România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Declaraţia Congresului al VIII-lea al Spiritualităţii Româneşti privind unitatea limbii române şi a culturii româneşti

Noi, participanţii la cel de-al VIII-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti, întruniţi în perioada 8-11 octombrie 2004 la Alba Iulia, declarăm unicitatea limbii române, atestată prin conceptul eminescian conform căruia “nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră”, prin postulatul filosofic că “limba este casa fiinţei unui popor”, şi prin afirmaţia poetului-preot basarabean Alexe Mateevici că “nu avem două limbi, ci una cu aceea de peste Prut”.

Considerăm că problema denumirii corecte a unei limbi nu depinde de factorii politici sau de conjuncturile istorice, ci este de competenţa oamenilor de ştiinţă.

Asupra acestei probleme s-au pronunţat lingviştii români şi străini, romanişti de prestigiu din Europa si fosta URSS, din cadrul Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, care au fost unanimi în a afirma că limba vorbită de toţi românii este limba română. De altfel, însuşi scopul înfiinţării Academiei Române în 1866 a fost acela de a reuni sub cupola sa, românii din toate provinciile istorice: din Ţară, din Basarabia, Bucovina, Transilvania si alte zone geografice.

În limba română au creat marii clasici, reprezentanţi ai tuturor acestor zone. Pe acest teritoriu s-au născut Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Eminescu.

Prin lucrări ştiinţifice, academice, fundamentale (dicţionare, atlase lingvistice, lexicoane, studii, etc) s-a demonstrat că există o unitate a limbii române indiferent de particularităţile regionale cu care este vorbită. Despre această unicitate s-au pronunţat savanţii străini, precum Gustav Weigand şi Eugen Coşeriu (Germania), Carlo Tagliavini, Rossa del Conte şi Gino Lupi (Italia), Mario Roques, Allain Guillermon, Jean-Louis Caurriol (Franţa) Jorge Louis Borges (America Latină), Harya Sumiya (Japonia), Xu Wende (China), Stanislav Demcinski (Ucraina) etc.

Din aceste motive, considerăm aberante si lipsite de orice temei ştiinţific, declaraţiile unor politicieni-pseudolingvişti din Republica Moldova şi Ucraina, despre existenta unei aşa zise “limbi moldoveneşti”. Procedând în mod absurd, am putea vorbi despre o limbă “oltenească”, “muntenească”, “bucovineană”, “bănăţeană", “timoceană”, etc.

Victor Craciun

 

Acad. Mihai Cimpoi, Chisinau - Basrbia, R. Moldova

Poetul Vasile Tarateanu - Cernauti

Prof. Ionela Nicoale Vlad - Anglia

Prof. Cornelia Salvan - Austria

Condamnăm acest fals, prin care denumirea exactă a limbii române se politizează agresiv. Constatăm cu regret că în unele ţări (Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria ş.a.) sfera de funcţionare a limbii române se reduce cu metode administrative abuzive, prin care se încalcă adevărul ştiinţific internaţional, standardele europene şi drepturile fundamentale ale conaţionalilor, printre care dreptul la limba maternă. În Transnistria se aplică chiar metode teroriste, interzicându-se elevilor din şcolile româneşti să studieze în limba maternă.

Protestăm împotriva acestor acţiuni strigătoare la cer şi solicităm întregii comunităţi europene să se solidarizeze cu noi, să intervină în organismele internaţionale pentru a rezolva această problemă.

Adevărul ştiinţific este acela, că românii de pretutindeni au o singură limbă prin care comunică perfect, se înţeleg şi crează valori spirituale, prin care se integrează în dialogul multicultural european şi internaţional: limba română, care este expresia literaturii şi culturii din România, Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Grecia, Ungaria şi alte zone unde se află comunităţi româneşti.

  Adoptată la Congresul al VIII-lea al Spiritualităţii Româneşti de la Alba Iulia

11 octombrie 2004  

Academicinul Bosevici Ioan - Chisinau

Prof. dr. Ioan Buga - Chisinau

Prof dr. Gh. Zbuchea - Republica Moldova

Academician Kopi Kycyku - Albania

poet Anatol Codru - Transilvania

Academician Vasile Grozavu -Chisinau

Prof. Ion Cizmas - Varset, Serbia