România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Nicolae Mătcaş

O ţară am 

O ţară am, un neam şi-o limbă, 
Şi-un dor de Alba ca de-un semn ceresc, 
Chiar dacă potentaţii mă mai plimbă
Pe-un pod de vămi: român-moldovenesc, 

La Chişinău când cântă ciocârlia, 
La Bucureşti ecou-i ne alină-n zbor. 
La Chişinău mi-i dor de România, 
La Bucureşti de Basarabia mi-i dor. 

Acelaşi neam, acelaşi plai şi-acelaşi grai
La Bucureşti, la Herţa, Cernăuţi, 
Chiar de-i străin în ţara sa Mihai, 
Ostracizat de-un neam de găgăuţi, 

La Cernăuţi când cântă ciocârlia, 
La Bucureşti ecou-i ne alină-n zbor. 
La Cernăuţi mi-i dor de România, 
La Bucureşti de Bucovina-mi este dor. 

Acelaşi dor, aceaşi verde, -acelaşi nai e 
La Ismail, Cetate şi Hotin, 
Chiar dacă-o Iudă-n carne vie taie
La rădăcina propriului destin. 

La Ismail când cântă ciocârlia, 
La Bucureşti ecou-i ne alină-n zbor. 
La Ismail mi-i dor de România, 
La Bucureşti de Ismail îmi este dor.
 
Român mi-i neamul, 
Românesc mi-i graiul


Primescă-mă Ghirai cu tot alaiul, 
Propună-mi tot haremul şi seraiul, 
Promită-mi mana cerului şi raiul, 
Doar m-oi lăsa de sânge şi pământ, 
Să ştie el, Mehmet Ali Ghiraiul: 
Eu neamul, pătimitul, nu mi-l vând, 
Chiar dacă-ntreg imperiul mi l-ar da. 
Român mi-i neamul, românesc mi-i graiul
Şi românească-mi este ţara mea. 

Să-mi ia Ghirai şi apa, şi mălaiul, 
Să mă usuce-n temniţă ca paiul, 
Pe chip să-mi înflorească mucegaiul, 
Doar m-oi lăsa de lege şi cuvânt
Să ştie el, Mehmet Ali Ghiraiul:
Eu limba mea ronână nu mi-o vând, 
Chiar dac-ar fi şi limba să mi-o ia. 
Român mi-i neamul, românesc mi-i graiul 
Şi românească-mi este ţara mea. 

Mă arză-n foc cum arde-n pară scaiul, 
Cenuşa să mi-o sufle ca pospaiul 
În patru vânturi cât se-ntinde plaiul, 
Doar m-oi lăsa de crez şi legământ, 
Să ştie el, Mehmet Ali Ghiraiul: 
Credinţa mea română nu mi-o vând, 
Chiar dac-ar fi şi duhul să mi-l ia. 
Român mi-i neamul, românesc mi-i graiul 
Şi românească-mi este ţara mea. 


Rugă de basarabean în prag de mileniu trei

Lumea toată se cruceşte
Cum ne-a ars furul hoţeşte
Că românul româneşte, 
Iar el ne moldoveneşte, 

Cum ne-a spus munchauseneşte
Că hulubul gângureşte
Pe mal drept - doar româneşte, 
Pe mal stâng - moldoveneşte. 

Şi tot furul, păgâneşte, 
Ne-a nvăţat că iarba creşte
La vest numai româneşte, 
La est doar moldoveneşte. 

Curge prutul creştineşte
Nici se-ntoarnă, nici coteşte, 
Pe-un mal curge româneşte, 
Pe-altul moldoveneşte. 

Ca-n poveste gluma creşte
Când politicul gândeşte
Pe costiţă româneşte
Pe pripor moldoveneşte

Ea se-ngroaşă, se lăţeşte
Un mankurt când îţi grăieşte
Pe-un mal verde româneşte, 
Pe-un dâmb gol - moldoveneşte, 

Moise, vin şi-nţelepţeşte
Două maluri le uneşte
Şi un neam ce rătăceşte
Prin pustie, româneşte.