România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Membrii Marelui Sfat Naţional Român aleşi în Adunarea de la Alba lulia, la 1 decembrie 1918

Membrii Episcopatului:

          Ioan I. Popp, episcopul Aradului 
Dr. Demetriu Radu, episcop, Oradea Mare 
Dr. Miron E. Cristea, episcop, Caransebeş 
Valeriu Frenţiu, episcop, Lugoj 
Dr. Iuliu Hossu, episcop, Gherla 
Dr. Vasile Suciu, prep-vicar-arhiepisc., Blaj 
Romul R. Ciorogariu, vicar, Oradea Mare 
Romul Marchiş, vicar, Cărei Mari

Membri aleşi:

          Dr. Iuliu Maniu, avocat, Blaj
Dr. Ioan Pop, avocat, Alba Iulia
Dr. Laurenţiu Pop, avocat, Abrud
Dr. Dănilă Sabo, avocat, Blaj
Dr. Izidor Marcu, canonic, Blaj
Dr. Alexandru Nicolescu, canonic, Blaj
Ioan Teculescu, protopop, Alba Iulia
Dr. Ioan Marciac, avocat, Alba Iulia
Dr. Emil Pop, avocat, Uioara
Dr. Zaharie Muntean, avocat, Alba Iulia
Dr. Ionel Pop, avocat, Blaj
Dr. Alexandru Fodor, medic, Alba Iulia
Dr. Alexandru Borza, avocat, Abrud
Dr. Gavril Precup, profesor, Blaj
Vasile Goldiş, secretar consistorial, Arad
Dr. Ştefan C. Pop, avocat, Arad
Dr. Ioan Suciu, avocat, Ineu
Dr. Cornel Iancu, avocat, Arad
Dr. Iustin Marşieu, avocat, Arad
Dr. George Popoviciu, avocat, Chişineu
Sava Raicu, director de bancă, Arad
Iuliu Grofşorean, învăţător, Galşa
Dr. Vasile Avramescu, avocat, Maria-Radna
Dr. Romul Veliciu, avocat, Arad
Dr. Emil Monţia, avocat, Şiria
Dr. Sever Miclea, avocat, Arad
Dr. Aurel Gozda, avocat, Buteni
Dr. George Crişan, avocat, Arad
Dr. Mihaiu Mărcuş, avocat, Giula
Dr. Aurel Lazar, avocat, Oradea Mare
Dr. Ioan Ciordaş, avocat, Beiuş
Dr. Iuliu Chiş, avocat, Marghita
Dr. Andreiu Ilea, avocat, Tinca
Petru E. Pap, protopop, Beiuş
Dr. Coriolan Pap, director de bancă, Oradea Mare
Victor Pap, protopop, Holod
Dr. Vasile Chirvai, profesor, Oradea Mare
Dr. Vasile Saftu, protopop, Braşov
Dr. Tiberiu Brediceanu, director de bancă, Braşov
Petru Popoviciu, proprietar, Braşov
Pompiliu Dan, înv., director, Zărneşti
Axente Baciu, profesor, Braşov
Dr. Voicu Niţescu, avocat, Braşov
Dr. Iosif Blaga, director gimnaziu, Braşov
Mihaiu Popoviciu, proprietar, Braşov
Dr. Valeriu Branişte, publicist, Lugoj
Dr. Caius Brediceanu, avocat, Lugoj
Antoniu Mocioni, mare proprietar, Bulci
Ionel Mocioni, mare proprietar, Căpâlnaş
Dr. George Dobrin, avocat, Lugoj
Andreiu Ghidiu, protopop, Caransebeş
Dr. Petru Barbu, profesor, Caransebeş
Dr. Alexandru Coca, avocat, Sasca
Dr. Petru Cornean, avocat, Oraviţa
Dr. Aurel Vălean, avocat, Lugoj
Dr. Mihaiu Gropşian, avocat, Oraviţa
Dr. Ioan Nedelcu, avocat Oraviţa
