România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

ONORAT PĂMÂNT AL MOLDOVEI

Binecuvântată capitală a MOLDOVEI, IAŞI

Nestrămutată inimă a Putnei şi-a lui Eminescu

De-a lungul şi de-a latul iubirii de ŢARĂ, istoria noastră a cunoscut un singur, adevărat ŞTEFAN CEL MARE, ce şi-a rezemat faptele, visele şi speranţa de tâmpla voievodului CEL BĂTRÂN, să rămână răsad pentru MIHAI CEL VITEAZ, săminţă mirabilă pentru pecetluirea MARII UNIRI din decembrie 1918 de la ALBA IULIA.

De-a latul şi de-a lungul lui, alfabetul nostru de neam a rotunjit numele unui CĂRTURAR-POET de neegalat: MIHAI EMINESCU, scoborâtor din străfundurile înţelepciunii lui Aron Pumnul, scăldat în fântânile darurilor blăjene unse cu strigătul mulţimii de pe Câmpia Libertăţii, la 1848: "Noi vrem să ne unim cu ŢARA", îmbrăţişat de Alba Iulia, cu aura unui măreţ destin, întârziind "pe lângă plopii fără soţ", prin "dulcele Târg al Ieşilor", frământat de-un Bucureşti al luminii şi umbrelor.

Mai târziu, lui Ştefan i s-a zis CEL MARE şi SFÂNT, că sfântă până la dumnezeire a fost MOLDOVA cu hotarele ei în nemărginire, din care el a făcut sabie şi scut, flacără de veghe la hotare aşa cum Eminescu şi-a croit din respiraţia ei veşmintele sacre ale poeziei.

După fiecare victorie Ştefan CEL MARE şi SFÂNT a topit strălucirea inimii sale şi a ortacilor săi în Biserici şi Mănăstiri, adică în numele veşnic al credinţei unui popor binecuvântat de Dumnezeu, lăsându-le urmaşilor, urmaşilor săi lapte de Mumă pentru toate naşterile ce vor veni.

După fiecare Poem, geniul lui Eminescu lumina limba Română statornicind-o în universalitate.

Aici, la Iaşi, la noi în Alba Iulia, ca şi la Putna, Ştefan rămâne unul de invidiat: CEL MARE şi SFÂNT, aşa cum Eminescu a devenit Strada Principală a Limbii Române.

Cei 500 de ani de la moartea lui Ştefan Cel MARE şi SFÂNT, cei 115 ani de la urcarea lui Eminescu întru cele sfinte, sunt felul demn prin care le pronunţăm Numele şi Prenumele, ocrotindu-le în sângele nostru ca rotaţie veşnică după soare a anotimpurilor, pentru că ele, ca şi unirea de la Alba Iulia, sunt un întreg alfabet al frumuseţii şi faptelor Limbii Române.

 

         AMIN! Dumnezeu să-i odihnească în pace!

 În numele Fundaţiei "ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA ŞI INTEGRITATEA ROMÂNIEI"

Ion Mărgineanu, scriitor