România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Armistiţiul de la Tibru din 12 noiembrie 1784

Iată pe scurt câteva repere despre pământul şi oameni trăitori în decursul veacurilor în Munţii Apuseni, care mai poartă numele de Ţara de Piatră sau Ţara Moţilor. Ţara de Piatră este un pământ cu un subsol mustind de minerale metalifere şi un sol, pe şesurile înconjurătoare, cu mare fertilitate. Aici a fost rânduit să trăiască neamul românesc. Aceasta a fost o binefacere dar şi o pacoste aducătoare de nenorociri.

Dacii şi după ei daco-românii au avut de îndurat năvălirile care veneau din multe direcţii cardinale. Toate năvălirile au frânat dezvoltarea firească a societăţii strămoşilor românilor, daco-geţii.

Romanii au cucerit Dacia unde au distrus cetăţile şi au luat ca pradă de război cantităţi imese de aur şi argint, extrase din albiile râurilor şi din minele din Munţii Apuseni, mai ales de la Alburnus Maior (Roşia Montană).

Referitor la exploatarea aurului din Munţii Apuseni avem în faţă publicaţia "National Geographic - România", din noiemnrie 2004 din care redăm: "Romanii probabil că ştiau că există aur în munţii Daciei. Aveau servicii de spionaj mai bune decât CIA".

"Dacii ştiau şi ei, dar nu au avut tehnologia să exploateze zăcămintele pe cale minieră. Din acest motiv, după cucerire, romanii îi aduc pe piruşti şi pe bariduşti tocmai din Iliria, ca să-i pună să sape în munţii de la Roşia Montană, anticul Alburnus Maior. N-au găsit meseriaşi aici. De cinci ani, de când sapă (arheologii - n.n.) la Roşia Montană, nu au găsit nici un ciob dacic - spune profesorul Babeş".1

Este surprinzătoare afirmaţia din "National Geographic - România", pentru motivul să în anul 2003 apărea la Bucureşti un volum care cuprindea situaţia cercetărilor arheologice de la Roşia Montană (Alburnus Maior). Redăm pentru cititori câteva rânduri din această vastă şi valoroasă lucrare: "Analiza reţelelor vechi de la Cârnic şi Cetate, atât prin prospecţie cât şi prin săpătură, ne ajută să facem anumite observaţii asupra cronologiei de exploatare şi originii tehnicilor utilizate. Ele ţin de dinamica exploatării, topografia vestigiilor şi datele furnizate de săpături. Astfel, în Cârnic, o galerie cu secţiune trapezoidală deschisă cu unelte miniere a fost retăiată de două şantiere deschise cu foc cu paramenţii rotunjiţi caracteristici. Într-un sector apropiat, în sud-vestul masivului, alte şantiere deschise la foc, şantierele 19 ale nivelului 960 (Cârnic 7) au putut fi datate cu C14 în epoca romană în (anul) 2002, între 135 şi 355. Se constată aici anterioritatea (s.n.) tăierii cu unelte miniere a unei galerii trapezoidale pe lucrarea cu foc din epoca romană".

"Datarea dacică (s.n.) obţinută cu C14 (datare cronologică cuprinsă între 265 şi 90 a. Chr.) pe o scândură găsită în şantierul Ch1 al sectorului nord-vestic de la Cârnic 1 pune problema evoluţiei metodei de extracţie între epoca dacică şi epoca romană. De fapt, după diferite faze de săpare observate în plan şi topografia lucrărilor acestei reţete, nu este posibil să se distingă importante schimbări în tehnica minieră (s.n.). Abatajul cu unelte miniere şi alegerea punctelor de tăiere cu secţiune trapezoidală rămân tehnicile utilizate".

"Singura noutate pe care o aduce romanizarea se pare că rezidă în introducerea opaiţului (s.n.) pentru care sunt săpate nişe în pereţi. Mai înainte, minerii (adică dacii - n.n.) utilizau fără îndoială beţe de lemn ale căror vestigii parţial arse au fost găsite în umpluturile G1 şi G2 de pe Cârnic. Realizarea nişelor pentru opaiţe relevă de asemenea că ele au servit mai ales la iluminarea zonelor centrale dintre G2, exploatarea Dep. 1 şi Ch1. Baza micii cercetări G1 se găseşte departe de o sursă de lumină Aceasta poate să explice dacă lucrarea a fost adâncită înaintea introducerii opaiţelor în mină, adică în epoca dacică (s.n.). În momentul reluării reţelei această galerie adandonată (de daci - n.n.) va fi servit ca zonă de deşeuri (în umplerea căreia s-au aruncat opaiţele romanie sparte) în timp ce activitatea se concentra în G2, Dep. 1, P1 şi Ch 1".

