞI INTEGRITATEA ROMÂNIEI"

Ion Mǎrgineanu, scriitor