România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Tineri români din Basarabia - R. Moldova şi R. Ucraina - în vacanţă la Alba Iulia

În contextul manifestărilor culturale, reunite sub genericul “Acasă la Noi” ediţia a VIII-a, în organizarea Astrei, a colaborat şi Fundaţia “Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” având în vedere şi relaţiile bune existente cu d-na prof. Areta Moşu, preşedinta Despărţământului Astra “M. Kogălniceanu” din Iaşi care a fost şi este sufletul acestor acţiuni. De fapt, pentru fundaţia noastră această acţiune educativ - culturală a întregit pe cea din anul trecut când elevii premianţi de la Olimpiada de Limba şi Literatura Română din regiunea Cernăuţi - Bucovina, R. Ucraina au fost invitaţii şi oaspeţii fundaţiei şi a municipiului Alba Iulia.

În această vară un grup de 32 de elevi, studenţi şi profesoare, aparţinând de Astra “Valul lui Traian” din localităţile Căuseni şi Tănătari din zona Tighina, R. Moldova condus de d-ra Rancău Victoria, datorită preocupărilor d-nei Lidia Jubea, au reuşit să fie oaspeţii judeţului Alba timp de o săptămână.

Programul a fost stabilit în aşa fel, încât într-o perioadă de o săptămână, grupul de tineri români din R. Moldova să “vadă” cât mai mult şi să se simtă ca “Acasă”.

În acest sens, timp de trei zile au fost oaspeţii Taberei de Elevi de la Arieşeni din Munţii Apuseni, unde s-au aflat alături de alţi elevi din ţară iar d-na, Panaitescu M. s-a preocupat îndeaproape de programul lor.

Pe lângă excursiile efectuate în împrejurimile taberei, în frumoasa zonă a Arieşenilor, grupul de elevi a mai vizitat “Peştera Urşilor” din jud. Bihor precum şi “Gheţarul de la Scărişoara jud. Alba.

În municipiul Alba Iulia s-au vizitat obiective cultural - istorice, printre care: stauia primului unificator de neam Mihai Viteazul, Obeliscul închinat martirilor Horea, Cloşca şi Crişan, Sala Unirii unde la 1 Decembrie 1918 delegaţii tuturor provinciilor româneşti au hotărât unirea cea mare şi făurirea României “Dodoloaţe” (rotunde şi întreagă), Muzeul Naţional al Unirii, Catedrala Ortodoxă precum şi cea Romano Catolică etc.

În continuare un obiectiv important vizitat a fost Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan”, unde d-ul dir. Prof. Cerbu V. împreună cu dl. dir. adj. prof. Florea T. a făcut o amplă prezentare a acestei unităţi de elită a învăţământului românesc care a surprins plăcut şi a provocat interesul celor prezenţi.

Excursia organizată şi vizitarea complexului de la Mânăstirea Râmeţ a constituit deasemenea un obiectiv important şi atrăgător care a dat o satisfacţie deosebită tinerilor români, având în vedere şi zona cu frumuseţile naturale existente.

Din acest program nu putea să lipsească vizitarea municipiului Sebeş, cu muzeul oraşului precum şi alte obiective turistice.

La iniţiativa d-lui ing. Costică Saucă, patronul S.C. “Confexpeli” SRL Sebeş, ca şi în alte ocazii, a oferit vizitatorilor diferite cadouri la preferinţele acestora.

La întoarcere s-a vizitat casa memorială Lucian Blaga unde d-na prof. E. Anghel cu mult farmec şi competenţă a prezentat “o oră de excepţie” despre marele filozof de pe meleagurile noastre după care s-a trecut pe la mormântul şi statuia lui Lucian Blaga.

În ultima zi s-a vizitat un obiectiv industrial, fabrica de covoare, Incov, unde d-na ing. Mihaela Şerb cu multă bunăvoinţă şi pricepere a prezentat întreprinderea şi procesul de producţie, însoţindu-i pe vizitatori pe fluxul procesului de producţie.

