România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Eminescu, popas albaiulian

Acum, aproape 70 de ani, un copil cu ochii mari albaştri ţinându-se de mâna tatălui său, jandarm, se miră în plină zi de frumuseţea unei clădiri din centrul oraşului Alba Iulia, de pe Strada "Parcului", nu departe de Palatul Gizella, întrebându-l: “Tată, ce-i asta?”

Tatăl nu răspunse imediat, convins că atenţia fiului a fost atrasă, în special, de prelata trasă peste câteva scaune aşezate în trotuar, să le ţină umbră unor consumatori, sau oameni ce intrau şi ieşeau din clădirea cu câteva ferestre deschise larg spre parc, la etajul întâi, însă fiul îi zgâlţâi mâna...

“Tot n-ai să înţelegi! Eşti prea mic. Aici, în clădirea aceasta, dar mai ales în spatele ei, sau chiar pe locul acesteia, se afla un han “La Cocoana din Ighiu", un sat la vreo 20 km de aici. Este un fel de cârciumă mare cu multe încăperi. Aici poposeau drumeţii, care, căruţe, oameni cu treburi. “La Istrătoaie”, îi ziceau cărăuşii. Aici mâncau, beau, dormeau până a doua zi, sau chiar mai mult. Dacă treci de uşa asta mare, te trezeşti într-o curte lungă ce miroase încă a birt, a cântece de drumeţie, a cai. Aşa-i o cârciumă, adică un han care trebuie să aibe de toate. Şi şefa lui era Istrătoaie, o femeie energică, foarte curajoasă, din Ighiu”.

Copilul repetă “La Istrătoaie” şi bolborosi pentru sine: “Ce nume o mai fi şi ăsta, cine să-l ţină minte”.

Şi totuşi, mintea lui l-a păstrat undeva adânc alături de chipul tatălui său. Pe urma acestui chip a păşit după zeci de ani în căutarea unui han “La Istrătoaie”, unde tânărul poet Eminescu a aţipit într-o noapte pe o pernă cu paie care i se părea un şomoiag de stele. Copilul acela are azi un nume: Ioan Străjan, economist. Şi omul matur de azi încredinţat că memoria nu-i joacă feste, s-a apucat de treabă împreună cu colectivul redacţional al revistei “Dacoromania”, configurând în anul 2004 un spaţiu pe zid în care să fie implantat pe o placă un timp: “Timpul Eminescu”-

Dar să revenim la dimensiunea acelui timp...

O localitate prin care paşii lui Eminescu s-au aşternut precum primăvara seminţele sub breazdă, are întotdeauna echivalenţa trecerii mântuitoare a unui sfânt.

Alba Iulia, după Blajul cărturăresc, poartă în suflet această imagine tămăduitoare.

Cu 138 de ani în urmă la Alba Iulia se ţine Adunarea generală a Astrei, considerată de către contemporani “evenimentul cel mai de seamă al inteligenţei româneşti” din Transilvania al cărui ecou este consemnat în presa vremii (Gazeta de Transilvania Nr. 58, Telegraful român de la Sibiu ş.a.) realizându-se un contur geografic - spiritual - istoric al Albei Iulia ce poartă semnătura marelui umanist George Bariţiu prin articolul "Alba Iulia şi câteva monumente istorice”. Astfel că în zilele de 27, 28 august 1866 spre Alba Iulia s-a profilat un adevărat pelerinaj.

Configuraţia zilei arăta astfel: dimineaţa, slujbe în bisericile româneşti, iar după amiază, la orele 17, şedinţe preliminare a Comitetului Asociaţiunii, cuvântări şi predici, hotărându-se ca deschiderea oficială să se facă a doua zi la ora 9. Seara a avut loc concertul de vioară al Elizei Circa, care lua lecţii la Viena de la celebru Iosif Hallmesberger.

Discursurile lui T. Cipariu, A. Şaguna, Aron Densuşianu, Iosif Hodoş, Ioan Axente Sever l-au marcat pentru toată viaţa; Au fost adevărate lecţii de “povăţuire” şi demnitate.

După şedinţă, M. Eminescu dispare, e revăzut seara de către Elie Damian Domşa, din Blaj ce avea “cvartir” (cazaee) la cârciuma “ La Cocoana” din Ighiu, în centrul oraşului “La Istrătoaie”.

Eminescu acceptă propunerea de cazare la “Istrătoaie”. A adormit pe o rogojină întinsă pe jos cu capul pe o pernă din paie.

După Adunare, Ion Orga, blăjeanul, a doua zi, îl întâlneşte lângă Mihalţ, la Mureş, aşteptând să treacă şi el cu “brudina” (podul plutitor). L-au luat cu ei la Bucerdea Grânoasă de unde dispare tot a doua zi, după prânz...

Acum, după 138 ani, “Fundaţia “Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” împreună cu Astra, Alba Iulia, ne-a adunat în faţa "hanului" “La Istrătoaie”, consemnând vibraţiile adânci ale unei conştiinţe naţionale de excepţie: Eminescu.

Iată-l printre noi, ca un sfânt, ne mulţumeşte adâncindu-şi paşii în sufletul nostru!

Atenţie! Inimă drepţi, ne vorbeşte Eminescu!

El este unul dintre credincioşii fii şi ai Albei Iulia, Cetatea de scaun a Marii Uniri de la 1918.

Binecuvântează-l, inimă a Limbii Române!           

Final:

Strada Parcului de-atunci se cheamă “Fr. Mistral”. Nu era fantastic să se numească “Mihai Eminescu”. Clădirea avocatului Reiner, cu toate modificările ei, există într-o respiraţie tăcută, multiplicată în spate, în zeci de intrări.

Acum, ea poartă povara dulce a unei plăci în calea uitării, ce stipulează:

În acest loc s-a aflat Hanul “Istrătoaie” unde a poposit geniul poeziei româneşti

Mihai Eminescu

la data de 27 - 28 august 1866 cu ocazia participării la Adunarea Generală a Astrei, ţinută la Alba Iulia.

Fundaţia - Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea Românie, Astra Alba Iulia.

27 august 2004,

Ion Lopădeanu

La Bustul Lui Mihai Eminescu din Alba Iulia