Dr. Alexandru Morariu, avocat, Caransebeş
Dr. Avram Imbroane, diacon, Lugoj
Uroş Pătean, econom, Nădlac
Dr. Gavril Tripon, avocat, Bistriţa
Dr. Vasile Pahone, avocat, Bistriţa
Dr. Victor Onişor, avocat, Bistriţa
Dr. Laurenţiu Oanea, avocat, Năsăud
Dr. Alexandru Haliţă, avocat, Năsăud
Dr. Augustin Tătar, protopop, Ditrău
Dr. Petru Musca, medic, Ciuc
Dr. Eugen Bran, avocat, Lechinţa
Dr. Emil Haţiegan, judecător, Cluj
Dr. Valentin Poruţiu, avocat, Cluj
Dr. Ilie Dăianu, protopop, Cluj
Ioan Pop, protopop, Morlaca
Dr. Sever Dan, avocat, Mociu
Dr. Andrei Pop, avocat, Huedin
Vasile Coste, învăţător pensionar, Cluj
Nicolae Borzea, protopop, Făgăraş
Dr. Nicolae Şerban, avocat, Făgăraş
Dr. Ariton Pralea, avocat, Şercaia
Dr. Octavian Vasu, avocat, Făgăraş
Vaier Comşa, preot, Copăcel
Dr. Ioan Mihu, mare proprietar, Vinerea
Dr. Aurel Vlad, avocat, Orăştie
Dr. Petru Groza, avocat, Deva
Francisc Hossu-Longhin, avocat, Deva
Vasile Demian, protopop, Brad
Dr. Iustin Pop, avocat, Deva
Dr. Ştefan Rozvan, avocat, Ilia
Dr. Silviu Dragomir, profesor, Sibiu
Dr. Victor Bontescu, avocat, Haţeg
Ioan Moţa, paroh, Orăştie
Vasile C. Osvadă, director de bancă, Hunedoara
Leo Man, egumen, Prislop
Dr. Vasile Chindriş, avocat, Sighet
Ioan Doroş, protopop, Satu-Slatina
Dr. Salvator Jurca, avocat, Sighet
Simeon Balea, preot, Săpânţa
Dr. Vasile Filipciuc, cand. de adv., Petrova
Ionel Comşia, mare comerciant, Sălişte
Dr. Ioan Harşia, avocat, Reghin
Dr. Iosif Popescu, avocat, Reghin
Vasile Suciu, învăţător, Archita
loan Vătăşan, preot, Archita
Nicolae Barbul, proprietar, Mocira
Dr. Ioan Erdelyi, avocat, Budapesta
Zenovie Pâclişan, profesor, Blaj
Dr. Teofil Dragoş, avocat, Baia Mare
Constantin Lucaciu, preot, Dorolţ
Dr. Aurel Nilvan, avocat, Şomcuta Mare
Dr. Ilie Carol Barbul, avocat, Sătmar
George Pop de Băseşti, proprietar, Băseşti
Dr. Coriolan Steer, avocat, Tăşnad
Dr. Cassiu Maniu, avocat, Şimleu
Iuliu Coroian, Şimleu
Dr. Alexandru Aciu, director de bancă, Şimleu
Dr. Victor Deleu, avocat, Şimleu
Traian Trufaş, preot, Zalău
Dr. Augustin Pintea, avocat, Crasna
Dr. Teodor Mihali, avocat, Dej
Dr. Liviu Mişca, avocat, Dej
Dr. Octavian Domide, canonic, Gherla
Dr. Alexandru Vaida-Voevod, proprietar, Olpret
Dr. Pavel Roşea, profesor, Sibiu
Gheorghe Pop, publicist, Sibiu
Dr. Ioan Mezei, avocat, Dej
Andrei Bârseanu, preşedintele Asociaţiunii, Sibiu
Octavian Goga, publicist, Sibiu
Nicolae Ivan, protopop, asesor consistorial, Sibiu
Dr. Nicolae Comşa, medic, Sălişte
Dr. Ioan Lupaş, protopop, Sălişte
Ioan Lăpedatu, director de bancă, Sibiu