"De altfel la Zeus (loc cercetat - n.n.) am remarcat precocitatea activităţii miniere care poate fi situată chiar în sec. I p. Chr. în epoca «independenţei»" (Daciei - n.n.).

"Şantierele de la Zeus sunt aproape de suprafaţă şi corespund fără îndoială lucrărilor de început ale activităţii miniere în acest sector al sitului. De altfel, pe ansamblul acestei reţete nici un opaiţ roman, nici o nişă de opaiţ nu a fost găsită nici chiar în partea profundă a reţelei, de exemplu în Dep. 2 şi G 16".

"În plus, în Cârnic, şantierele studiate în 2002 (Cârnic 5, şanţ 19) au livrat lemn şi cărbune pentru datări cu radiocarbon, cuprinse pe de-a întregul în secolul I p. Chr. (cf. R. M. O2 Cârnic 5 - Chant. 19. Dispunem totuşi de două date dacice de la Ţarina şi Cârnic pentru lucrările miniere (s.n.) de la Roşia, ca şi de trei alte date pe care le putem de asemenea atribui secolului I p. Chr. până la cucerirea romană" (s.n.).

"Toate acestea ne duc la ideea că activitatea minieră dacică era bine dezvoltată în subteran la Roşia Montană atât la Ţarina cât şi la Cârnic, în cursul celor trei secole care preced cucerirea"2 (romană - n.n.). Comentariile, pe această temă, sunt de prisos. Rămâne la aprecirea cititorului.

Populaţia rămasă în Munţii Apuseni şi împrejurimi, după retragerea romană, parcurge o lungă perioadă istorică despre care nu avem, încă, date scrise.

Abia în 1201 este înregistrat toponimul "Terra Obruth" (Ţinutul Abrudului) care ajunge în stăpânirea lui Gyula". "În 1271, întregul teritoriu a fost dăruit de Ştefan al V-lea capitlului (catolic - n.n.) transilvănean. Satele din jur şi extragerea aurului şi argintului la Abrud din 1366, prin care regele Ludvic cel Mare confirmă stăpânirea capitlului (catolic) asupra acestui teritoriu". În 1425 zona se numea Abrudbánya (Baia Abrud).

Stăpânirea ungurească a adus în zonă colonişti unguri şi germani. Românii au devenit iobagi minieri. Mai târziu, principii Transilvaniei au secularizat moşiile episcopiei şi ale capitlului din Transilvania luând în stăpânire întinsele domenii din Munţii Apuseni. "Prin arendarea minelor fiscului, ei n-au reuşit să mărească într-o măsură considerabilă producţia şi, în consecinţă, nici veniturile fiscului".3

Pentru românii din Apuseni, cunoscuţi şi sub numele de moţi, cuvântul "fisc" însemna: asuprire, teroare etc.

Acţiunile draconice ale fiscului s-au accentuat după ce Transilvania a ajuns în stăpânirea Austriei. Împăraţii de la Viena, prin slujbaşii fiscului storceau vlaga din bieţii iobagi fiscali trăitori în zona montană. La "bunul" împărat a făcut Horea patru drumuri pentru a le mai reduce din obligaţii. A obţinut doar promisiuni.

Pentru a stăvili fuga românilor peste Carpaţi la fraţii lor din Moldova şi Ţara Românească, împăratul a hotărât în ianuarie 1784 să completeze cu noi unităţi de grăniceri zonelor carpatice unde acestea lipseau.

Primii care au venit la Alba Iulia pentru conscrierea pe lista grănicerilor, pentru a scăpa de iobăgie, au fost cei din localitatea Hăpria. Exemplul lor a fost molipsitor. Vestea conscrierii a ajuns şi în zona Bradului unde aproape toate sate şi-au trimis delagaţi să facă conscrierea.

Spaima care a cuprins nobilimea că vor pierde iobagii, şi că aceştia vor primi arme a provocat reacţia asupritorilor. Intervenţia lor la Viena a dus la sistarea conscrierilor.

După ce au aşteptat luni de zile, cei din zona Crişului Alb se hotărăsc, la Mesteacăn, spre sfârşitul lunii octombrie 1784 să plece la Alba Iulia, având în frunte pe Gheroghe Crişan, trimis de Horea, pentru a deveni grăniceri.

În timpul popasului, pe timpul nopţii, în satul Curechiu au fost atacaţi cu foc de armă de către autorităţi. Iobagii au răspuns la focuri de arme, cu bâte, cu pietre şi furci luate de pe lângă casele unde erau găzduiţi.

