România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

SEMNIFICAŢIA ISTORICĂ A LUPEI CAPITOLINA

Celebra Lupoaică de pe Capitoliu a fost adusă la Roma la jumătatea secolului V a. Chr. şi aşezată pe Capitoliu. Ea se găseşte în Muzeul Conservatorilor din Roma, împreună cu cei doi gemeni adăugaţi de un sculptor renascentist , fiind cea mai veche reprezentare a stemei romane1. Dar prototipul de inspiraţie artistică a viitoarelor reprezentări ale legendei în arta romană este figuraţia de pe „tabula ogulnică” ridicată pe Palatin de tribunii Gnaeus şi Quintus Ogulnius în 296 a. Chr. Despre această operă pierdută ne informează Titus Livius în Ab urbe condita2. Despre o altă lupoaică cu gemeni lovită de fulger pe Colina Capitoliului în 63 a. Chr. ne vorbeşte Cicero în Catilinare3. Din păcate nici aceasta nu s-a mai păstrat. Nu se cunoaşte vreo legătură între Lupoaica de pe Capitoliu şi cele două opere amintite mai sus.

Imaginea lupoaicei cu gemenii şi-a găsit locul în pictură, mozaic şi sculptura în marmură, piatră sau bronz. Fiind emblema Romei, scena a fost prezentă pe frontoanele templelor, monede, gliptică, sarcofage, stindarde, altare, la încheietura casetelor şi pe bolţile arcurilor de triumf4. Aceste figuri nu pot imita nici pe departe celebra operă.

Imagini ale legendei originilor Romei apar şi în provinciile Dacia şi Scythia Minor. Până în prezent, în provincia Dacia avem nouă reliefuri funerare la Apulum (2), Cristeşti (2), Brâncoveneşti, Gherla, Ilişua, Potaissa şi Aiud şi o gemă la Romula, iar în Scythia Minor, un basorelief la Ibida5.

Lupoaica este un simbol al romanităţii, latinităţii şi a originii popoarelor de sorginte latină, care s-a păstrat de-a lungul a două milenii de istorie zbuciumată a Europei. Migraţiile popoarelor germanice şi a celor din Asia Centrală nu au reuşit să înlăture moştenirea pe care a lăsat-o Roma viitoarelor popoare romanice, şi anume cultura şi civilizaţia romană. Prezenţa acestui simbol în provincia Dacia atestă integrarea celei mai mari părţi a Daciei preromane în lumea romană, cu toate elementele sale de civilizaţie ce o caracterizează, dovedind romanizarea rapidă a acestor teritorii.

Acest mit a avut o mare importanţă socială pentru toţi romanii, indiferent de etapele de dezvoltare ale statului roman. Prezenţa acestui mit pe reliefurile monumentelor funerare ne reflectă apartenenţa acestora la lumea romană, fiind ataşaţi de originile atât de somptuoase şi de măreţe ale Romei pe care tradiţia ni le consemnează. Ea simbolizează nemurirea sufletului, fiind un protector al defunctului dincolo de moarte, aşa cum Roma l-a protejat în viaţa pământeană6. Unii cercetători sunt de părere că apariţia lupoaicei pe reliefurile funerare atestă cetăţenia romană a defunctului7. C. Duliere contestă această afirmaţie spunând că nu toţi cei menţionaţi în inscripţii sunt cetăţeni romani8. O dovadă clară a celor spuse de cercetătoarea belgiană este faptul că după constituţia lui Caracala din 222 p. Chr., imaginea legendei continuă să apară9. Prin aceasta avem dovada clară că defunctul s-a integrat pe deplin modului de viaţă roman, însuşindu-şi tradiţiile, credinţele, obiceiurile, normele etice şi educaţia, ca de altfel, legile statului roman. Cei care ridică aceste monumente funerare cu această reprezentare în Dacia şi Scythia Minor, aparţin unor familii de militari, subofiţeri sau ofiţeri, care sunt legate de puterea centrală romană, ne ascunzându-şi ataşamentul faţă de originile legendare ale Romei şi de modul de viaţă roman. Lupa Capitolina atestă două lucruri: în primul rând, romanizarea acestor provincii a venit pe filieră italică, iar în al doilea, se observă romanizarea rapidă a acestora.

Mitul lupoaicei va simboliza puterea şi importanţa Romei, devenind emblema oficială a singurei entităţi politice care a reuşit în toată istoria europeană să unească cea mai mare parte a Europei într-un singur stat, înglobând astfel toată lumea civilizată a Europei de atunci. Aşa cum azi se doreşte desfiinţarea graniţelor şi intrarea a cât mai multor state în Uniunea Europeană, încadrarea acestora în cadrul unei singure alianţe militare şi introducerea unui sistem monetar unic, Roma a reuşit într-o mare măsură să sintetizeze într-o singură civilizaţie tot ceea ce a dat mai bun Europa până atunci, comportându-se ca un veritabil axis mundi.

Simbolul Romei a rămas până astăzi în conştiinţa popoarelor latine. În multe din oraşele europene, dintre care şi unele din România, se găsesc copii moderne realizate cu măiestrie de artiştii locali. Dintre acestea se remarcă cele de la Alba Iulia, Timişoara, Blaj, Cluj Napoca, Bucureşti etc.

prof. Radu OTA

NOTE 

1 E. Petersen, Lupa Capitolina (I), în Klio, 8, 3-4, 1908, p. 440-456; idem, Lupa Capitolina (II), în Klio, 9, 1, 1909, p. 29-47; J. Carcopino, La louve du Capitole, Paris, 1926, p. 16; C. Pop, Reprezentări cu Lupa Capitolina pe monumente romane din România, în Acta MN, VIII, 1971, p. 173-185; D. Protase, Lupa Capitolina şi semnificaţia ei istorică, în Zilele împăratului Traian şi latinitatea românilor, Cluj- Napoca, 1998, p. 19-26; M. Bărbulescu, Signum originis, în Funeraria dacoromana, Cluj Napoca, 2003, p. 164-170;

2 apud C. Pop , art .cit., p. 174.

3 apud E. Petersen 1908, op.cit. p. 448-450.

4 J. Carcopino, op. cit., p. 47.

5 C. Pop , art .cit., p. 173-185; idem, O stelă funerară din Dacia cu simbolul Romei, în In Memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj Napoca, 1974, p. 311-315.

6 M. Gramatopol, Arta romană în România, Bucureşti, 2000, p. 246; M. Bărbulescu, op. cit., p. 168.

7 A. Sz. Burger, Die szene der Lupa Capitolina auf provinzialen grabsteinen, în Folia archeologica, XIII, 1961, p. 52-61.

8 apud M. Bărbulescu, op. cit., p. 167.

9 M. Gramatopol, op. cit., p. 246.