Dr. Nicolae Bălan, profesor, Sibiu
Dr. Ioan Broşu, profesor, Sibiu
Dr. Onisifor Ghibu, referent şcolar consistorial, Sibiu
Dr. Ioan Mateiu, referent şcolar consistorial, Sibiu
Octavian Tăslăuanu, publicist, Sibiu
Dr. Constantin Bucşanu, avocat, Sibiu
Victor Tordăşianu, esactor arhidiacon, Sibiu
Dr. Simion Cheţan, avocat, Agnita
Dr. Toma Cornea, avocat, Sighişoara
Aurel Păcală, locotenent-colonel, Şulumberg
George Repede, judecător, Cohalm
Ioan Iosif, profesor, Cohalm
Dr. Romul Boilă, avocat, Diciosânmărtin
Dr. Ilarie Holom, avocat, Ibaşfalău
Emanilu Ungurean, avocat, Timişoara
Avram Corcea, preot, Cuşteiu
Dr. Aurel Novac, avocat, Biserica Albă
Dr. Aurel Cosma, avocat, Timişoara
Dr. Tit Mălaiu, avocat, Biserica Albă
Dr. Victor Mircea, avocat, Ghilad
Dr. Lucian Gheorghevici, avocat, Timişoara
Dr. Aurel Crişan, avocat, Aradu Nou
Dr. Constantin Missici, avocat, Lipova
Dr. Alexandru Marta, jude de tablă, Seghedin
Dr. Ioan Roşu, preot, Ghilad
Dr. Nestor Oprean, avocat, Sânmiclăuşul Mare
Dr. George Miclea, avocat, Alibunar
Dr. Alexandru Birăescu, avocat, Panciova
Ioanichie Neagoe, preot, Petrovaselo
Emil Cormoş Alexandrescu, proprietar M. Oşorheiu
Dr. Vasile Cerghizan, preot, Coc
Dr. Vaier Moldovan, avocat, Turda
Dr. Zosim Chirtop, avocat, Câmpeni
Dr. Ioan Oltean, avocat, Mureş-Luduş
Dr. George Popescu, avocat, Câmpeni
Dr. Remus Furdui, avocat, Abrud 
Dr. George Pătăcean, avocat, Turda 
Dr. Ioan Boeriu, avocat, Turda 
Nicolae Cristea, Sita-Buzău 
Ioan Modroiu, preot, Vama Buzău 
Xenofon Comşa, Marcoş 
George Negoiescu, preot, Vama Buzău 
David Păcurar, Alita Mare 
Dr. Ioan Doboşi, avocat, Halmi 
Dr. Sever Pop de Băseşti, avocat, Halmi 
Vasile Ardelean, preot, Veteş 
Ioan Montani, publicist, Sibiu 
Victor Stanciu, profesor, Arad 
Vasile Stoica, profesor, Sibiu 
Leo Bohăţiel, inginer, Sibiu 
Ioan losif Şchiopul, publicist, Sibiu 
Dr. luliu Mezei, director de fabrică, Budapesta
Romul Gândea, profesor, Sibiu 
Eugen Goga, publicist, Sibiu 
Iosif Ciser, miner, Petroşani 
Ioan Mihuţ, cojocar, Budapesta 
Ioan Fluieraş, caretaş, Sibiu 
Iosif Recean, croitor, Sibiu 
Bazil Surdu, căldărar, Sibiu 
Petru Bernan, mecanic, Reşiţa 
Victor Brătfălean, tipograf, Braşov 
Traian Novac, tâmplar, Lugoj 
Iosif Jumanca, tipograf, Sibiu 
Dr. Eleonora Lemenyi-Rozvan, profesor, Sibiu 
Toma Botârlă, cizmar, Ida-Clujului 
Achim Zamora, miner, Petroşani 
Ioan Ardelean, miner, Lupeni
Toma Ciora, miner, Roşia
Constantin Aflat, econom, Bocşa Montană 
George Grădinar, tâmplar, Braşov 
Avram Borcuţa, econom, Şicula