Moartea celor care au comandat atacul a fost motivul pentru care Gheorghe Crişan nu i-a mai putut determina pe iobagi să-şi continue drumul spre Alba Iulia. La Biserica din Curechiu mulţimea ia hotărârea de a se răzbuna pe nobilimea asupritoare. Crişan devine conducător, recunoscut de mulţime. În câteva zile zona Crişului Alb este în stăpânirea răsculaţilor.

Vâlvătaia răscoalei din 1784, aprinsă la Curechiu de către Crişan în numele lui Horea şi sub stindardul Sfintei Cruci s-a extins cu succes, după adunarea de la Blăjeni (Păltinei), şi în zona fiscului: Câmpeni - Abrud - Roşia Montană.

Armata imeprială nu intervine direct în conflict, se mulţumeşte să supravegheze desfăşurarea evenimentelor. Atunci când răscoala ameninţa să cuprindă toată Transilvania intervine autoritatea militară prin ademenirea iobagilor.

Se ştie că armistiţiile se încheie între beligeranţi. În acest caz trebuia să se încheie între iobagi şi nobilime. Din porunca vice-colonelului Schultz, în ziua de 10 noiembrie 1784, locotenentul Probst (care era român) s-a întâlnit cu Ioan Cloşca la Pârâul Turcului pentru tratative de armistiţiu.

Cei 1.400 de iobagi răsculaţi aflaţi aici sub comanda lui Ioan Horea (cel tânăr) şi Ioan Cloşca proveneau din domeniul Zlatnei, din Lupşa, Câmpeni, Ponor, Râmeţi, Bistra, Baia de Arieş, Muncelu, Sălciua ş.a. Aici erau iobagii fiscali şi cei nobiliari şi toţi împreună cereau:

1. Să fie liberi de iobăgie;

2. Să fie militarizaţi;

3. Să fie lăsaţi în libertate oamenii care se află condamnaţi şi închişi la Galda.

Condiţiile puse de răsulaţi denotă radicalizarea iobagilor fiscali, reprezentanţi aici de Cloşca, şi care au îndrăznit să ceară desfiinţarea iobăgiei. Adică să rămână şi fiscul împăratului fără iobagi.

În 12 noiembrie 1784 se încheie la Tibru armistiţiul între Schultz şi Cloşca pentru o perioadă de 8 zile. La 19 noiembrie 1784 a expirat armistiţiul. În ziua de 21 noiembrie 1784 a avut loc întâlnirea de la Câmpeni între Horea şi Cloşca cu autorităţile militare.

Cererile răsculaţilor nu sunt acceptate şi răscoala se reaprinde. De data aceasta răsculaţii au ca inamic principal armata imperială.

Răscoala este înfrântă, se oferă premii pentru prindere lui Horea, Cloşca şi Crişan. S-au găsit destui trădători.

Judecaţi şi condamnaţi să fie frânţi cu roata, în 28 februarie 1785, Horea a mai apucat să spună: "Mor pentru naţiune!"

Naţiunea română cinsteşte memoria martiilor Horea Cloşca şi Crişan în toate locurile unde aceştia au luptat pentru dreptate şi libertate.

Pe dealul unde a fost semnat armistiţiul de la Tibru, fiul satului, ing. Traian Şandru a înălţat în 1998 un frumos monument.

În 14 noiembrie 2004, Soceitatea "Avram Iancu" şi Primăria din Cricău au organizat comemorarea armistiţiului de la Tibru.

În biserica satului a fost sfinţit drapelul patriei care a trecut în mâinile preşedintelui Societăţii "Avram Iancu", Emil Jurca, a primarului din Cricău, Emil Lupşan şi a lui Traian Şandru (trăitor în Craiova) care l-au înălţat pe catargul de lângă monument în timpul unui frumos ceremonial, la care au aparticipat un numeros public. În şcoala de la Tibru a urmat un simpozion şi un program de recitări, cântece patriotice şi colinde prezentat de elevii din Cricău, la care nu ştiai ce să admiri mai mult: costumele popoulare sau vocile frumoase şi calde, care au impresionat pe toţi cei prezenţi.

Prezenţa activă peste tot a tinerei generaţii din Tibru şi Cricău este garanţia că martirii Horea, Cloşca şi Crişan nu vor fi uitaţi.

Prof. Ilie FURDUIU

 

Monumentul de la Tibru

Predarea drapelului

Multimea si monumentul

Bibliografie 

1. Gruia C, 2004 Cine au fost dacii în "National Geographic - România", noiembrie, p. 52.

2. xxx, 2003, Alburnus Maior, Bucureşti, p. 506.

3. Táth Zolt˙n, 1955, Mişcările ţărăneşti din Munţii Apuseni până la 1848, Editura Academiei, pp. 9-22.