În final, în sala de protocol a Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia IPS Andrei a binecuvântat şi a încheiat această mini vacanţă a grupului de români din Basarabia - R. Moldova, oferindu-le cărţi religioase şi de bună purtare.

Fundaţia noastră, deasemenea a oferit cărţi şi reviste, care au fost colectate de la binevoitorii albaiulieni, pentru biblioteca şcolii româneşti din Căuseni.

Alături de grupul respectiv şi mai ales în vizitele efectuate, au fost însoţiţi de către reprezentanţii fundaţiei, N. Munteanu, prof. Ilie Furduiu, prof. dr. Gh. Anghel şi ec. I. Străjan.

La reuşita acestei acţiuni, a contribuit un număr însemnat de persoane şi reprezentanţi ai unor instituţii de stat şi a unor societăţi comerciale (menţionate pe coperta revistei) şi cărora le mulţumim pe această cale din partea tinerilor români care au beneficiat de înţelegerea şi bunăvoinţa acestora.

La invitaţia preşedintelui AstrEi Alba Iulia Pr. Urdă Ştefan în a doua parte a lunii August, a sosit grupul de 23 de români din sudul Basarabiei din localităţile Tatarbunar şi Borisovca, membrii Astrei “Valul lui Traian”, localităţi care se află în R. Ucraina.

Acest grup ar fi trebuit să sosească împreună cu grupul de români din Basarabia, R. Moldova şi să se alăture programului stabilit, dar din diferite motive, care nu au depins de dorinţa acestora, a sosit cu întârziere la Alba Iulia.

Cu sprijinul d-lui subprefect prof. I. Maier, la care s-a adăugat contribuţia fundaţiei noastre, preşedintele Astrei Alba Iulia Pr. Urdă Ştefan a reuşit o organizare plăcută a acestei vizite.

Majoritatea obiectivelor turistice vizitate şi cu acest grup au fost cele vizitate şi de primul grup cu excepţia celor din Munţii Apuseni care au fost înlocuite cu vizitarea “Râpei Roşii” din zona Sebeşului, Staţiunea balneară Geoagiu din jud. Hunedoara precum şi muzeul Aurel Vlaicu din localitatea natală a geniului aviaţiei româneşti, unde nepoata acestuia Aurelia Vlaicu, cu multă afecţiune, faţă de elevii români din sudul Basarabiei a povestit multe fapte din viaţa unchiului său Aurel Vlaicu.

În toate aceste deplasări au fost însoţiţi de către prof. Ilie Furduiu şi N. Muntenu care se dăruiesc dezinteresat, în toate acţiunile organizate de fundaţia noastră.

La încheierea minivacanţelor celor două grupuri, din Basarabia - R. Moldova şi R. Ucraina am avut plăcerea să constatăm, mulţumirea vizitatorilor care în plus au avut posibilitatea să cunoască realităţile din ţara noastră.

Mulţumirea celor care ne-au vizitat meleagurile noastre, este şi satisfacţia noastră a celor mulţi, care în funcţie de posibilităţi, a contribuit ca în această vară un număr de 55 de români de dincolo de Prut să se simtă pe meleagurile Albei Acasă la Ei.

Ca o confirmare a celor de mai sus şi ca o sinteză albaiuliană, redăm un gând în versuri spus cu sfială la despărţire de către o tânără, Natalia, pe care le-am reţinut în scris şi pentru d-voastră:


Ce mult mă bucur

Ce mult mă bucur că trăiesc
Şi cu drag pot să vorbesc
Limba noastră strămoşească
Limba noastră românească

Ce mult mă bucur că trăiesc
Şi din plin pot să iubesc
Neamul meu cel românesc

Ce mult mă bucur că trăiesc
Prin Carpaţi călătoresc
Plaiul nostru mioritic
Şi mai mult îl îndrăgesc
Ce mult mă bucur că trăiesc!

Vă mulţumesc din suflet pentru excursia de vis ce a-ţi organizat-o pentru tinerii basarabeni în perioada 28 iulie - 5 august 2004.

Ec. Ioan Străjan