"Documente ale Unirii de la 1 Decembrie 1918"

Membrii cooptaţi în şedinţa Marelui Sfat ţinută la 30 iulie 1919, în Sibiu

Ţărani:

          George Filep, Sântău 
Ştefan Boroş, Săcele 
George Indre, Vezend 
Ion Irimie Dancăş, Răşinari 
Ioan Bucur, Turda 
Romul Taflan, Beclean 
Dimitrie Nica, Moroda 
Vasile Leza, Ticvaniul Mare 
Ioan Stan Herţa, Sângătin 
Mihai Vasiescu, Lipova 
Dănilă Vicaş, Tinca, Hususău

Învăţători:

        Iuliu Vuia, Caransebeş 
        Ioan Vidu, Lugoj 
        Teodor Mureşan, Blaja 
        Macedon Linu, Năsăud 
        Alexandru Pop, Gherla 
        Traian Şuteu, Morlaca 
        Ştefan Popovici, Braşov 
        Candid Popa, Sibiu 
        Teodor Bucurescu, Colosul Mare 
        George Lipovan, Oraviţa 
        Dumitru Lăpădat, Sălişte 
        Pavel Dârlea, Boroşineu 
        Dumitru Popovici, Arad
Medici:
        Dr. Pompiliu Nistor, Zărneşti 
        Dr. Alexandru Pop, Bistriţa 
        Dr. Iuliu Moldovan, Sibiu
Ingineri:
        Stan Vidrighin, Timişoara 
        Eugen Muntean, Sibiu 
        Aurel Stoica, Alba lulia
Diverşii:
        P.S. Sa lacob Popa, vicar foraneu, Făgăraş 
        Petru Poruţ, Sibiu 
        Parteniu Cosma, director, Sibiu 
        Ioan Vulcu, comerciant, Orăştie 
        Dumitru Comşa, profesor, Sibiu 
        Ilie Câmpean, protopop, Ciugeu-Sân-Micăluş 
        Cornel Bornean, secretar consistorial, Caransebeş
        Constantin Pavel, profesor, Beiuş 
        Alexandru Ciura, profesor, Blaj
Publicişti:
        Ioan Agârbiceanu, Sibiu 
        Ioan U. Soricu, Sibiu
Artistul:
        Zaharia Bârsan, Braşov
Social-democrati români:
        Pavel Buciuman, miner, Petroşani 
        Tiron Albani, secretar, Sibiu 
        Emil Isac, publicist, Cluj 
        Valer Roman, Sibiu 
        Teodor Moga, Sibiu

 

Aici, în palatul principilor Transilvaniei, a locuit şi a acţionat pentru binele neamului românesc (1 noiembrie 1599 – 16 septembrie 1600) Mihai Voievod Viteazul, realizând prima unire politico-administrativă a celor trei ţări româneşti (Ţara Românească, Transilvania şi Moldova), şi transformând oraşul Alba Iulia în capitala statului unificat.

Deşi efemeră, unirea cu Transilvania (aproape 11 luni) şi cu Moldova (4 luni) a rămas în conştiinţa poporului român ca un simbol al unităţii sale, pentru înfăptuirea căreia a continuat să lupte în veacurile ce au urmat.

Eternă să ne fie amintirea acestei măreţe opere politice, militare şi diplomatice, care s-a adăugat celei de unitate culturală şi bisericească realizate în anul 1597 (Mitropolia Românească a Transilvaniei).

 

 

Placă comemorativă amplasată cu prilejul deschiderii

Serbărilor Unirii de la Alba Iulia din anul 2004 din iniţiativa Fundaţiei “Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” şi cu sprijinul Financiar al Primăriei municipiului Alba Iulia.